Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic 
în anul de studii 2020/211,2

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21.

Învățământul profesionaltehnic

În anul de studii 2020/21, similar cu 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență (inclusiv 1 instituție privată), 36 colegii (inclusiv 6 instituții private) și 42 școli profesionale. La începutul anului de studii 2020/21, numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 44,9 mii persoane (cu 2,9% mai mult comparativ cu anul de studii precedent), inclusiv 12,6 mii persoane ‒ în centre de excelență, 18,4 mii persoane ‒ în colegii și 13,9 mii persoane ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,7 mii cadre didactice (ved. Tabelul 1).

Învățământul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2020/21, numărul de elevi din învățământul profesional tehnic secundar era de 15,1 mii persoane sau cu 2,8% mai mult față de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înscriși în învățământul profesional tehnic secundar 46,0% urmau instruirea în meserii conexe cu durata de studii de 3 ani, 45,6% ‒ într-o meserie cu durata de 2 ani, 8,1% urmau învățământul dual cu durata de 1-2 ani, iar  0,3% ‒ o meserie cu durata de 1 an. Comparativ cu anul de studii 2019/20, se atestă creșterea numărului de elevi la programele pentru meserii conexe (cu 5,3%) și în învățământul dual (cu 13,0%), precum și descreșterea numărul de elevi la programele pentru o meserie (cu 0,9%).

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar,pe programe de studii, 2019/20-2020/21, persoane

 

2019/20

2020/21

Totalelevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanțare bugetară

fete

cu finanțare bugetară

Total 

14 673

4 045

13 908

15 077

4 104

14 376

În baza studiilor gimnaziale:

 

 

 

 

 

 

-  pentru o meserie (durata de 2 ani)

6 932

2 155

6 465

6 871

2 083

6 493

-  pentru meserii conexe (durata de 3 ani)

6 584

1 346

6 286

6 930

1 389

6 615

În învățământul dual (durata de 1-2 ani)

1 087

503

1 087

1 228

604

1 228

În baza studiilor medii de cultură generală și liceale (durata de 1 an)

70

41

70

48

28

40

Distribuția pe sexe a elevilor din învățământul profesional tehnic secundar relevă o mai mare pondere a băieților (72,8%) și o creștere a acesteia cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2019/20.

În structura pe vârste a elevilor s-au înregistrat ponderi mai mari în cazul vârstelor de 16 și 17 ani (29,9% și, respectiv, 29,8%), cât și pentru vârsta de 18 ani –17,9% (vârste corespunzătoare învățământului profesional tehnic secundar). Repartizarea elevilor pe domenii de educație relevă că, în acest nivel educațional, peste trei pătrimi din numărul total de elevi își fac studiile în domeniul inginerie, prelucrare și construcții.

Înmatricularea. În anul de studii 2020/21 au fost înmatriculate 7,3 mii persoane, înregistrând o ușoară creștere față de anul de studii precedent (cu 0,6%). Majoritatea elevilor au fost înmatriculați în baza studiilor gimnaziale (99,3%) și cu finanțare bugetară (95,4%).

În baza studiilor gimnaziale au fost înmatriculați 3,7 mii elevi pentru instruirea într-o meserie (din care 94,4% cu finanțare bugetară) și 2,6 mii la meserii conexe (din care 95,5% cu finanțare bugetară). Comparativ cu anul de studii 2019/20, numărul elevilor înmatriculați pentru instruirea într-o meserie este în creștere cu 4,3%, iar a celor înmatriculați la meserii conexe a scăzut cu 1,6%. La fel, se relevă un număr mai mic de elevi înmatriculați în învățământul dual (0,8 mii persoane fată de 0,9 mii în anul de studii 2019/20), precum și în cazul persoanelor cu studii medii de cultură generală sau liceale care au ales acest nivel educațional.

Cele mai solicitate meserii sunt următoarele: mecanic auto (9,0% din total înmatriculați), bucătar (6,4%), cusătoreasă în industria confecțiilor (3,6%), electrogazosudor-montator (3,6%), tencuitor (3,1%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (2,8%), cofetar (2,7%), placator cu plăci (2,7%). Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferințe pentru următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (4,9%), electrician-electronist auto – mecanic auto (4,6%), bucătar – chelner (4,3%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,8%), operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – operator introducere, validare si prelucrare date (3,2%).

Absolvenți. În anul 2020, numărul de absolvenți a constituit 5,6 mii persoane, în scădere cu 2,3% comparativ cu anul precedent. Totodată, ponderi mai mari au înregistrat absolvenții care au obținut calificări în următoarele domenii de educație: inginerie și activități inginerești (37,6%),  fabricare și prelucrare (20,1%), arhitectură și construcții (19,0%), servicii personale (12,5%).

Învățământul profesionaltehnicpostsecundar

La începutul anului de studii 2020/21, în învățământul profesional tehnic postsecundar studiau 29,8 mii elevi, în creștere cu 3,0% fată de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar își fac studiile în instituțiile de stat (27,2 mii sau 91,3%), iar 50,9% dintre aceștia ‒ în bază de contract.

Ponderea pe sexe este de 54,2% pentru fete şi 45,8% pentru băieți. Distribuția elevilor pe vârste se prezintă astfel: 4,1% din elevii înscriși la acest nivel educațional au vârsta de până la 16 ani, 23,2% – 16 ani, 23,2% – 17 ani, 22,7% – 18 ani, 17,2% – 19 ani, iar 9,6% dintre elevi au vârste de 20 ani și peste.

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, 2019/20-2020/21, persoane
 

 

2019/20

2020/21

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

28 891

15 586

15 547

29 766

16 146

16 425

Instituții de stat 

26 736

14 118

13 392

27 167

14 459

13 826

Instituții private

2 155

1 468

2 155

2 599

1 687

2 599

Distribuția pe domenii generale relevă ponderi mai mari a elevilor din domeniile inginerie, prelucrare și construcții (27,3%), afaceri, administrare și drept (20,0%), sănătate și asistență socială (17,5%) și servicii (10,8%).

Înmatricularea. În anul de studii 2020/21, au fost înmatriculate 8,7 mii persoane, dintre care 92 la sută – în baza certificatului de studii gimnaziale.

Din totalul de 7,7 mii persoane înmatriculate în instituțiile de stat, 3,7 mii erau cu finanțare bugetară (48,1%), iar 4,0 mii în bază de contract (51,9%). Comparativ cu anul de studii 2019/20, numărul celor înmatriculați în instituțiile de stat a înregistrat o ușoară creștere pe total - cu 1,2%, în cazul finanțării bugetare cu 1,7%, iar în bază de contract cu 0,7%.

Numărul elevilor înmatriculați în instituțiile private a înregistrat valoarea de 1,0 mii față de 0,8 mii în anul de studii 2019/20.

Cele mai solicitate specialități sunt următoarele: îngrijirea bolnavilor (10,4% din total înmatriculați), contabilitate (6,8%), turism (4,3%), educație timpurie (4,2%), învățământ primar (3,1%), programare şi analiza produselor de program (2,5%), administrarea aplicațiilor web (2,5%), exploatarea tehnică a transportului auto (2,3%), tehnologia alimentației publice (2,3%).

Absolvenți. În anul 2020, numărul absolvenților a constituit 6,3 mii persoane, cu 4,7% mai puțin față de anul precedent. Cele mai mari ponderi de absolvenți se regăsesc în domeniile: inginerie, prelucrare și construcții (32,2%), afaceri, administrare și drept (20,3%), sănătate și asistenta socială (17,6%), servicii (10,7%). În ceea ce privește numărul de elevi care au promovat examenele de bacalaureat în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, s-a înregistrat o creștere de 2,2 ori, valoarea fiind de 5,4 mii persoane în 2020 fată de 2,5 mii în 2019.

 

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 1 octombrie. 
2 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Chirița Larisa
secția statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 862

absolvenţi absolvenţi cadre didactice colegii înmatricularea instituție nestatală învățământul dual învățământul profesional tehnic meserii numărul de elevi şcoli profesionale

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER