Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 20211

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 26 școli doctorale(cu 13 unități mai puține față de 2020)2, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice. Din cele 16 instituții de învățământ superior organizatoare de studii superioare de doctorat, 13 unități aveau forma de proprietate de stat.

În anul 2021, numărul total de studențila studii superioare de doctorat (ciclul III) a constituit 1680 persoane (exclusiv cetățeni străini), în ușoară scădere (cu 0,9%) comparativ cu anul 2020. Din numărul total de studenți la studii superioare de doctorat, 78,2% erau înscriși la studii cu frecvență redusă. Comparativ cu anul 2020, numărul de studenți cu frecvență redusă a înregistrat o descreștere cu 2,0%, pe când în cazul studiilor cu frecvență se atestă o creștere cu 3,4%. 

Ponderea femeilor în numărul total de studenți ai studiilor superioare de doctorat rămâne a fi superioară celei a bărbaților (55,0% și, respectiv, 45%).

Tabelul 1. Studenți ai studiilor superioare de doctorat, pe forme de învățământ, 2020 și 2021

 

2020

2021

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvență

cu frecvență redusă

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

1695

355

1340

1680

367

1313

a) în funcție de gen:

      

-          masculin

775

150

625

756

168

588

-          feminin

920

205

715

924

199

725

b) după modul de finanțare:

      

-          de la bugetul de stat

1179

254

925

1225

267

958

-          în bază de contract

516

101

415

455

100

355

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de doctorat erau înscriși 1225 studenți (72,9% din total). Comparativ cu anul 2020, numărul de studenți cu finanțare de la bugetul de stat a crescut cu 3,9%, iar a celor în bază de contract s-a diminuat cu 11,8%. Creșterea numărului de studenți cu finanțare de la bugetul de stat a fost diferită în funcție de forma de învățământ, la forma cu frecvență  ‒ cu 5,1%, iar în cazul studiilor cu frecvență redusă ‒ cu 3,6%. Scăderea numărului de studenți în bază de contract s-a înregistrat la studii cu frecvență redusă ‒ cu 14,5%.

Distribuția studenților pe domenii științifice relevă o descreștere ușoară a ponderii în cazul domeniului științe sociale și economice (50,3% în anul 2021 comparativ cu 50,6% în anul 2020). Cel mai mare număr de studenți atrag domeniile științe medicale și juridice (21,3% și, respectiv, 17,9%), fiind urmate de științe umaniste (12,7%) și cele economice (11 ,8%).

Alte domenii științifice sunt mai puțin reprezentate, în special, științe militare și informații (1,1%) și șiințe agricole (3,0%).

Datele graficului în format .xlsx

Repartizarea numărului de studenți pe domenii științifice în funcție de gen, remarcă faptul că, trei domenii rămân a fi predominate de femei, precum științele umaniste (63,8%), științele medicale (59,5%) și științele sociale și economice (54,9%), iar celelalte trei de bărbați ‒ științele inginerești și tehnologii (62,1%), științele agricole (62,0%) și științele naturii (54,7%). 

Structura studenților pe grupe de vârstă prezintă unele diferențe comparativ cu anul 2020, în special o reducere cu 2,8 puncte procentuale pentru grupa de vârstă 26-30 ani și creșteri pentru grupele de vârstă 40-49 ani (cu 2,1 p.p.) și 35-39 ani (cu 1,8 p.p.).

Datele graficului în format .xlsx

Studenți înmatriculați la studii superioare de doctorat: În anul 2021, la studii superioare de doctorat au fost înmatriculate 374 persoane (exclusiv cetățeni străini), în scădere cu 3,6% comparativ cu anul precedent. Peste trei pătrimi dintre studenții înmatriculați (76,7%) au fost înscriși la studii cu finanțare de la bugetul de stat. Comparativ cu anul 2020, a scăzut numărul de studenți înmatriculați în bază de contract (cu 8,4)%, precum și în cazul celor cu finanțare de la buget (cu 2,0%).

Scăderea, comparativ cu anul 2020, a numărului de persoane înmatriculate cu frecvență redusă (cu 8,0%) a schimbat neesențial situația privind prioritatea acestei forme de învățământ în opțiunea studenților înmatriculați (în 2021 ‒ 70,3% și, respectiv, în 2020 ‒ 73,7%). În același timp, numărul de persoane înmatriculate cu frecvență a înregistrat o creștere cu 8,8% comparativ cu 2020.

Populația feminină este mai bine reprezentată în numărul total de studenți înmatriculați la studii superioare de doctorat (60 la sută în 2021). Comparativ cu anul 2020, se atestă reducerea numărului de studenți înmatriculați în proporții egale în rândul populației feminine și a celei masculine (cu câte 3,6%).

Tabelul 2. Numărul studenților înmatriculați la studii superioare de doctorat, pe forme de învățământ, 2020 și 2021

 

2020

2021

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvență

cu frecvență redusă

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

388

102

286

374

111

263

a) în funcție de gen:

      

-          masculin

167

35

132

161

55

106

-          feminin

221

67

154

213

56

157

b) după modul de finanțare:

      

-          de la bugetul de stat

293

75

218

287

86

201

-          în bază de contract

95

27

68

87

25

62

Datele tabelului în format .xlsx

Absolvenți ai studiilor superioare de doctorat: În anul 2021, studiile superioare de doctorat au fost absolvite de 285 persoane4 (exclusiv cetățeni străini), fiind în creștere cu 15,9% comparativ cu anul precedent. Absolvenții studiilor superioare de doctorat cu frecvență redusă constituie 74,4% din totalul de absolvenți, în creștere cu 9,8 p.p. comparativ cu anul 2020. Ponderea absolventelor în numărul total de absolvenți este de 55,1%.  

Tabelul 3. Numărul de absolvenți ai studiilor superioare de doctorat, pe forme de învățământ, 2020 și 2021

 

2020

2021

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvență

cu frecvență redusă

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

246

87

159

285

73

212

a) în funcție de gen:

      

-          masculin

103

38

65

128

37

91

-          feminin

143

49

94

157

36

121

b) după modul de finanțare:

      

-          de la bugetul de stat

154

59

95

178

51

127

-          în bază de contract

92

28

64

107

22

85

Datele tabelului în format .xlsx

Studenţi din alte ţări la studii superioare de doctorat: În anul 2021, numărul de studenți străini a fost de 552 persoane, în descreștere cu 9,4% comparativ cu anul 2020. Majoritatea studenților străini rămân a fi din România (501 persoane sau 90,8%) și Israel (39 persoane sau 7,1%). Ponderea femeilor în numărul total de studenți străini la studiile superioare de doctorat era de 71,2%, în creștere cu 3,1 p.p. comparativ cu anul 2020.

Programe de postdoctorat: În anul 2021, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 42 persoane față de 26 persoane în 2020. Ponderea femeilor era superioară celei a bărbaților (52,4% și, respectiv, 47,6%). Peste jumătate din postdoctoranzi au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (59,5%). La programele de postdoctorat au fost înmatriculate 31 persoane (față de 16 persoane în 2020), iar au absolvit programele de postdoctorat 9 persoane (față de 12 persoane în 2020).

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Reorganizare prin fuziune în cadrul Universității de Stat din Moldova.
3 Conform Nomenclatorului specialităților științifice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 13.03.2013.
4 Numărul de absolvenți face referire la persoanele care au finalizat doctoratul, cu sau fără susținerea tezei.
 

 

 

2021 cifre date doctoranzi doctorat doctoratul postuniversitar indicatori moldova postdoctoranzi postdoctorat școli doctorale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER