Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 20221.

Instituții de educație timpurie. În anul 2022, educația timpurie a fost organizată în 1479 de instituții (cu 4 instituții mai puțin decât în anul precedent, din care 2 în mediul rural și 2 în urban), din care 809 de unități cu statut de creșă-grădiniță, 563 de grădinițe, 89 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2021, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe (cu 3 unități) și creșe-grădinițe (cu 2 unități), iar numărul de școli-grădinițe a crescut (cu 1 unitate).

Tabelul 1. Instituții de educație timpurie, pe tipuri

 

2021

2022

Total

inclusiv rural

Total

inclusiv rural

Total

1483

1131

1479

1129

grădinițe

566

528

563

525

creșe-grădinițe

811

516

809

514

creșe

2

-

2

-

școli-grădinițe

88

73

89

76

centre comunitare

16

14

16

14

Descarcă datele în format .xlsx

După destinație, educația timpurie s-a desfășurat în 1467 instituții cu destinație generală, 4 – sanatorială și 8– specială. În același timp, au fost completate cu copii 6433 de grupe, din care: 6371 grupe cu destinație generală, 16 grupe – sanatoriale și 46 grupe – speciale.

Din totalul de 1479 de instituții de educație timpurie, 1464 instituții (99,0%) aparțin sectorului public, din care: 335 unități au funcționat în mediul urban și 1129 unități ‒ în cel rural. Instituțiile de învățământ private au constituit 15 unități și toate activau în mediul urban.

Descarcă datele în format .xlsx

Copii în instituțiile de educație timpurie. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie, în anul 2022, a fost de 133,4 mii de persoane, cu cca 3,8 mii copii sau cu 2,7% mai puțin comparativ cu anul precedent. Micșorarea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este mai pronunțată în unitățile din mediul rural (cu 2,9 mii sau cu 4,3% față de anul 2021). Din numărul total de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie 132,3 mii (sau 99,2% ) erau - în instituțiile cu proprietatea publică și doar 1,1 mii (sau 0,8%) - în instituțiile private.

Din totalul copiilor în instituțiile de educație timpurie puțin peste jumătate au fost înscriși în instituțiile din mediul urban (50,5%) și 51,7 % erau băieți (Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Majoritatea copiilor erau înscriși în învățământ preșcolar (88,9%), cu valori diferite pe regiuni, cea mai mare pondere fiind înregistrată în mun. Chișinău – 90,6% și cea mai mică în regiunea Sud – 86,5% (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Distribuția pe vârste a copiilor din instituțiile de educație timpurie denotă o preponderență a copiilor cu vârsta de 6 ani – 23,1%, 5 ani – 22,7%, 4 ani – 22,0% și 3 ani –19,9%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (înscriși în educație antepreşcolară) fiind de 11,1%, iar a celor de 7 ani și peste – 1,2%.

În anul 2022, la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau în medie 75 copii. Pe medii de reședință se remarcă o valoare mai mare a numărului mediu de copii la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din mediul urban ‒ 94 de copii, comparativ cu cel din mediul rural – 63 de copii (în scădere comparativ cu anul 2021 – 95 și, respectiv, 66 de copii la 100 de locuri).

Distribuția pe raioane și municipii a numărului de copii la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie variază. Astfel, cei mai mulți copii la 100 de locuri au fost înregistrați în mun. Chișinău – 102 persoane, mun. Bălți– 96 persoane și Ialoveni – 90 persoane, iar cei mai puțini copii la 100 de locuri au revenit instituțiilor din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 38 copii la 100 de locuri (Figura 4).

Descarcă datele în format .xlsx

Pentru majoritatea copiilor procesul educațional în instituțiile de educație timpurie se desfășoară în limba română (83,9%), pentru 16,1% din copii ‒ în limba rusă.

În instituțiile de educație timpurie cu destinație generală sunt integrați 197 copii cu dizabilități și 1494 copii cu cerințe educaționale speciale.

Copii cu necesități speciale. În anul 2022, numărul copiilor cu deficiențe senzoriale, fizice și comportamentale, înscriși în instituțiile de educație timpurie specială, a fost de 589 de persoane, cu 42 de copii mai mult comparativ cu anul precedent (547 de copii în anul 2021). Majoritatea acestor copii (91,7%) fac parte din grupa de vârstă 3 ani și peste și sunt cuprinși în educația preșcolară. În funcție de tipul necesităților, ponderi mai mari revin copiilor cu deficiențe de vorbire (32,0%), de vedere (26,1%) și deficiențe intelectuale (13,8%).

Personalul încadrat în instituțiile de educație timpurie. În anul 2022, în instituțiile de educație timpurie au fost încadrate 31,0 mii de persoane care au asigurat activitatea didactică și nondidactică. Din numărul total de personal încadrat, 12,6 mii de persoane (40,6%) constituie personalul de conducere și didactic, majoritatea fiind femei (97,7%). Din 12,6 mii personal de conducere și didactic, 9,9 mii persoane (78,6%) activau în calitate de educatori. Din totalul personalului didactic, 48,7% si-au desfășurat activitatea în mediul urban și 51,3% – în mediul rural. Ponderea personalului didactic cu studii superioare a fost de 61,7%, înregistrând o creștere cu 1,5 p.p.2 față de anul 2021. În mediul urban ‒75,1% din personalul didactic era cu studii superioare, iar în mediul rural – 48,9% (Figura 5).

Descarcă datele în format .xlsx

Din totalul de 12,6 mii cadre didactice și de conducere din educația timpurie, ponderea personalului cu studii în domeniul pedagogiei a fost de 91,9% (indicator ODD 4.c.1.a).

Structura pe grupe de vârste a personalului didactic din educația timpurie relevă că, ponderea cea mai mare revine persoanelor cu vârsta între 30-39 ani – 27,0%, urmată de cea a grupelor de vârstă de 50-59 ani – 26,1% și de 40-49 ani – 20,4%. Ponderea personalului didactic cu vârsta de 60 ani și peste a constituit 14,7 %, iar a celor sub 30 ani – 11,8% (Figura 6).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, în educația timpurie raportul mediu dintre numărul de copii și numărul de educatori a constituit 13,5 copii, comparativ cu 13,3 copii în anul 2021. În același timp, unui educator din mediul urban îi reveneau 14,4 copii, iar din mediul rural – 12,6 copii.

Baza materială a instituțiilor de educație timpurie. În anul 2022, instituțiile de educație timpurie dispuneau de 6,3 mii computere, din care 4,5 mii (sau 71,4%) computere au fost utilizate în scopuri educaționale, comparativ cu 3,3 mii computere în anul 2021. Din numărul total de computere, 85,9% au avut conexiune la Internet, în creștere față de anul 2021 cu 3,9 p.p.

Din 1479 instituții de educație timpurie, doar 18,8% dispuneau de sală sportivă și 59,8% – de sală muzicală. Din numărul total de 6433 de încăperi pentru grupe din instituțiile de educație timpurie, 6,1% au fost cu utilizare unică, 76,7% – cu utilizare dublă și 17,2% – cu utilizare triplă. 

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului și mun. Bender.
2 Puncte procentuale.

Informații relevante:

Referințe utile în unele state:

Banca de date mondială a indicatorilor ODD (UNESCO UIS)

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT)

Obiectivul 4: Educație de calitateObiectivele de Dezvoltare Durabilă
2022 2022/2021 2022/2023 2023/2022 cadre didactice centre comunitare copii creșă-grădiniță creșe date domeniul pedagogiei educația timpurie grădinițe instituții învățământ preșcolar mediul mediul rural mediul urban numărul copiilor școli-grădinițe

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER