Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 20221

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, activitatea de cercetare-dezvoltare2 s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 18 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități3. Circa 75% din numărul total de unități care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022 aveau forma de proprietate publică (50 de instituții publice).

La 31 decembrie 2022, își desfășurau activitatea în cercetare-dezvoltare 3,9 mii salariați4, în descreștere cu 6,4% faţă de numărul înregistrat la sfârşitul anului 2021. Din totalul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare 2,0 mii erau femei, reprezentând 52%. Conform programului de lucru, din salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare, 56% au lucrat normă întreagă de timp. 89,3% din salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare erau încadrați în instituțiile publice, în comparație cu 87,3% în anul 2021.

După nivelul de pregătire profesională, 41,7% din salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare aveau studii de doctorat și postdoctorat, 43,5% studii superioare de master și licență, 4,9% – studii profesional tehnice postsecundare și 9,9% – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupații, ponderea cea mai mare în cadrul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători (72,2%), urmată de alte categorii de salariați, cei care execută funcții conexe activității instituției (12,3%) și personalul auxiliar (11,1%), mai mică fiind la tehnicieni – 4,4%. Comparativ cu anul 2021, ponderea cercetătorilor a înregistrat o creștere cu 2 p.p., iar în rândul femeilor cercetătoare – o creștere cu 2,7 p.p., ponderea acestora în total cercetători constituind 50,9%.

Tabelul 1. Salariații din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupații, în anii 2021-2022

 PersoaneStructură, %
2021202220212022
Totalinclusiv femeiTotalinclusiv femeiTotalinclusiv femeiTotalinclusiv femei
Total4 1572 1503 8892 023100100100100
cercetători2 9201 4592 8091 42970,267,972,270,6
tehnicieni2451721731255,98,04,46,2
personal auxiliar56129143024813,513,511,112,3
alte categorii
de salariați
43122847722110,410,612,310,9

Descarcă datele în format .xlsx

Distribuția cercetătorilor pe grupe de vârstă relevă că, în anul 2022, s-au menținut ponderi mai mari pentru cercetătorii care au depășit vârsta de 64 ani (22%) și cei cu vârsta între 35-44 ani (21,5%). Totodată, comparativ cu anul 2021, se remarcă micșorarea ponderii cercetătorilor tineri cu vârsta de până la 35 ani (cu 2,4 p.p.), precum și majorarea ponderii cercetătorilor cu vârsta între 55-64 ani (cu 1 p.p).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, ca și în anul 2021, cei mai mulți cercetători au activat în domeniul științelor naturale (30,9%), deși ponderea acestora s-a redus cu 1,3 p.p. față de 2021, iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (8,6% față de 8,5% în 2021). Comparativ cu anul 2021, ponderea cercetătorilor s-a redus și mai mult în domeniul științelor agricole (cu 2,6 p.p.), fiind în creștere în domeniile științelor sociale și inginerești (cu 1,6 p.p. și, respectiv, cu 1,5 p.p.), precum și a științelor medicale (cu 0,7 p.p.).

Tabelul 2. Cercetători pe domenii științifice, în anii 2021-2022

 

Persoane

Structură, %

2021

2022

2021

2022

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

2 920

1 459

2 809

1 429

100

100

100

100

științe naturale

941

469

867

447

32,2

32,1

30,9

31,3

științe inginerești și tehnologice

336

69

365

89

11,5

4,7

13,0

6,2

științe medicale

396

240

402

247

13,6

16,5

14,3

17,3

științe agricole

464

226

375

189

15,9

15,5

13,3

13,2

științe sociale

535

323

559

335

18,3

22,1

19,9

23,5

științe umaniste

248

132

241

122

8,5

9,1

8,6

8,5

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderea femeilor cercetătoare era superioară celei a bărbaților în domeniile științelor medicale (61,4%), sociale (59,9%), naturale (51,6%), umaniste și agricole (50,6% și, respectiv, 50,4%), fiind minoritară doar în domeniul științelor inginerești și tehnologice (24,4%).   

La nivel general, cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețineau 56,8% din numărul total de cercetători. Pe domenii științifice situația este diferită: cercetătorii cu titluri științifice reprezentau 76,4% din total cercetători din domeniul științelor umaniste, proporții de 69,2%, și, respectiv, de 60,1% reveneau cercetătorilor în domeniile științelor sociale și naturale, pe când în cel al științelor inginerești și tehnologice ‒ puțin peste o treime (35,1%).

În același timp, ponderea cercetătorilor cu titlul științific de doctor în numărul total de cercetători era de 44,3%, iar cu titlul științific de doctor habilitat ‒ de 12,5%. Femeile cercetătoare cu titlul științific de doctor reprezentau puțin peste jumătate din totalul de cercetători doctori (51,4%), în timp ce femeilor cercetătoare – doctor habilitat le revenea 30,3%.

Tabelul 3. Cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice, în anii 2021-2022

 

2021

2022

doctor habilitat

doctor

doctor habilitat

doctor

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

346

105

1239

630

350

106

1246

641

științe naturale

100

17

422

226

101

17

420

217

științe inginerești și tehnologice

25

3

94

12

28

6

100

13

științe medicale

60

22

132

80

67

24

143

90

științe agricole

35

5

164

75

30

3

136

66

științe sociale

78

41

287

163

77

39

310

183

științe umaniste

48

17

140

74

47

17

137

72

Structură, %

100

100

100

100

100

100

100

100

științe naturale

28,9

16,2

34,1

35,9

28,9

16,0

33,7

33,9

științe inginerești și tehnologice

7,2

2,9

7,6

1,9

8,0

5,7

8,0

2,0

științe medicale

17,3

20,9

10,6

12,7

19,1

22,7

11,5

14,0

științe agricole

10,1

4,8

13,2

11,9

8,6

2,8

10,9

10,3

științe sociale

22,6

39,0

23,2

25,9

22,0

36,8

24,9

28,6

științe umaniste

13,9

16,2

11,3

11,7

13,4

16,0

11,0

11,2

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 630,2 milioane lei, reprezentând 0,23% din produsul intern brut(indicator ODD 9.5.1). În anul 2022, comparativ cu anul 2021, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au majorat cu 69,7 milioane lei (sau cu 12,4%), în instituțiile publice ‒ cu 74,6 milioane lei (sau cu 16,4%). Din totalul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022, 84,1% reprezintau cheltuielile instituțiilor publice, comparativ cu 81,2% în anul 2021 (înregistrându-se o creștere cu 2,9 p.p.).

Din totalul cheltuielilor efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ponderea majoritară o dețineau cheltuielile curente ‒ 95%.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, milioane lei, în anii 2021-2022

 

2021

2022

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

instituții publice

instituții publice

Cheltuieli  ̶  total6

560,5

455,3

630,2

529,9

cheltuieli curente7

537,3

436,9

598,9

504,1

cheltuieli capitale

23,2

18,4

31,3

25,8

În totalul cheltuielilor curente predominau cheltuielile de personal (439,6 milioane lei sau 73,4%), cheltuielile materiale fiind de 67,1 milioane lei (11,2%), iar alte cheltuieli curente constituind 92,2 milioane lei (15,4%).

Comparativ cu anul 2021, cheltuielile de personal s-au majorat cu 45,5 milioane lei (sau cu 11,6%).

Cheltuielile pentru procurarea utilajului și altor mijloace fixe au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor capitale (89,9%).


Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, cele mai multe cheltuieli curente s-au efectuat în domeniul științelor naturale – 35,2%, urmat de cel al științelor medicale – 17,6%, agricole – 17,3%, inginerești și tehnologice – 14,6%, sociale – 9,1% și umaniste – 6,2%. 

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii științifice, milioane lei, în anul 2022

 

Total

inclusiv pe domenii științifice:

științe naturale

științe inginerești și tehnologice

științe medicale

științe agricole

științe sociale

științe umaniste

 

Cheltuieli curente  -  total

598,9

210,9

87,6

105,4

103,7

54,5

36,8

 

cercetare fundamentală

56,1

4,6

0,1

2,9

0,7

18,4

29,4

 

cercetare aplicativă

467,9

206,3

20,9

95,1

102,5

35,7

7,4

 

dezvoltare experimentală

74,9

66,6

7,4

0,5

0,4

 

Descarcă datele în format .xlsx

După tipul activităţii de cercetare, în anul 2022, 78,1% din totalul cheltuielilor curente au fost destinate cercetării aplicative (cu 0,6 p.p. mai mult față de anul 2021), 9,4% – cercetării fundamentale (cu 0,4 p.p. mai mult față de anul 2021) și 12,5% – pentru dezvoltarea experimentală (cu 1 p.p. mai puțin față de anul 2021).


Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, cele mai multe cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare s-au
efectuat pentru cercetare aplicativă în domeniul științelor naturale (44,1%), urmat de domeniile științelor agricole (21,9%) și medicale (20,3%).

Note:

1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.
2 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifico-tehnologice.
3 Pentru anul 2022, informația a fost colectată pentru fiecare instituție publică de cercetare absorbită în parte, ținând cont de timpul necesar procesului de integrare a acestor instituții (HG Nr. 485 din 13.07.2022).
4 În numărul total al salariaților nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi.
5 PIB date provizorii.
6 Cheltuieli interne – cheltuieli pentru activitățile efectuate cu forțele proprii.
7 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.

Informații relevante:

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructurăObiectivele de Dezvoltare Durabilă
2022/2021 2022/2023 2023/2022 barbati bărbați cercetători baza tehnico-materială cercetare cercetări aplicative cercetării fundamentale cercetători cifre date dezvoltarea tehnologică doctorand doctorat femei femei cercetători postuniversitar salariați sanatate sectorul privat știință tehnicienii

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER