Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023 pe ansamblu1,2,3,4

Exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au avut o valoare de 311,3 milioane dolari SUA, cu 17,9% mai puțin, în raport cu luna noiembrie 2023 și cu 10,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 exporturile de mărfuri au însumat 4048,6 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 1), valoare mai mică cu 6,5%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2022 (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri autohtone, în anul 2023, au constituit 2870,1 milioane dolari SUA (70,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 3,2% față de anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 2,2%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice), în anul 2023, s-au cifrat la 1178,5 milioane dolari SUA (29,1% din total exporturi), sau cu 13,7% mai puțin comparativ cu anul 2022. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 13,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale 15,3%.

Mijloacele de transport rutier în anul 2023 (Figura 4 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (80,8% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,5%), transportul feroviar (3,4%), instalații fixe de transport (1,1%), transportul aerian (1,1%), expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilorUniunii Europene (UE–27), în anul 2023, au totalizat 2646,8 milioane dolari SUA (cu 4,3% mai mult, comparativ cu anul 2022), deținând o pondere de 65,4% în total exporturi, cu 6,8 puncte procentuale mai mult, față de anul 2022 (Figura 5 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în anul 2023, au avut o valoare de 896,9 milioane dolari SUA (cu 14,0% mai puțin, în raport cu anul 2022), care echivalează cu o cotă de 22,1% în total exporturi, în scădere cu 2,0 puncte procentuale, comparativ cu anul 2022 (Figura 5 și Anexa 1).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 6 și Anexa 1) au fost: România (35,1% din total exporturi), Ucraina (14,7%), Italia (6,4%), Germania (5,5%), Cehia (4,0%), Federația Rusă (3,6%), Turcia (3,5%), Polonia (3,3%), Bulgaria și Belarus (câte 2,1%), Statele Unite ale Americii (1,5%), Spania (1,4%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (1,2%), Ungaria (1,1%), Kazahstan, Grecia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Franța (câte 1,0%), cărora le-au revenit 89,5% din total exporturi.

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări, în anul 2023, comparativ cu anul 2022 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Turcia (-53,3%), Ucraina (-17,3%), Italia (-21,5%), Bulgaria (-39,4%), Federația Rusă (-24,2%), Elveția (-50,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-35,9%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-26,4%), Portugalia (-69,0%), Irak (-70,5%), Germania (-4,1%), Ungaria (-12,2%), Slovacia (26,2%), Republica Arabă Siriană (-98,5%), Belgia (-19,9%), Canada (-23,9%), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 13,7%.

În același timp, s-au majorat exporturilede mărfuri în România (+14,5%), Cehia (+54,6%), Kazahstan (+44,0%), Egipt (de 2,6 ori), Spania (+28,6%), Polonia (+9,2%), Statele Unite ale Americii (+19,7%), Liban (+54,8%), Cipru (+47,9%), Indonezia (de 27,5 ori), Malaesia (de 20,4 ori), Grecia (+21,2%), Croația (de 2,6 ori), Kârgâzstan (de 2,0 ori), Letonia (+58,8%), Lituania (+20,7%), Emiratele Arabe Unite (+48,5%), Armenia (de 1,9 ori), Arabia Saudită (+38,5%), Belarus (+3,6%), atenuând, astfel, diminuarea pe total exporturi cu 8,5%.

În structura exporturilor din anul 2023 (Figura 7 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,4% din total exporturi); cereale și preparate pe bază de cereale (10,6%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (9,8%); legume și fructe (9,5%); îmbrăcăminte și accesorii (7,1%); semințe și fructe oleaginoase (7,0%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,1%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,1%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,5%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%); hrană destinată animalelor (1,6%), vehicule rutiere (1,5%).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, comparativ cu anul 2022 (Anexa 6) s-au redus exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-28,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-34,0%), semințe și fructe oleaginoase (-27,9%), vehicule rutiere (-36,6%), produse chimice organice (-40,4%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-32,6%), încălțăminte (-33,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-12,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (-2,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-2,8%), articole prelucrate din metal (-18,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-27,0%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-23,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-28,6%), materiale plastice prelucrate (-40,4%), tutun brut și prelucrat (-26,7), articole de voiaj; sacoșe si similare (-15,0%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 12,7%.

Totodată, s-au majorat exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+17,9%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+14,6%), legume și fructe (+6,9%), energie electrică (de 2,1 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,1 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+48,7%), hrană destinată animalelor (+20,6%), materiale plastice sub forme primare (de 2,6 ori), articole din minerale nemetalice (+9,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+29,6%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,6 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,9 ori), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 5,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au constituit 810,0 milioane dolari SUA, cu 9,9% mai mult, față de luna noiembrie 2023 și cu 7,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022 (Figurile 8 și 9).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 importurile de mărfuri au totalizat 8673,7 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în anul 2022 cu 5,9% (Figura 10).

Descarcă datele în format .xlsx

Majoritatea importurilor de mărfuri, în anul 2023 (Figura 11 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (79,3% din total importuri), fiind urmate de transportul maritim (7,1%), instalațiile fixe de transport (6,8%), transportul feroviar (3,9%), transportul aerian (2,1%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în anul 2023, s-au cifrat la 4188,0 milioane dolari SUA (cu 4,1% mai puțin, față de anul 2022), deținând o pondere de 48,3% în total importuri, în creștere cu 1,0 puncte procentuale, comparativ cu anul 2022 (Figura 12 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în anul 2023 au avut o valoare de 1609,7 milioane dolari SUA (cu 26,3% mai puțin, decât în anul 2022), care echivalează cu o cotă de 18,6% în total importuri, în scădere cu 5,1 puncte procentuale, față de anul 2022 (Figura 12 și Anexa 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 13 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,0% din total importuri), Ucraina (12,4%), China (11,7%), Turcia (8,5%), Germania (7,1%), Italia (5,4%), Federația Rusă și Polonia (câte 3,7%), Franța (2,5%), India (2,4%), Ungaria (2,1%), Cehia (1,9%), Bulgaria (1,7%), Grecia (1,6%), Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,4%), Japonia (1,1%), Belarus, Austria, Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) și Slovacia, (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), cărora le-au revenit 88,5% din total importuri.

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2023, comparativ anul 2022 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-71,9%), România (-21,1%), India (-17,3%), Grecia (-18,6%), Statele Unite ale Americii (-8,6%), Belarus (-8,1%), Uzbekistan (-33,9%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 13,8%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+26,1%), Turcia (+12,0%), China (+7,4%), Germania (+6,9%), Franța (+22,1%), Italia (+7,3%), Emiratele Arabe Unite (de 4,5 ori), Cehia (+19,7%), Japonia (+34,8%), Kazahstan (+58,5%), Slovacia (+30,8%), Vietnam (+40,6%), Spania (+14,3%), Polonia (+4,7%), Suedia (+35,0%), Azerbaidjan (de 2,0 ori), Ecuador (+41,6%), Turkmenistan (+49,1%), Algeria (de 4,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+7,2%), Israel (15,0%), Egipt (+44,3%), atenuând, astfel, micșorarea pe total importuri cu 7,7%.

În structura importurilor din anul 2023 (Figura 14 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,0% din total importuri); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,7%); vehicule rutiere (7,2%); gaz și produse industriale obținute din gaz (6,7%); produse medicinale și farmaceutice (3,5%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,4%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,9%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,9%); legume și fructe (2,7%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,5%); îmbrăcăminte și accesorii (2,4%); articole prelucrate din metal (2,3%); articole din minerale nemetalice (2,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, comparativ cu anul 2022 (Anexa 7) au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-31,6%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-15,2%), energie electrică (-62,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-25,3%), semințe și fructe oleaginoase (-39,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-67,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,5%), fier și oțel (-13,2%), cereale și preparate pe bază de cereale (-13,5%), cărbune, cocs și brichete (-49,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-11,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-22,6%), materiale plastice sub forme primare (-17,2%), piele, altă piele și blană prelucrate (-23,8%), lemn și plută (-22,4%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-10,7%), materiale plastice prelucrate (-7,0%), articole prelucrate din metal (-3,5%), cauciuc prelucrat (-7,8%), care au influențat la micșorarea pe total importuri cu 10,4%.

Totodată, s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+14,2%), vehicule rutiere (+14,1%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+25,2%), legume și fructe (+20,9%), produse medicinale și farmaceutice (+8,3%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,8%), pește, crustacee, moluște (+17,8%), articole din minerale nemetalice (+8,0%), produse lactate și ouă de păsări (+11,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+14,0%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+11,6%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+18,3%), atenuând diminuarea pe total importuri cu 3,9%.

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2023 a fost de 498,7 milioane dolari SUA (Figura 15), cu 140,7 milioane dolari SUA (+39,3%) mai mult, față de cel înregistrat în luna noiembrie 2023 și cu 28,1 milioane dolari SUA (-5,3%) mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în anul 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 4625,1 milioane dolari SUA (Figura 16 și Anexa 3), sau cu 261,8 milioane dolari SUA (-5,4%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în anul 2022.

În anul 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1541,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 712,8 milioane dolari SUA, respectiv cu 286,1 milioane dolari SUA (-15,7%) și cu 429,8 milioane dolari SUA (-37,6%) mai puțin, față de valorile înregistrate în anul 2022. (Anexa 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2023 a fost de 46,7%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale, comparativ cu anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2023 a constituit 63,2%, majorându-se cu 5,1 puncte procentuale, în raport cu anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2023 a marcat 55,7%, în creștere cu 8,0 puncte procentuale față de anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în anul 20235 mărfuri în valoare de 401,8 milioane dolari SUA, de 1,6 ori mai mult, în raport cu anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 1,7 ori), cărora le-au revenit 90,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Datele pentru anul 2023 sunt provizorii, iar pentru anii precedenți - date revizuite

3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate

4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.

5 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 comert comert exterior comerţ exterior comerțul internațional marfuri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER