Lucrări de construcții executate în anul 20231, 2, 3

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de anul 2022 cu 2,5% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-14,2%) și a celui de întreținere și reparații curente (-12,0%). Volumul lucrărilor de reparații capitale și volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) au crescut în perioada analizată cu 40,4% și, respectiv, cu 17,0% față de anul 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Pe obiecte de construcții, în anul 2023 față de anul 2022 s-au înregistrat creșteri (în prețuri comparabile) ale volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile nerezidențiale cu 20,3% și ale volumului altor lucrări de construcții(demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) – cu 17,0%. Totodată, s-a micșorat volumul lucrărilor de construcții executatela clădirile rezidențiale și construcțiile inginerești cu 16,1% și respectiv - 9,3%.

Descarcă datele în format .xlsx

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în anul 2023

 

Anul 2023 în % față de:

Informativ: anul 2022 în % față de anul 2021

anul 2022

total

Total lucrări de construcții

97,5

100,0

86,1

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcţii noi

85,8

46,2

88,1

reparaţii capitale

140,4

27,5

66,6

întreţinere şi reparaţii curente

88,0

23,3

102,6

alte lucrări

117,0

3,0

93,0

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

83,9

20,8

77,0

clădiri nerezidențiale

120,3

32,8

88,5

construcții inginerești

90,7

43,4

89,8

alte lucrări

117,0

3,0

93,0

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe cercul de entități cu genul principal de activitate „Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, în care întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele cu 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. 
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în trimestrul următor conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

2022/2023 2023 2023/2022 activitatea de construcții constructii construcţii construcții constructii antrepriza construcții inginerești constructii locuinte obiecte de construcții

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER