Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în ianuarie-martie 20241

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 numărul de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a constituit 54,4 mii persoane (cu 22,3% mai mult față de ianuarie-martie 2023), din care:
  • turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat7,8 mii persoane (+53,3% față de ianuarie-martie 2023);
  • turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 30,6 mii persoane (+7,6%);
  • turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 16,0 mii persoane (+46,0%).

În perioada analizată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 56,2% și 29,5%, iar turismului receptor – 14,3%.

Evoluția numărului de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori, pe categorii de turism, se caracterizează prin următoarele date:


Descarcă datele în format .xlsx
 

Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor se prezintă în tabelul 1.

Tabelul 1. Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor

 

2024

2024

în % faţă de

2023

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

Vizitatori

din care:

turişti-zile

turiști

excursionişti

turişti

excursionişti

TOTAL

54,4

34,2

20,2

220,2

122,3

108,1

157,4

98,3

Turism receptor- total

7,8

0,7

7,1

3,0

153,3

123,0

157,1

122,3

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere şi agrement

7,5

0,4

7,1

1,6

153,4

106,4

157,1

134,4

afaceri şi profesionale

0,3

0,3

-

1,0

185,7

185,7

-

160,7

tratament

0,04

0,04

-

0,5

66,7

66,7

-

68,4

Turism emițător- total

30,6

29,8

0,8

175,5

107,6

109,8

62,7

104,3

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere și agrement

30,1

29,3

0,8

171,2

107,9

110,2

62,7

104,2

afaceri şi profesionale

0,2

0,2

-

1,9

111,3

111,3

-

156,2

tratament

0,3

0,3

-

2,4

80,6

80,6

-

83,3

Turism intern

16,0

3,8

12,3

41,7

146,0

94,3

175,9

78,3

Descarcă datele în format .xlsx

Turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară).

În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism - cu 53,3% față de ianuarie-martie 2023 și a constituit 7,8 mii vizitatori. Majoritatea din vizitatori (circa 95,0%) au fost excursioniști (vizitatori de o zi ), care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (59,1% din total cetățeni străini primiți în țară), Italia (18,6%), Ucraina (7,1%) și Turcia (3,0%). În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști-zile cu 22,3% față de ianuarie-martie 2023, iar durata medie a sejurului în țară a turiștilor străini a rămas fără schimbare - de 4,4 zile.

Turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate). 

În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism - cu 7,6% față de ianuarie-martie 2023 și a constituit 30,6 mii persoane. Majoritatea covârșitoare (98,4%) au călătorit în scopuri de odihnă, recreere și agrement. Cetățenii moldoveni au preferat să călătorească în Egipt (33,1% din total plecați în străinătate), România (28,2%), Turcia (11,2%), Bulgaria (6,6%), Emiratele Arabe Unite (4,0%) și Italia (3,0%). Numărul de turiști-zile în ianuarie-martie 2024 a crescut cu 4,3% față de ianuarie-martie 2023. Durata medie a sejurului turiștilor moldoveni peste hotare in perioada analizată s-a diminuat și a constituit 5,9 zile față de 6,2 zile în ianuarie-martie 2023.

Turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic). În ianuarie-martie 2024 numărul vizitatorilor participanți la turismul intern a crescut cu 46,0% față de ianuarie-martie 2023 și a totalizat 16,0 mii persoane, majoritatea (76,4%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști). Deplasarea rezidenților moldoveni în interiorul țării, în scop turistic, a fost organizată, în special, de agențiile de turism și turoperatorii din municipiul Chișinău (51,2%), regiunile de dezvoltare Centru (34,6%) și Sud (13,4%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024, încasările agențiilor de turism și turoperatorilor au constituit 362,5 mil. lei (cu 5,3% mai mult față de perioada respectivă a anului trecut), din care: din turismul receptor – 7,9 mil. lei (+15,3%); din turismul emițător – 322,2 mil. lei (+7,2%); din turismul intern - 32,4 mil. lei (-12,5%).

Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:

2023 2024 turism turismul emițător turismul intern turismul receptor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER