Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 20231

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 17,2% și, respectiv cu 5,1%.

Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2023 au însumat 391,5 mii vizitatori, din care 196,0 mii (50,1%) au revenit turiștilor rezidenți și 195,5 mii (49,9%) - turiștilor nerezidenți (străini).

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu anul 2022, numărul turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire turistică colective, în anul 2023, a crescut cu 33,4 mii persoane sau cu 20,6%, a celor rezidenți – cu 24,2 mii persoane (+14,1%). Сreșteri ale cazărilor turiștilor s-au înregistrat în toate structurile de primire turistică: hoteluri și moteluri – cu 33,8 mii (+19,2%), pensiuni turistice – cu 9,2 mii (+24,5%), structuri de odihnă – cu 7,3 mii (+11,8%), tabere de vacanță – cu 5,9 mii (+23,4%), structuri de întremare – cu 1,2 mii (+4,7%), cămine pentru vizitatori – cu 0,2 mii (+2,2%).

Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 67,1%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,0%, Nord – 5,7%, Sud – 6,1% și UTA Găgăuzia – 1,1%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Anul 2023

Anul 2023 în % faţă de anul 2022

Informativ: Anul 2022 în % faţă de anul 2021

turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

391,5

195,5

117,2

120,6

187,4

235,4

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

209,4

156,2

119,2

119,7

175,6

218,4

Cămine pentru vizitatori

8,1

3,2

102,2

138,3

308,6

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

46,5

13,0

124,5

147,7

174,3

275,6

Structuri de întremare

27,1

0,4

104,7

103,9

119,4

233,1

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

69,3

22,7

111,8

112,7

207,9

349,1

Tabere de vacanță

31,1

0,0

123,4

75,0

908,8

-

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de nerezidenți cazați în structurile de primire turistică le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (19,0% din total), România (10,0%), Statele Unite ale Americii (3,4%), Federația Rusă (1,5%), Germania (1,4%), Turcia (1,3%), Israel (1,2%), Italia și Regatul Unit al Marii Britanii (câte 1,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înnoptările turiștilor înregistrate în structurile de primire turistică colective, în anul 2023 au însumat 1415,0 mii, în creștere cu 5,1% sau cu 69,0 mii înnoptări mai multe față de anul 2022. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în tabere de vacanță pentru elevi (+20,1%), structuri de odihnă (+16,9%) și structuri de întremare (+3,3%). Totodată, s-a constatat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în pensiuni turistice și agroturistice (-6,2%), hoteluri și moteluri (-2,0%), cămine pentru vizitatori (-0,2%). Din numărul total de înnoptări, 71,2% au reprezentat înnoptările turiștilor rezidenți, în timp ce înnoptările turiștilor nerezidenți au constituit 28,8%.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective

 

Anul 2023

Anul 2023 în % faţă de anul 2022

Informativ:  Anul 2022 în % faţă de anul 2021

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1 415,0

408,2

105,1

96,7

176,4

266,1

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

429,8

339,7

98,0

98,1

185,5

251,2

Cămine pentru vizitatori

77,9

3,7

99,8

143,1

113,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

76,2

20,7

93,8

63,2

208,2

434,2

Structuri de întremare

387,8

4,8

103,3

104,4

116,9

235,8

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

171,8

39,2

116,9

109,7

216,1

317,5

Tabere de vacanță

271,5

0,1

120,1

67,5

750,6

-

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 160,0 mii locuri-pat, în creștere cu 7,5% față de anul precedent. Creșterea acestui indicator s-a înregistrat în hoteluri și moteluri (+4,6%), pensiuni turistice și agroturistice (+43,8%), cămine pentru vizitatori (+10,1%), structuri de odihnă (+3,5%) și tabere de vacanță pentru elevi (+6,3%). Totodată, structurile de întremare au oferit turiștilor cu 2,1% mai puține locuri de cazare.

Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică în anul 2023 a fost de 4,6 zile (6,1 zile - pentru turiști rezidenți și 3,1 zile - pentru turiști nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în anul 2023 a constituit 28,8% pe total structuri de primire turistică, din care: în hoteluri și moteluri – 23,8%, pensiuni turistice și agroturistice – 12,7%, cămine pentru vizitatori – 42,3%, structuri de întremare – 57,1%, structuri de odihnă – 21,9%, tabere de vacanță – 31,7%.

Notă:
Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 activitatea turistică pensiuni agroturistice pensiuni turistice servicii turistice structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști cazați turiști moldoveni turiști nerezidenți turiști rezidenți turiști străini turoperatori

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER