Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 20231,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul II 2023, a însumat 70,2 miliarde de lei, prețuri curente de piață, în descreștere – în termeni reali - cu 2,2% față de trimestrul II 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul II 2023 s-a redus cu 2,3% comparativ cu trimestrul II 2022 și cu 0,5% comparativ cu trimestrul I 2023 (vezi Tabelul 1).

PIB estimat pentru semestrul I 2023, potrivit datelor preliminare, a constituit 133,9 miliarde de lei, în descreștere, în termeni reali, cu 2,3% față de semestrul I 2022 (vezi Tabelul 2).

Evoluția trimestrială a PIB în perioada 2021-2023, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2021-2023 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

20222

101,2

99,8

90,5

91,3

95,0

20232

97,6

97,8

-

-

-

Serie ajustată sezonier3

2021

106,4

115,2

115,3

118,7

-

20222

100,7

99,7

90,0

90,3

-

20232

97,8

97,7

-

-

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2021

110,1

100,4

103,3

103,9

-

20222

93,4

99,5

93,3

104,2

-

20232

101,1

99,5

 

 

-

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în trimestrul II 2023 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul II 2023, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 87,0% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 0,3% față de trimestrul II 2022, generând scăderea PIB cu 0,3% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul II 2023 față de trimestrul II 2022 au avut în special următoarele activități:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a cauzat scăderea PIB cu 1,6%), cu o pondere de 18,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 8,5%;
 • construcțiile (-1,0%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 14,5%;
 • industria prelucrătoare (-0,9%), cu o pondere de 8,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,6%;
 • alte activități de servicii (-0,5%), cu o pondere de 1,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 26,4%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • sănătate și asistență socială (+1,2%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 25,7%;
 • învățământ (+1,2%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 23,3%;
 • informații și comunicații (+0,8%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 13,2%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit (+0,5%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,6%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,0% la formarea PIB au influențat descreșterea PIB cu 2,0%, volumul acestora micșorându-se cu 13,5%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea în trimestrul II 2023 față de trimestrul II 2022 a fost cauzată în principal de reducerea:

 • consumului final al gospodăriilor populației (a cauzat scăderea PIB cu 6,4%), volumul căruia s-a micșorat cu 7,7%;
 • formării brute de capital fix (-1,4%) volumul căreia s-a diminuat cu 5,9%, contribuind cu 20,2% la formarea PIB;
 • consumului final al administrației publice (-0,3%) volumul căruia s-a diminuat cu 1,6%, contribuind cu 19,2% la formarea PIB.

O contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (+5,8%).

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2023 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în semestrul I 2023 (serie brută)

În semestrul I 2023, potrivit datelor preliminare, PIB a constituit 133,9 miliarde de lei, prețuri curente de piață, fiind în descreștere, în termeni reali, cu 2,3% față de semestrul I 2022 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în semestrul I 2023

 

2023

Trimestrul I

Trimestrul II

Semestrul I

PIB, prețuri curente, mil. lei

63 676

70 238

133 914

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

97,6

97,8

97,7

Descarcă datele în format .xlsx

Categorii de resurse

În semestrul I 2023 VAB total pe economie, cu o pondere de 85,9% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 1,8% față de semestrul I 2022, fapt ce a cauzat descreșterea PIB cu 1,6% (vezi Tabelul A4 din anexă).

Descreșterea PIB în perioada de referință a fost cauzată de următoarele activități:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a generat scăderea PIB cu 1,4%), cu o pondere de 17,7% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 7,4%;
 • industria prelucrătoare (-1,1%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 11,8%;
 • construcțiile (-1,0%), cu o pondere de 5,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 15,3%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,9%), cu o pondere de 2,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 33,4%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • sănătate și asistență socială (+0,9%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 17,1%;
 • informații și comunicații (+0,7%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,2%;
 • învățământ (+0,5%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,0%;
 • activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 1,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 21,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,1% la formarea PIB au cauzat descreșterea PIB cu 0,7%, volumul lor micșorându-se cu 5,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A4 din anexă) descreșterea în semestrul I 2023 față de semestrul I 2022 a fost cauzată în principal de consumul final al gospodăriilor populației (-4,7%), al cărui volum s-a redus cu 5,6%.

Contribuție pozitivă asupra evoluției PIB au avut :

 • exportul net de bunuri și servicii, generând creșterea PIB cu 2,3%, consecință a creșterii cu 0,4% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o diminuare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 3,0%.
 • formarea brută de capital (+0,2%), cu o pondere de 21,2% la formarea PIB.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul II 2023 și semestrul I 2023 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe pagina web oficială a BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului revizuirilor plasate pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Eurostat:

Baza de date OECD:

 Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER