Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna august 2023 și în ianuarie-august 20231,2,3,4

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2023 au avut o valoare de 321,6 milioane dolari SUA, cu 5,7% mai mult, în raport cu luna iulie 2023 și cu 2,4% mai puțin comparativ cu luna august 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format.xlsx 

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023 exporturile de mărfuri au însumat 2668,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 9,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-august 2023 au constituit 1818,5 milioane dolari SUA (68,2% din total exporturi), fiind în scădere cu 13,7% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 9,8%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-august 2023 s-au cifrat la 849,5 milioane dolari SUA (31,8% din total exporturi), sau cu 0,2% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 13,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, medicamente, boabe de soia, ulei de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri) – 17,9%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-august 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (81,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,2%), transportul feroviar (3,1%), transportul aerian (1,1%), instalații fixe de transport (1,0%).

Descarcă datele în format.xlsx 

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-august 2023, au totalizat 1682,9 milioane dolari SUA (cu 4,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 63,1% în total exporturi, cu 3,6 puncte procentuale mai mult, față de ianuarie-august 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-august 2023, au avut o valoare de 652,0 milioane dolari SUA (cu 4,7% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 24,4% în total exporturi, în creștere cu 3,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-august 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 7,7% mai mult, față de ianuarie-august 2022).

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (33,3% din total exporturi), Ucraina (16,6%), Italia (6,8%), Germania (5,4%), Cehia și Federația Rusă (câte 3,8%), Turcia (3,6%), Polonia (2,9%), Belarus (2,2%), Bulgaria și Spania (câte 1,6%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Ungaria (1,2%), Kazahstan, Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) și Franța (câte 1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Liban (câte 1,0%), Cipru și Grecia (câte 0,9%) și Elveția (0,8%), cărora le-au revenit 92,0 % din total exporturi.

Descarcă datele în format.xlsx 

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-august 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Turcia (-62,8%), Bulgaria (-64,6%), Italia (-25,2%), Federația Rusă (-31,7%), Elveția (-64,9%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-42,4%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-43,0%), Germania (-10,0%), Portugalia (-82,9%), Polonia (-4,9%), Ungaria (-10,7%), Belgia (-24,4%), Iordania (-86,1%), Austria (-21,4%), Irak (-46,5), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 16,1%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în România (+6,2%), Cehia (+56,1%), Ucraina (+7,7%), Kazahstan (de 3,1 ori), Spania (de 1,7 ori), Belarus (+33,0%), Cipru (de 1,9 ori), Liban (de 1,7 ori), Egipt (de 2,4 ori), Statele Unite ale Americii (+31,4%), Emiratele Arabe Unite (de 3,3 ori), Kârgâzstan (de 6,4 ori), Lituania (+56,0%), Croația (de 2,6 ori), Indonezia (de 10,4 ori), Letonia (de 1,7 ori), atenuând diminuarea pe total exporturi cu 8,1%.

În structura exporturilor din ianuarie-august 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,6%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (11,8%); cereale și preparate pe bază de cereale (9,4%); legume și fructe (7,8%); îmbrăcăminte și accesorii (7,4%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,4%); semințe și fructe oleaginoase (6,4%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,0%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,9%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%); vehicule rutiere (1,8%).

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au redus exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-34,7%), semințe și fructe oleaginoase (-42,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-38,9%), legume și fructe (-11,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-44,2%), vehicule rutiere (-21,8%), produse chimice organice (-41,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-2,5%), articole prelucrate din metal (-19,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-9,0%), încălțăminte (-18,8%), produse medicinale și farmaceutice (-11,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-19,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-16,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-20,5%), mobilă și părțile ei (-1,7%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 16,2%.

Totodată, s-au majorat exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,9%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+24,3%), energie electrică (de 3,1 ori), articole din minerale nemetalice (+26,8%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,6 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+52,0%), materiale plastice sub forme primare (de 3,7 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+31,5%), hrană destinată animalelor (+7,5%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+20,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+53,7%), animale vii (+56,1%), produse tanante și colorante (de 1,9 ori), produse chimice anorganice (+33,0%), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 5,8%.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2023 au constituit 698,6 milioane dolari SUA, cu 9,3% mai mult, față de luna iulie 2023 și cu 10,4% mai puțin comparativ cu luna august 2022 (Figurile 7 și 8).

Descarcă datele în format.xlsx 

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023 importurile de mărfuri au totalizat 5709,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2022 cu 3,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-august 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (78,7% din total importuri), fiind urmate de transportul maritim (7,7%), instalațiile fixe de transport (7,0%), transportul feroviar (3,9%), transportul aerian (1,9%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format.xlsx 

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-august 2023 s-au cifrat la 2784,8 milioane dolari SUA (cu 2,5% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,8% în total importuri, în creștere cu 2,7 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-august 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-august 2023 au avut o valoare de 1075,1 milioane dolari SUA (cu 28,1% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 18,8% în total importuri, în scădere cu 6,6 puncte procentuale, față de ianuarie-august 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,6% din total importuri), Ucraina (12,1%), China (11,1%), Turcia (8,7%), Germania (7,1%), Italia (5,5%), Federația Rusă (4,1%), Polonia (3,6%), India (2,6%), Franța (2,5%), Ungaria (2,1%), Cehia (1,8%), Bulgaria (1,7%), Grecia (1,5%), Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,4%), Japonia (1,1%), Austria și Belarus (câte 1,0%), Slovacia, Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 0,9%).

Descarcă datele în format.xlsx 

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-august 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-70,6%), România (-10,0%), India (-14,7%), Statele Unite ale Americii (-11,8%), Belarus (-15,2%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-9,0%), Uzbekistan (-40,7%), Pakistan (-29,5%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 12,3%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+20,9%), Turcia (+22,0%), Grecia (de 1,9 ori), China (+6,5%), Kazahstan (de 3,7 ori), Germania (+5,7%), Slovacia (+56,3%), Italia (+5,2%), Japonia (+33,2%), Franța (+11,8%), Cehia (+15,0%), Israel (de 1,7 ori), Polonia (+5,4%), Vietnam (+33,6%), Bulgaria (+9,8%), Suedia (+38,3%), Spania (+11,4%), Ecuador (+54,8%), Egipt (de 2,6 ori), Georgia (de 4,0 ori), Azerbaidjan (+53,7%), Austria (+9,0%), Macedonia de Nord (de 2,3 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+7,2%), atenuând micșorarea pe total importuri cu 8,8%.

În structura importurilor din ianuarie-august 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,8%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,6%); gaz și produse industriale obținute din gaz (6,9%); vehicule rutiere (6,7%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,5%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,8%); legume și fructe (2,6%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,6%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,5%); îmbrăcăminte și accesorii (2,4%); articole prelucrate din metal (2,2%); articole din minerale nemetalice (2,1%).

Descarcă datele în format.xlsx 

În ianuarie-august 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-23,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-33,0%), semințe și fructe oleaginoase (-39,7%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-4,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-70,4%), fier și oțel (-22,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-9,8%), lemn și plută (-28,2%), cereale și preparate pe bază de cereale (-10,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-11,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-26,7%), articole prelucrate din metal (-7,4%), cauciuc prelucrat (-14,8%), cărbune, cocs și brichete (-38,5%), piele, altă piele și blană prelucrate (-20,4%), materiale plastice sub forme primare (-12,3%), materiale plastice prelucrate (-6,2%), energie electrică (-10,0%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-2,1%), care a influențat la micșorarea pe total importuri cu 7,8%.

Totodată, s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+18,3%), vehicule rutiere (+12,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+21,5%), legume și fructe (+17,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+16,8%), articole din minerale nemetalice (+10,7%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+59,1%), îmbrăcăminte și accesorii (+8,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+15,8%), produse medicinale și farmaceutice (+3,7%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+15,4%), îngrășăminte minerale sau chimice (+6,7%), pește, crustacee, moluște (+12,2%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+12,2%), produse lactate și ouă de păsări (+5,8%), produse chimice anorganice (+20,6%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+38,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+26,7%), atenuând diminuarea pe total importuri cu 4,5%.

Deficitul balanței comerciale în luna august 2023 a fost de 377,0 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 42,1 milioane dolari SUA (+12,6%) mai mult, față de cel înregistrat în luna iulie 2023 și cu 73,6 milioane dolari SUA (-16,3%) mai puțin, comparativ cu luna august 2022.

Descarcă datele în format.xlsx 

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-august 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3041,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 108,8 milioane dolari SUA (+3,7%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-august 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1101,9 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 423,1 milioane dolari SUA, respectiv cu 143,4 milioane dolari SUA (+15,0%) mai mult și cu 448,6 milioane dolari SUA (-51,5%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).

Descarcă datele în format.xlsx 

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2023 a fost de 46,7%, în scădere cu 3,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2023 a constituit 60,4%, micșorându-se cu 4,3 puncte procentuale, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2023 a marcat 60,6%, în creștere cu 18,9 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-august 20235, mărfuri în valoare de 218,0 milioane dolari SUA, cu 44,3% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+51,9%), cărora le-au revenit 88,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-august 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.
5 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER