Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie 2023 și în ianuarie-iulie 20231,2,3,4

În ianuarie-iulie 2023 exporturile de mărfuri au totalizat 2346,5 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 5010,8 mil. dolari SUA. Comparativ cu perioada similară din anul 2022 exporturile s-au diminuat cu 10,8%, iar importurile - cu 2,0%.

Deficitul balanței comerciale în ianuarie-iulie 2023 a fost de 2664,3 mil. dolari SUA, cu 182,3 mil. dolari SUA (+7,3%) mai mare, decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2023 au avut o valoare de 304,2 milioane dolari SUA, cu 3,9% mai puțin, în raport cu luna iunie 2023 și cu 10,1% - comparativ cu luna iulie 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 2346,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 10,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iulie 2023 au constituit 1582,6 milioane dolari SUA (67,4% din total exporturi), fiind în scădere cu 17,1% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 12,4%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-iulie 2023 s-au cifrat la 763,9 milioane dolari SUA (32,6% din total exporturi), sau cu 6,0% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 1,6%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 14,1% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 18,5%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-iulie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (81,7% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,2%), transportul feroviar (2,9%), transportul aerian (1,1%), instalații fixe de transport (1,0%), autopropulsie (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-iulie 2023, au totalizat 1460,9 milioane dolari SUA (cu 8,0% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 62,3% în total exporturi, în creștere cu 2,0 puncte procentuale față de ianuarie-iulie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-iulie 2023, au avut o valoare de 585,3 milioane dolari SUA (cu 68,1 milioane dolari SUA sau cu 13,2% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 24,9% în total exporturi, în creștere cu 5,2 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iulie 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 66,9 milioane dolari SUA sau cu 20,3% mai mult, față de ianuarie-iulie 2022).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (32,4% din total exporturi), Ucraina (16,9%, în creștere accentuată - cu 4,4 puncte procentuale față de ianuarie-iulie 2022), Italia (7,0%), Germania (5,3%), Federația Rusă și Cehia (câte 3,9%), Turcia (3,7%), Polonia (2,8%), Belarus (2,3%), Spania (1,8%), Bulgaria (1,5%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Ungaria (1,2%), Franța, Regatul Țarilor de Jos (Netherlands), Liban și Kazahstan (câte 1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,0%), Grecia și Cipru (câte 0,9%) și Elveția (0,8%), cărora le-au revenit 92,0 % din total exporturi.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iulie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Turcia (-62,1%), Bulgaria (-71,4%), Italia (-23,8%), Federația Rusă (-31,1%), Elveția (-67,2%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-46,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-43,5%), Germania (-12,7%), Portugalia (-96,7%), Polonia (-9,1%), Austria (-36,5%), Iordania (-85,9%), Belgia (-25,6%), Ungaria (-9,3%), Irak (-45,2), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 17,3%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în Ucraina (+20,3%), Cehia (+57,9%), Kazahstan (de 3,7 ori), Spania (de 1,7 ori), Belarus (+40,5%), Egipt (de 3,4 ori), România (+1,4%), Cipru (de 1,8 ori), Liban (de 1,6 ori), Statele Unite ale Americii (+28,7%), Emiratele Arabe Unite (de 3,8 ori), Lituania (de 1,8 ori), Kârgâzstan (de 7,2 ori), Croația (de 2,6 ori), atenuând diminuarea pe total exporturi cu 8,4%.

În structura exporturilor din ianuarie-iulie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,6%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,2%); cereale și preparate pe bază de cereale (9,0%); legume și fructe (7,8%); îmbrăcăminte și accesorii (7,4%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (6,7%); semințe și fructe oleaginoase (6,0%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,0%); mobilă și părțile ei (3,6%); articole din minerale nemetalice (2,9%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%); vehicule rutiere (1,9%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au redus exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-41,5%), semințe și fructe oleaginoase (-49,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-39,4%), legume și fructe (-14,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-47,7%), produse chimice organice (-42,1%), vehicule rutiere (-13,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-9,1%), articole prelucrate din metal (-18,7%), încălțăminte (-16,3%), produse medicinale și farmaceutice (-11,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-18,4%), mobilă și părțile ei (-2,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-12,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-14,4%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (-39,0%), îmbrăcăminte și accesorii (-0,7%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 18,5%.

Totodată, s-au majorat exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+15,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+29,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+9,8%), datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina (+10,0%), energie electrică (de 4,8 ori), generată de sporirea livrărilor în Ucraina și România, articole din minerale nemetalice (+31,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,5 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+57,3%), materiale plastice sub forme primare (de 5,1 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,6 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+33,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 2,3 ori), hrană destinată animalelor (+7,2%), animale vii (+56,1%), produse chimice anorganice (+54,7%), produse tanante și colorante (de 2,0 ori), produse lactate și ouă de păsări (+17,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+59,5%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+48,8%), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 7,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2023 au constituit 639,1 milioane dolari SUA, cu 3,9% mai puțin, față de luna iunie 2023 și cu 16,0% - comparativ cu luna iulie 2022 (Figurile 7 și 8).


Descarcă datele în format .xlsx


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023 importurile de mărfuri au însumat 5010,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2022 cu 2,0%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-iulie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (78,1% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (7,6%), transportul maritim (7,6%), transportul feroviar (4,1%), transportul aerian (1,8%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-iulie 2023 s-au cifrat la 2451,1 milioane dolari SUA (cu 3,7% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,9% în total importuri, în creștere cu 2,7 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iulie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-iulie 2023 au avut o valoare de 972,3 milioane dolari SUA (cu 26,4% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 19,4% în total importuri, în scădere cu 6,5 puncte procentuale, față de ianuarie-iulie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,6% din total importuri), Ucraina (12,5%), China (10,9%), Turcia (8,7%), Germania (7,1%), Italia (5,5%), Federația Rusă (4,3%), Polonia (3,5%), Franța (2,5%), India (2,4%), Ungaria (2,2%), Cehia (1,8%), Bulgaria (1,7%), Grecia (1,6%), Spania și Statele Unite ale Americii (câte 1,3%), Austria și Japonia (câte 1,1%), Belarus, Kazahstan, Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) și Slovacia (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), Coreea de Sud și Belgia (câte 0,7%).


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iulie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-70,8%), România (-8,1%), India (-17,9%), Belarus (-22,6%), Statele Unite ale Americii (-17,8%), Uzbekistan (-47,8%), Pakistan (-31,8%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-5,7%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 12,7%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+30,1%), Turcia (+22,9%), China (+10,9%), Grecia (de 2,2 ori), Kazahstan (de 4,1 ori), Germania (+6,0%), Slovacia (de 1,6 ori), Japonia (+37,7%), Italia (+5,2%), Franța (+11,5%), Cehia (+15,4%), Israel (de 1,7 ori), Bulgaria (+13,0%), Ecuador (de 1,6 ori), Egipt (de 2,9 ori), Suedia (+31,6%), Austria (+12,1%), Vietnam (+24,4%), Polonia (+3,3%), Azerbaidjan (de 1,6 ori), Georgia (de 4,2 ori), Spania (+7,6%), Ungaria (+3,9%), Portugalia (+19,1%), Macedonia de Nord (de 2,0 ori), atenuând micșorarea pe total importuri cu 10,5%.

În structura importurilor din ianuarie-iulie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,8%); gaz și produse industriale obținute din gaz (7,6%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,5%); vehicule rutiere (6,6%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,6%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,8%); legume și fructe (2,8%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,6%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,4%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); articole prelucrate din metal (2,1%); articole din minerale nemetalice (2,0%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-18,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-31,5%), semințe și fructe oleaginoase (-37,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-70,1%), fier și oțel (-27,1%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-2,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,2%), lemn și plută (-29,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-25,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-10,4%), piele, altă piele și blană prelucrate (-20,8%), cauciuc prelucrat (-14,1%), articole prelucrate din metal (-5,8%), carne și preparate din carne (-11,2%), materiale plastice prelucrate (-5,5%), materiale plastice sub forme primare (-10,0%), cărbune, cocs și brichete (-18,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (-2,6%), care a influențat la micșorarea pe total importuri cu 6,7%.

Totodată, s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+20,3%), vehicule rutiere (+13,0%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+21,4%), legume și fructe (+17,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+17,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,7 ori), articole din minerale nemetalice (+11,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+12,7%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+15,2%), îmbrăcăminte și accesorii (+5,3%), produse medicinale și farmaceutice (+3,4%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+13,3%), pește, crustacee, moluște (+10,6%), produse chimice anorganice (+25,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+27,4%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+40,5%), produse lactate și ouă de păsări (+4,0%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+35,6%),  atenuând diminuarea pe total importuri cu 4,4%.

Deficitul balanței comerciale în luna iulie 2023 a fost de 334,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 13,7 milioane dolari SUA (-3,9%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna iunie 2023 și cu 87,9 milioane dolari SUA (-20,8%) mai puțin, comparativ cu luna iulie 2022.


Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2664,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 182,3 milioane dolari SUA (+7,3%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-iulie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 990,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 387,0 milioane dolari SUA, respectiv cu 214,3 milioane dolari SUA (+27,6%) mai mult și cu 417,4 milioane dolari SUA (-51,9%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).


Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2023 a fost de 46,8%, în scădere cu 4,6 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2023 a constituit 59,6%, micșorându-se cu 7,6 puncte procentuale, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2023 a marcat 60,2%, în creștere cu 21,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-iulie 20235, mărfuri în valoare de 179,6 milioane dolari SUA, cu 37,7% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+44,4%), cărora le-au revenit 88,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:  Exporturile, importurile, balanța comercială, pe țări, grupe de țări, grupe de mărfuri și moduri de transport (8 tabele)

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-iulie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.
5 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER