Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 20231

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști, participanți la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori, cu 11,3% față de ianuarie-septembrie 2022 și a constituit 409,2 mii persoane, din care:
  • turismul emițător – 305,0 mii persoane (+17,3%)
  • turismul intern – 71,0 mii persoane (-15,5%)
  • turismul receptor – 33,2 mii persoane (+40,9%).

În perioada cercetată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 74,5% și 17,4%, iar turismului receptor – 8,1%.

Evoluția numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, pe categorii de turism, se caracterizează prin următoarele date:

Descarcă datele în format .xlsx
 

În ianuarie-septembrie-2023 datele privind numărul turiștilor și excursioniștilor care au beneficiat de serviciile agențiior de turism și turoperatorilor au depășit cu peste 28,2 puncte procentuale datele înregistrate în perioada respectivă a anului 2019, ultimul an înainte de pandemie.

Tabelul 1. Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor

 

Ianuarie-septembrie 2023

Ianuarie-septembrie 2023

 în % faţă de

ianuarie-septembrie 2022

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

Vizitatori

din care:

turişti-zile

turiști

excursionişti

turişti

excursionişti

TOTAL

409,2

321,4

87,8

2 232,5

111,3

116,9

94,7

113,1

Turism receptor- total

33,2

3,6

29,6

13,3

140,9

101,7

147,8

60,6

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere şi agrement

32,0

2,3

29,6

7,5

148,9

165,0

147,8

102,9

afaceri şi profesionale

1,0

1,0

-

2,9

164,6

164,6

-

140,5

tratament

0,3

0,3

-

2,9

132,1

132,1

-

120,1

Turism emițător- total

305,0

298,7

6,3

2 007,9

117,3

117,7

102,8

113,1

din care, în scopuri de:

 

 

 

 

 

 

 

 

odihnă, recreere și agrement

303,3

297,1

6,3

1 996,7

117,0

117,3

102,8

112,8

afaceri şi profesionale

0,6

0,6

-

2,7

152,1

152,1

-

134,9

tratament

1,0

1,0

-

8,5

349,1

349,1

-

333,8

Turism intern

71,0

19,1

51,9

211,4

84,5

109,5

78,0

119,2

Descarcă datele în format .xlsx

Turismul emițător

 În ianuarie-septembrie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turişti şi excursionişti care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism cu 17,3% față de ianuarie-septembrie 2022 și a constituit 305,0 mii persoane. Majoritatea covârșitoare (99,5%) au călătorit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement. Cetăţenii moldoveni au preferat să viziteze, preponderent, Turcia (49,2% din total plecați în străinătate), Bulgaria (21,5%), Egipt (8,5%), România (7,6%) și Grecia (6,2%). Numărul de turiști-zile în perioada cercetată a crescut cu 13,1% față de ianuarie-septembrie 2022, iar durata medie a sejurului cetățenilor moldoveni peste hotare s-a redus de la 6,8 zile, în ianuarie-septembrie 2022, la 6,6 zile în ianuarie-septembrie curent.

Turismul receptor

În ianuarie-septembrie 2023 s-a înregistart creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism cu 40,9% față de ianuarie-septembrie precedent și a constituit 33,2 mii vizitatori, majoritatea (circa 93,0%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști) care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (36,2% din total cetățeni străini primiți în țară), Italia (16,1%), Ucraina (12,8%), Statele Unite ale Americii (6,0%), Belgia (5,9%) și Germania (5,4%). În ianuarie-septembrie curent față de ianuarie-septembrie 2022 s-a înregistrat scăderea atât a numărului de turiști-zile (de 1,7 ori) cât și durata medie a sejurului în țară a cetățenilor străini (de 2,3 ori).

Tursmul intern

În ianuarie-septembrie 2023 numărul vizitatorilor participanţi la turismul intern s-a redus cu 15,5% față de ianuarie-septembrie 2022 și a constituit 71,0 mii persoane, majoritatea (73,1%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști). Numărul de turiști-zile a crescut cu 19,2% față de ianuarie-septembrie precedent. Durata medie a sejurului cetățenilor în țară, în scop turistic, a crescut de la 2,1 zile, în ianuarie-septembrie 2022, la 3,0 zile în ianuarie-septembrie curent. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chișinău (48,0%), regiunile de dezvoltare Centru (32,6%) și Sud (16,2%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023, comparativ cu perioada similară a anului precedent, au crescut încasările agențiilor de turism și turoperatorilor din turismul emițător - cu 714,4 mil. lei (+26,9%), turismul intern - cu 32,1 mil. lei (+26,5%) și turismul receptor – cu 8,7 mil. lei (+37,0%).

Încasările din activitatea turistică în perioada de raport au depășit de 1,6 ori încasările înregistrate de agențiile de turism în ianuarie-septembrie 2019, ultimul an înainte de pandemie.

Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER