Vârstnicii în Republica Moldova în anul 20221

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice, care este marcată anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile pentru anul 2022.

Situația demografică

Populația vârstnică crește atât în termeni absoluți, cât și relativi

În Republica Moldova, la începutul anului 2023 locuiau 598,3 mii de persoane2 în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 23,8% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 359,7 mii de persoane erau femei (sau 60,1%), fiecare a treia persoană avea vârsta cuprinsă între 60-64 ani (32,6%), iar 60,1 mii (sau 10,0%) constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 ani.

Ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 ani este în creştere continuă. În ultimii cinci ani a crescut cel mai mult ponderea vârstnicilor din grupul de vârstă de 70-74 de ani – cu 8,5 puncte procentuale (de la 13,6%, la începutul anului 2019 până la 22,1% la începutul anului 2023).

Descarcă datele în format.xlsx

La începutul anului 2023, coeficientul de îmbătrânire a populaţiei3 a constituit 23,8%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2019 acesta a înregistrat o majorare cu 3,0 puncte procentuale.

Diferenţe se constată şi în repartizarea pe sexe, coeficientul îmbătrânirii populației feminine la începutul anului 2023 fiind cu 7,0 puncte procentuale mai înalt față de cel al bărbaților și a constituit 27,1% comparativ cu 20,1% în cazul bărbaților.

Descarcă datele în format.xlsx

Raportul pe sexe la vârstnici nu diferă semnificativ în dinamică

La 1 ianuarie 2023 raportul dintre bărbați și femei în vârstă de 60 ani și peste a fost de 66,3 bărbați la 100 de femei. Cele mai vizibile schimbări în raportul pe sexe sunt în grupa de vârstă 85 ani și peste, fiind în scădere de la 43 la 40 de bărbați la 100 de femei comparativ cu anul 2019.

Descarcă datele în format.xlsx

Femeile vârstnice au durata medie a vieții mai mare decât bărbații

Durata medie a vieții populației în vârstă de 60 ani în perioada 2018-2022 a crescut cu 0,1 ani în cazul bărbaților și cu 0,4 ani în cel al femeilor. În rezultat, s-a înregistrat o creștere a decalajului dintre durata medie a vieții la vârsta de 60 de ani a bărbaților și a femeilor de la 4,3 ani (în anul 2018) la 4,6 ani (în anul 2022) în favoarea femeilor. O femeie în vârstă de 60 de ani va mai trăi estimativ încă 19,6 ani, în timp ce durata medie a vieții unui bărbat la 60 de ani este de 15,0 ani potrivit datelor anului 2022.

Mortalitatea bărbaților vârstnici depășește mortalitatea femeilor

Principalele cauze ale mortalității vârstnicilor au fost bolile aparatului circulator (65,5%) din totalul decedaților din această grupă de vârstă, tumorile (15,0%) și bolile aparatului digestiv (5,7%). Supramortalitatea masculină, caracterizată prin valori superioare ale mortalității bărbaților vârstnici comparativ cu mortalitatea femeilor vârstnice, a fost înregistrată în toate clasele principale ale cauzelor de deces.

Descarcă datele în format.xlsx

Starea de sănătate

Incidența prin tumori maligne la vârstnici este în creștere

Conform datelor Ministerului Sănătății, în anul 2022 circa 71,9% din cazurile noi de tumori maligne au revenit persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste. În medie, în fiecare zi 20 de persoane vârstnice au fost diagnosticate pentru prima dată cu tumori maligne, fiind înregistrate în total 7,3 mii de persoane vârstnice. La 100 de mii de vârstnici au revenit în medie 2033 de cazuri noi de tumori maligne comparativ cu 216 cazuri în anul 2018.

Descarcă datele în format.xlsx

Bărbații din categoria de vârstă 65-69 ani sunt afectați în proporție mai mare de tumori maligne

Tumorile maligne sunt mai frecvente în cazul bărbaților, la 100 de mii de bărbați în vârstă de 60 de ani și peste au revenit în medie 1623 de cazuri noi de tumori maligne comparativ cu 954 de cazuri noi la 100 de mii de femei de vârsta respectivă. Cea mai înaltă rată a incidenței prin tumori maligne s-a înregistrat în cazul bărbaților pentru segmentul de vârstă 65-69 ani – 1639 de cazuri noi la 100 de mii de bărbați de vârsta respectivă, iar în cazul femeilor pentru segmentul de vârstă 70-74 ani – 1206 cazuri noi la 100 de mii de femei de vârsta respectivă.

Bărbații vârstnici din categoria de vârstă de 55-64 ani sunt afectați în proporție mai mare de tuberculoză activă

În anul 2022, la nivel de ţară, s-au înregistrat 1,4 mii de cazuri noi de tuberculoză activă, fiecare al patrulea caz (24,0%) revenind unei persoane în vârstă de 55 de ani şi peste. Din total persoane vârstnice, cei mai afectați de tuberculoză activă sunt bărbații cu vârsta de 55-64 ani (50,4%). Totodată, circa 62% din aceste cazuri s-au înregistrat la populația în vârstă de 55 de ani și peste din mediul rural. La 100 de mii de locuitori în vârstă de 55-64 ani au revenit 58 de cazuri noi de tuberculoză activă și 32 de cazuri noi de tuberculoză activă la 100 de mii de locuitori în vârstă de 65 de ani și peste.

Dizabilitatea vârstnicilor

Ponderea persoanelor vârstnice recunoscute cu dizabilitate primară constituie 10,0% din numărul total de persoane expertizate cu dizabilitate primară

Conform datelor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în anul 2022, în urma expertizării primare au fost recunoscute 10,5 mii de persoane adulte cu dizabilitate primară, inclusiv 0,6 mii de femei în vârstă de 58 de ani și 6 luni7 și mai mult și 0,4 mii de bărbați în vârstă de 63 ani și mai mult. Totodată, în urma reexpertizării au fost reîncadrate în grad de dizabilitate 32,9 mii de persoane, inclusiv câte 1,3 mii de femei în vârstă de 58 ani și 6 luni și mai mult și 1,0 mii de bărbați în vârstă de 63 de ani și mai mult.

Bolile aparatului circulatorsunt cauza predominantă a dizabilității la vârstnici

Cauzele care au determinat cel mai des dizabilitatea primară la persoanele vârstnice au fost bolile aparatului circulator (28,5%), după care au urmat tumorile maligne (16,1%) și bolile ochiului și anexelor sale – 13,2%.

Descarcă datele în format.xlsx

Cauzele care au determinat cel mai des dizabilitatea repetată a persoanelor vârstnice în urma reexpertizării au fost bolile aparatului circulator (28,4%), după care au urmat bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv (19,1%) și tumorile maligne (13,6%).

Descarcă datele în format.xlsx

Protecția socială

Ponderea femeilor vârstnice depășește ponderea bărbaților vârstnici în numărul pensionarilor

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2023 numărul total al pensionarilor4 a constituit 675,6 mii de persoane5, din care 526,0 mii (77,9% din totalul pensionarilor) erau pensionari pentru limită de vârstă. Datorită ponderii mai mari în numărul populației vârstnice și diferenței de longevitate dintre femei și bărbați, femeile au constituit 68,2% în numărul total de pensionari pentru limită de vârstă. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețineau o pondere de 99,7% în totalul pensionarilor pentru limită de vârstă, dintre aceștia 68,0% fiind femei.

Descarcă datele în format.xlsx

Femeile beneficiază de pensii medii pentru limită de vârstă mai mici cu 17% decât pensiile bărbaților

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la 01.01.2023 a constituit 3164,9 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 21,9%, iar comparativ cu începutul anului 2019 aceasta s-a majorat cu 92,5%. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în cazul bărbaților a constituit 3592,5 lei comparativ cu 2965,9 lei în cazul femeilor. Astfel, disparitatea de gen în cazul pensiilor pentru limită de vârstă a constituit 17,0% comparativ cu valoarea de 20,7% la începutul anului 2019.

Descarcă datele în format.xlsx

Pensia pentru limită de vârstă acoperă valoarea minimului de existență pentru pensionari

Valoarea medie a minimului de existență pentru pensionari pentru limită de vârstă6 în anul 2022 a constituit 2193,3 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 21,1%. Minimul de existență pentru pensionari diferă în funcție de mediul de reședință. Astfel, pentru pensionarii din orașele mari acesta a constituit 2451,3 lei comparativ cu 2218,0 lei pentru cei din alte orașe și 2089,1 lei pentru pensionarii de la sate.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă a permis acoperirea valorii minimului de existență pentru pensionarii pentru limită de vârstă în proporție de 144,3% în anul 2022 comparativ cu 104,4% în anul 2018. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în sectorul agricol a acoperit valoarea minimului de existență în proporție de 105,2% comparativ cu sectorul non-agricol – 161,6%.

Descarcă datele în format.xlsx

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă a acoperit valoarea minimului de existență pentru pensionari cu 119,5%

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă la 01.01.2023 a constituit 2620,6 lei și a acoperit valoarea minimului de existență pentru pensionari cu 119,5%.

Totodată, circa 24,0% din pensionari pentru limita de vârstă erau angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.

Femeile vârstnice predomină în numărul beneficiarilor de servicii sociale primare

Conform datelor Agenției Naționale Asistență Socială, în anul 2022 au activat 1,8 mii de lucrători sociali care au prestat gratuit servicii de îngrijire la domiciliu pentru 14,9 mii de beneficiari, inclusiv 11,9 mii de persoane vârstnice care au atins vârsta de pensionare (80,0%). Femeile au constituit 81,2% în rândul persoanelor vârstnice beneficiare de acest serviciu.

Tabelul 1. Persoane vârstnice beneficiare de servicii sociale, pe tipuri de servicii și sexe, 2022   

 

Total

Femei

Bărbați

 

Servicii sociale primare

Îngrijire la domiciliu

11 960

9 717

2 243

Cantine de ajutor social

13 706

10 057

3 649

 

Servicii sociale specializate

Centre care acordă servicii specializate

6 651

3 394

3 257

Descarcă datele în format.xlsx

În anul 2022 în țară au activat 50 de cantine de ajutor social (32 în mediul rural și 18 în mediul urban), înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, care au deservit 18,1 mii de persoane, inclusiv 13,7 mii de persoane vârstnice care au atins vârsta de pensionare (75,7%). Femeile au constituit 73,7% în rândul persoanelor vârstnice beneficiare de acest serviciu.

Beneficiari de servicii în centrele care acordă servicii specializate au fost 6,6 mii de persoane vârstnice, femeile constituind 59,1%.

Piața muncii

Ponderea vârstnicilor activi din punct de vedere economic este în creștere

Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, în anul 2022 numărul persoanelor vârstnice (de 60 de ani și peste), active din punct de vedere economic, a fost de 86,8 mii de persoane, ceea ce constituie 9,8% din totalul persoanelor active și 14,7% din populația totală din aceeași grupă de vârstă.

Descarcă datele în format.xlsx

Vârstnicii din mediul rural şi de sex masculin predomnină în populația vârstnică ocupată

În anul 2022 populaţia ocupată de 60 de ani şi peste a constituit 85,0 mii de persoane, ceea ce reprezintă 9,9% din totalul populaţiei ocupate. Pentru populaţia ocupată de vârstă înaintată sunt caracteristice diferenţe notabile în repartizarea pe medii, sexe, activităţi economice, statut profesional etc. Astfel, 62,3% din vârstnicii ocupaţi au fost din mediul rural şi 60,8% au fost bărbaţi. Circa 3/4 din totalul vârstnicilor ocupaţi (73,5%) aveau vârsta cuprinsă între 60-64 ani, fiecare a cincea persoană (19,6%) avea 65-69 ani și doar 0,4% - 80 de ani și peste.

Vârstnicii sunt preponderent ocupaţi în activităţi agricole

Fiecare a treia persoană vârstnică ocupată a lucrat în activităţi agricole, declarând gospodăria țărănească sau terenul agricol ca loc principal de muncă. Fiecare a patra persoană a lucrat în sfera serviciilor sociale, prestate în special de stat. Astfel, 35,2% din bărbaţi au lucrat în sectorul agricol, 13,6% - în industrie, 9,9% - în învăţământ, 9,0% - în comerț. În rândul femeilor distribuţia se prezintă astfel: 22,1% de femei vârstnice erau ocupate în agricultură, 21,6% – în învăţământ, 12,8% – în sănătate şi asistenţă socială, 10,1% - în comerţ.

Durata medie a săptămânii de lucru pentru persoanele vârstnice ocupate a constituit 38,3 ore. Circa 2/3 din totalul vârstnicilor ocupaţi (62,7%) au lucrat 40 de ore şi mai mult pe săptămână, iar 32,1% - de la 20 până la 39 de ore pe săptămână. În distribuţia populaţiei vârstnice după statutul profesional marea majoritate o constituie salariații (74,6%), urmaţi de lucrătorii pe cont propriu (18,5%).

Descarcă datele în format.xlsx

Nivelul de trai al gospodăriilor cu vârstnici

Gospodăriile cu vârstnici predomină în mediul rural și sunt formate cel mai des dintr-o singură persoană

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2022 din total gospodării, 41,4% aveau în componență cel puțin o persoană în vârstă de 60 de ani și peste, din care 76,2% au constituit gospodăriile formate doar din vârstnici, iar restul gospodăriilor aveau în componentă și alte persoane. Din total gospodării formate doar din vârstnici, 70,6% locuiau în mediul rural și, respectiv, 29,4% în mediul urban. Repartizarea acestor gospodării după numărul de persoane în gospodărie relevă o preponderență a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (68,5%), gospodăriile formate din 2 persoane fiind prezente în proporție de 30,9%.

Gospodăriile cu vârstnici din mediul urban au o situație financiară mai bună

Veniturile gospodăriilor cu vârstnici sunt determinate de mai mulți factori, în medie, acestea dispuneau de 4043,5 lei lunar pe o persoană. Gospodăriile din mediul urban se aflau într-o situație mai bună, cu un venit mediu lunar de 4877,2 lei/persoană, față de 3649,8 lei/persoană în mediul rural.

Prestațiile sociale sunt cea mai importantă sursă de venit a gospodăriilor cu vârstnici

Principala sursă de venit a gospodăriilor cu vârstnici au fost prestațiile sociale, care au constituit 54,1% din veniturile lunare ale gospodăriei. Totodată, plățile salariale în medie au constituit 26,3% din veniturile acestei categorii de gospodării, iar activitatea individual agricolă – 9,2%. Transferurile din afara țării au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor cu vârstnici în proporție de 5,7%.

Gospodăriile formate numai din vârstnici au venituri medii mai mari față de gospodăriile cu vârstnici care locuiesc și cu alte persoane

Veniturile vârstnicilor diferă în funcție de componența gospodăriei. Astfel, gospodăriile formate numai din vârstnici din perspectiva veniturilor medii pe o persoană, au fost într-o situație mai bună decât gospodăriile formate din vârstnici și alte persoane.

Tabelul 2. Structura veniturilor disponibile pentru gospodăriile cu vârstnici, 2022

 

Gospodării formate numai din vârstnici

Gospodării cu vârstnici și alte persoane

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total venituri disponibile
(medii lunare pe o persoană), lei

4 066,6

4 991,3

3 665,8

4 007,7

4 724,6

3 623,5

inclusiv în % pe surse de formare:

 

 

 

 

 

 

Venit din activitatea salarială

14,2

20,9

10,3

45,3

50,2

41,9

Venit din activitatea individuală agricolă

8,1

1,0

12,3

10,9

0,8

18,1

Venit din activitatea individuală non-agricolă

1,0

1,4

0,8

5,7

5,1

6,1

Prestații sociale

70,4

70,8

70,1

28,7

32,2

26,2

Alte venituri

6,3

5,9

6,5

9,4

11,7

7,7

inclusiv transferuri din afara țării

4,4

3,4

5,0

7,9

9,7

6,6

Descarcă datele în format.xlsx

Pentru gospodăriile formate numai din vârstnici, principala sursă de existență au fost prestațiile sociale (70,4%). Datorită faptului că, o parte din vârstnici erau economic activi, veniturile acestora au avut la bază și alte surse de venit, cum ar fi activitatea salarială (14,2%) și activitatea individuală agricolă (8,1%).

În cazul gospodăriilor mixte, în componența cărora erau și alte persoane, principala sursă de venit a fost activitatea salarială – 45,3%, iar prestațiile sociale au contribuit la formarea veniturilor în proporție de 28,7%. Totodată, gospodăriile mixte au fost dependente într-o proporție mai mare de transferurile din afara țării comparativ cu gospodăriile formate doar din vârstnici (7,9% față de 4,4%).

Gospodăriile cu vârstnici din mediul urban cheltuie mai mult decât cele din mediul rural

În medie, o gospodărie cu vârstnici a cheltuit lunar 3410,6 lei pe o persoană. Cu un nivel mai mare a cheltuielilor de consum s-a evidențiat mediul urban, unde acestea au înregistrat, în medie pe lună, 4211,5 lei/persoană, iar în mediul rural cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici au însumat 3032,5 lei/persoană.

Aproape jumătate din cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici sunt pentru produse alimentare

Preponderent cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici au fost destinate necesarului de consum alimentar (46,1%), după care au urmat cheltuielile pentru locuință și servicii comunale – 19,2%, sănătate – 6,9%, îmbrăcăminte și încălțăminte – 6,5%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru procurarea de mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,4%), transport (4,9%) și telecomunicații (3,9%).

Gospodăriile formate numai din vârstnici cheltuie mai mult decât cele care au în componență și alte persoane

Gospodăriile formate doar din vârstnici au cheltuit, în medie pe lună, 3513,0 lei pe o persoană sau cu 8,0% mai mult comparativ cu gospodăriile în componența cărora erau și alți membri. În același timp, persoanele din gospodăriile formate numai din vârstnici au cheltuit mai mult pentru procurarea de produse alimentare, locuință și servicii comunale comparativ cu gospodăriile cu vârstnici și alte persoane.

Tabelul 3. Structura cheltuielilor de consum pentru gospodăriile cu vârstnici, 2022

 

Gospodării formate numai din vârstnici

Gospodării cu vârstnici și alte persoane

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total cheltuieli de consum
(medii lunare pe o persoană), lei

3 513,0

4 300,6

3 171,5

3 252,8

4 092,4

2 802,8

inclusiv, %:

 

 

 

 

 

 

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

47,7

44,4

49,7

43,4

39,7

46,3

Îmbrăcăminte și încălțăminte

5,7

5,1

6,0

7,9

6,7

8,8

Locuință, apă, electricitate și gaze

21,4

19,1

22,7

15,5

13,1

17,5

Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței

5,2

5,2

5,3

5,7

5,5

5,9

Sănătate

6,7

8,7

5,5

7,2

11,5

3,9

Transport

3,6

5,5

2,5

7,2

8,5

6,1

Telecomunicații

3,6

3,6

3,6

4,4

4,0

4,8

Alte bunuri și servicii

6,1

8,3

4,8

8,7

11,1

6,7

Descarcă datele în format.xlsx

Gospodăriile numai cu vârstnici sunt mai puțin dotate cu comodități

Gospodăriile formate numai din vârstnici s-au dovedit a fi în condiții mai puțin avantajoase privind nivelul de dotare și confort al locuințelor. Dacă gospodăriile cu vârstnici și alte persoane dispuneau de apeduct în proporție de 88,5%, atunci în cazul gospodăriilor numai cu vârstnici doar 80,6% dispuneau de aceste comodități. Situația era similară și referitor la dotarea cu sistem de canalizare, apă caldă, baie sau duș și grup sanitar cu apă în interiorul locuinței.

Descarcă datele în format.xlsx

Condițiile de trai ale vârstnicilor din mediul urban sunt mai bune decât ale celor din mediul rural

Condițiile de trai diferă semnificativ pentru vârstnicii de la sate și din orașe. În mediul urban construcțiile de locuințe de tip bloc presupun și conectarea la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și încălzire, respectiv vârstnicii din mediul urban locuiesc în condiții mai bune decât cei din mediul rural. Astfel, în mediul urban 98,0% din locuințele gospodăriilor formate numai din vârstnici erau dotate cu apeduct, 94,1% – cu sisteme de canalizare, 86,2% – cu baie sau duș în locuință și 71,7% – cu încălzire centrală sau autonomă. În schimb în mediul rural, doar 73,4% gospodării erau dotate cu apeduct, 57,8% – cu sisteme de canalizare, 43,5% – cu baie sau duș în locuință, iar 90,5% pentru încălzire au folosit sobă cu lemne sau cărbune.

Ponderea vârstnicilor care își apreciază nivelul de trai ca fiind bun sau foarte bun este mai mare în mediul urban

Din total gospodării formate doar din vârstnici 78,5% au apreciat nivelul de trai ca fiind satisfăcător, 6,3% – bun sau foarte bun, iar 15,2% au declarat nivelul de trai al gospodăriei ca fiind rău sau foarte rău. În mediul urban, 10,3% din gospodăriile formate numai din vârstnici au apreciat nivelul de trai ca fiind bun sau foarte bun, pe când în mediul rural o astfel de percepție au avut-o 4,6% din gospodăriile respective. În același timp, 81,1% gospodării din mediul rural și-au apreciat nivelul de trai ca fiind satisfăcător, comparativ cu 72,5% gospodării din urbe.

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele privind populaţia localităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender, cu excepția datelor din compartimentul Dizabilitatea vârstnicilor care includ și persoanele din partea stângă a Nistrului și mun. Bender, care s-au adresat pentru determinarea dizabilității.
2 Datele privind populația cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2023 sunt provizorii. Indicatorii relativi pentru anul 2022 au fost recalculați folosind numărul mediu al populației cu reședință obișnuită pentru anul 2022. 
3 Coeficientul de îmbătrânire a populației – numărul persoanelor în vârstă de 60 ani și peste la 100 locuitori.
4 Conform Legii nr.156 din 14.10.1998, Articolul 41. Vîrstele de pensionare
Începînd cu 1 iulie 2019, se stabilește vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creșterea anuală a vîrstelor standard de pensionare.
5 Numărul pensionarilor include persoanele, cărora le-au fost stabilite pensiile conform Legii Republicii Moldova cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat şi Legii Republicii Moldova privind asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.
6 Începând cu 01.01.2017, pensionarii angajați ai organelor de forță sunt incluși în numărul total al pensionarilor, fiind la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale.
7 Pensionari pentru limită de vărstă sunt persoanele care au atins vârsta standard de pensionare şi confirmă un stagiu de cotizare necesar.

Informații relevante:

Eurostat:

Direcția statistică a ONU:


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER