Comunicate

Resetare
Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

Biroul National de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 56,6 mii de turiști sau de 2,6 ori mai mult față de ianuarie-martie precedent. Din numărul total de turiști, 20,5 mii au constituit turiștii rezidenți și 36,1 mii - turiștii nerezidenți.

2264
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2022

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2022, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9560,8 lei, fiind în creștere cu 12,9 % față de trimestrul I 2021 și în scădere cu 2,1% față de trimestrul IV 2021.

2511
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2022

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 4,9 miliarde lei sau cu 12,6% mai mult faţă de ianuarie-martie 2021.

1537
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 45437 cazuri, fiind în creștere cu 4721 cazuri față de anul 2020.

3773
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2022

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 primele brute subscrise au constituit 485,4 mil. lei, fiind în creştere cu 24,5% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-martie 2021.

1076
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2021

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2021

În anul 2021 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 557,3 km de rețele noi construite și a constituit 16,4 mii km. Din lungimea totală, 16,1 mii km aparțin sistemelor date în exploatare, iar 0,3 mii km – sistemelor care nu sunt date în exploatare, dar deservesc populația.

3620
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2022

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, în creștere cu 13,3% față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

1463
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2022

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 4,9%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 21,5% şi lucrărilor de construcții noi cu 5,8%.

1311
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2022, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,5%. Majorarea producției în martie 2022 față de luna martie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu 2,2% și, respectiv, 0,6%.

1401
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 37,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 29,6% mai mult față de ianuarie-martie 2021.

1749
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că în luna aprilie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 5,2%, față de aprilie 2021 – cu 25,3% și față de decembrie 2021 – cu 12,8%.

1012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 13,4% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 2,3% comparativ cu luna martie 2021.

1086
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților-vii3 a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

3289
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021

Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2021.

1948
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au avut o valoare de 395,8 milioane dolari SUA, cu 17,6% mai mult, în raport cu luna februarie 2022 și cu 52,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au constituit 747,3 milioane dolari SUA, cu 11,7% mai mult, față de luna februarie 2021 și cu 18,6% mai mult, comparativ cu luna martie 2021.

2152
Activitatea companiilor de leasing în anul 2021

Activitatea companiilor de leasing în anul 2021

În anul 2021 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,7 miliarde lei sau cu 302,4 milioane lei (cu 22%) mai mult față de anul 2020. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei.

1816
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 27,07%, inclusiv la produse alimentare cu 30,17%, mărfuri nealimentare cu 19,13% și servicii prestate populaţiei cu 34,40%.

2740
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

1569
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 108,4%.

1297
Contravenţii constatate în anul 2021

Contravenţii constatate în anul 2021

În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii contravenţii, sau cu 221,4 mii contravenții mai multe comparativ cu anul 2020. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

3140
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 788 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 9,6% față de ianuarie-martie 2021.

1023
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2022

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1805,5 mil.lei, constituind 97,6% faţă de perioada respectivă a anului 2021.

2166
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna martie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 2,1%, față de martie 2021 – cu 19,8% și față de decembrie 2021 – cu 7,1%.

1093
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

2176
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 5,9% faţă de ianuarie-februarie 2021.

1354
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,4%. Reducerea producției în februarie 2022 față de luna februarie 2021 a fost cauzată de descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, precum și în industria prelucrătoare, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 3,0% și 2,2%.

1090
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

1930
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri au însumat 667,0 milioane dolari SUA, valoare mai mare de 1,6 ori, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021 iar importurile de mărfuri au însumat 1290,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat perioada similară din anul 2021, cu 40,1%.

2200
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 22,16%, inclusiv la produse alimentare cu 27,04%, mărfuri nealimentare cu 17,99% și servicii prestate populaţiei cu 21,35%.

2478
Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2021

Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2021

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 871,6 mii persoane. În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor, iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban.

3367
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Mulțumim locuitorilor țării pentru participare la Recensământul Populației și Locuințelor 2024