Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1609 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 12,7% față de ianuarie-iunie 2021.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022

 

Total, număr

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-iunie 2021 în % față de ianuarie-iunie 2020

ianuarie-iunie 2021

total

Total

1 609

87,3

100,0

156,7

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale

1 094

85,4

68,0

163,4

nerezidenţiale

515

91,5

32,0

143,3

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

751

77,4

46,7

149,7

mediul rural

858

98,2

53,3

165,2

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1094 de autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale, în descreștere cu 14,6% şi 515 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în descreştere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din totalul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri 53,3% sunt pentru zona rurală.

Datele tabelului în format .xls

În profil regional în ianuarie-iunie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent, s-au înregistrat scăderi ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în toate regiunile ţării: mun. Chișinău (-52 autorizaţii sau -8,6%), Nord (-38 sau -26,6%), Centru (-55 sau -16,1%), Sud (-17 sau -18,9%), UTA Găgăuzia (-25 sau -24,5%).

În aceeași perioadă se atestă scăderi ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (-10 autorizaţii sau -11,0%), Nord (-13 sau -9,5%), Centru (-18 sau -11,0%), UTA Găgăuzia (-21 sau -21,0%). Totodată, în regiunea Sud s-au eliberat cu 14 autorizaţii (sau cu 19,7%) de construire pentru clădiri nerezidențiale mai mult faţă de ianuarie-iunie 2021.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și rural a scăzut cu 22,6% şi, respectiv, 1,8% față de ianuarie-iunie 2021.

Notă:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

    2021 2022 active imobilizate activitatea de construcții cifre clădiri clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții construcții inginerești date imobilizări corporale imobilizări necorporale investiții moldova numărul întreprinderilor obiecte de construcții ponderea întreprinderilor reparații capitale statistica statistici structura mijloacelor fixe

    Distribuie
    • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER