Activitatea industriei în ianuarie-mai 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,2%. Majorarea producției în mai 2022 față de luna mai 2021 a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+3,9%), în industria prelucrătoare (+14,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,9%), generând creșterea producției pe total industrie cu 0,1%, 12,7% și respectiv 0,4% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna mai 2022 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 10,9% față de luna mai a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+4,5%), în industria prelucrătoare (+12,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (0,4%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în mai 2011 – mai 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 2,6%. Majorarea producției în ianuarie-mai 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+7,6%) și în industria prelucrătoare (+4,9%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-mai 2022 comparativ cu ianuarie-mai 2021 s-a majorat cu 3,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,6%) și în industria prelucrătoare (+4,8%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,1%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Mai 2022 față de mai 2021

Ianuarie-mai 2022 față de ianuarie-mai 2021

Informativ: mai 2021 față de mai 2020

Informativ: ianuarie-mai 2021 față de ianuarie-mai 2020

TOTAL

B

113,2

102,6

113,5

112,1

S

110,9

103,4

115,2

109,7

Industria extractivă

B

103,9

107,6

117,6

110,7

S

104,5

107,6

127,1

112,6

Industria prelucrătoare

B

114,2

104,9

112,9

109,1

S

112,4

104,8

116,7

107,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

105,9

92,7

118,7

125,3

S

100,4

91,9

116,2

121,8

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna mai 2022 comparativ cu lună mai 2021 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 37,1% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 6,6%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale - de 3,9 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 35,3% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 22,2% (+1,1%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 21,6% (+0,5%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 9,2% (+0,1%) etc.

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase cu 4,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,2% (-0,1%) etc.

În luna mai 2022 s-au înregistrat creșteri față de mai 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 de 3,0 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,4%); fabricarea băuturilor – cu 75,1% (+5,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 43,7% (+0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 37,7% (+0,6%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu – 34,3% (+0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 18,3% (+1,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 17,5% (+0,2%); fabricarea produselor textile – cu 15,1% (+0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,7% (+1,1%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 12,9% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 10,5% (+0,8%) etc.

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna mai 2022 față de mai 2021, precum: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 72,8% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,9%); industria metalurgică – cu 47,4% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 29,4% (-1,8%); fabricarea de mobilă – cu 26,8% (-1,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 18,4% (-1,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 2,2% (-0,1%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în mai 2022, % (serie brută)

 

Mai 2022 față de:

Mai 2022 față de  mai 2021: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

aprilie 2022

mai 2021

mai 2019

INDUSTRIE – TOTAL

109,1

113,2

111,9

+13,2

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

103,5

103,9

104,1

+0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

110,3

114,2

111,1

+12,7

Industria alimentară

96,1

137,1

136,5

+6,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

92,2

122,2

114,4

+1,1

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

68,8

109,3

130,7

+0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

88,2

121,6

108,7

+0,5

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

113,1

389,0

612,9

+4,9

Fabricarea produselor lactate

118,1

97,8

93,8

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

92,2

135,3

142,6

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

77,7

95,2

93,5

-0,1

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

74,0

109,2

93,7

+0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

130,0

85,8

102,6

-0,0

Fabricarea băuturilor

165,5

175,1

153,0

+5,3

Fabricarea produselor textile

87,5

115,1

108,3

+0,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

106,1

114,7

107,1

+1,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

99,6

112,9

155,0

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

96,0

134,3

89,9

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

108,9

137,7

160,4

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

100,5

106,7

75,0

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

94,9

101,6

136,4

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

139,2

97,8

119,9

-0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

87,7

118,3

153,5

+1,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

109,6

110,5

122,5

+0,8

Industria metalurgică

125,3

52,6

92,9

-0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

100,9

70,6

85,5

-1,8

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

124,1

143,7

84,2

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

81,0

27,2

21,0

-3,9

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

788,7

301,5

182,4

+4,4

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

118,1

81,6

36,2

-1,2

Fabricarea de mobilă

78,2

73,2

84,1

-1,5

Alte activități industriale n.c.a. 4

108,3

103,7

139,4

+0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

90,0

117,5

84,3

+0,2

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

98,0

105,9

124,6

+0,4

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

activitate energie industria extractivă industria prelucrătoare industrie numărul întreprinderilor prețurile producției industriale producția industrială sectorul energetic

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER