Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2022, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,4%. Micșorarea producției în aprilie 2022 față de luna aprilie 2021 a fost cauzată de descreșteri  în industria extractivă (-10,2%), în industria prelucrătoare (-3,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-48,9%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3%, 3,3% și 6,8% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna aprilie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 7,7% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-9,1%), în industria prelucrătoare (-2,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-33,3%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în aprilie 2011–aprilie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,2%. Majorarea producției în ianuarie-aprilie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+8,9%) și în industria prelucrătoare (+2,5%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu ianuarie-aprilie 2021, s-a majorat cu 1,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+8,4%) și în industria prelucrătoare (+2,9%). Totodată,  s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-10,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Aprilie 2022 față de aprilie 2021

Ianuarie-aprilie 2022 față
de ianuarie-aprilie 2021

Informativ:
aprilie 2021 față de aprilie 2020

Informativ:
ianuarie-aprilie 2021 față
de ianuarie-aprilie 2020

TOTAL

B

89,6

100,2

150,9

111,7

S

92,3

101,4

126,5

108,5

Industria extractivă

B

89,8

108,9

169,4

108,5

S

90,9

108,4

157,2

109,5

Industria prelucrătoare

B

96,1

102,5

151,1

108,1

S

97,1

102,9

142,8

106,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

51,1

91,7

146,2

125,8

S

66,7

89,4

121,4

123,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna aprilie 2022, comparativ cu lună aprilie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 41,3% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 6,4%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale de 23,4 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,8%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 66,0% (+1,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 55,4% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 14,8% (+0,8%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 8,1% (+0,1%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 34,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 9,9% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 7,9% (-0,3%); la fabricarea produselor lactate – cu 6,3% (-0,2%).

În luna aprilie 2022 s-au înregistrat creșteri față de aprilie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu 34,8% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); fabricarea băuturilor – cu 10,5% (+0,6%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 8,6% (+0,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 5,6% (+0,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 3,7% (+0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 2,6% (+0,2%).

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna aprilie 2022 față de aprilie 2021, la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 68,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,4%); industria metalurgică – cu 57,3% (-0,2%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 cu – 48,4% (-0,7%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 42,0% (-2,7%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 34,7% (-0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 29,2% (-0,6%); alte activități industriale n.c.a.4 cu – 22,4% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 17,5% (-0,8%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 15,0% (-0,1%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 12,9% (-0,1%); fabricarea de mobilă – cu 11,7% (-0,6%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 10,8% (-0,8%); fabricarea produselor textile – cu 8,9% (-0,4%), etc.

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în aprilie 2022, % (serie brută)

 

Aprilie 2022 față de:

Aprilie 2022 față de aprilie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

martie 2022

aprilie 2021

aprilie
2019

INDUSTRIE – TOTAL

78,5

89,6

100,4

-10,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

121,5

89,8

94,9

-0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

90,7

96,1

102,6

-3,3

Industria alimentara

85,9

141,3

144,0

+6,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

113,4

114,8

126,1

+0,8

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

138,5

90,1

114,0

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

69,8

166,0

127,8

+1,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

59,4

de 23,4 ori

de 16,6 ori

+4,8

Fabricarea produselor lactate

100,9

93,7

94,1

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

87,4

155,4

154,1

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

106,2

92,1

98,4

-0,3

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

102,6

108,1

105,6

+0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

97,3

65,3

83,4

-0,1

Fabricarea băuturilor

121,4

110,5

103,6

+0,6

Fabricarea produselor textile

88,3

91,1

105,8

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

88,3

102,6

96,8

+0,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

96,7

97,4

148,3

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

93,1

134,8

170,7

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

96,5

105,6

115,8

+0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

92,5

87,1

71,5

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

105,3

103,7

141,6

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

46,7

70,8

65,1

-0,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

99,7

108,6

139,8

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

87,1

89,2

96,4

-0,8

Industria metalurgică

80,9

42,7

60,4

-0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

82,0

82,5

121,3

-0,8

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

101,7

85,0

85,5

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

71,8

31,3

25,8

-3,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

43,1

51,6

49,5

-0,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

104,3

58,0

31,4

-2,7

Fabricarea de mobilă

115,7

88,3

159,6

-0,6

Alte activități industriale n.c.a.4

80,0

77,6

136,9

-0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

108,5

65,3

95,6

-0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

29,8

51,1

79,3

-6,8

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER