Activitatea industriei în ianuarie-martie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,5%. Majorarea producției în martie 2022 față de luna martie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare (+2,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu 2,2% și, respectiv, 0,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-13,6%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,3%.

În luna martie 2022 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 1,9% față de luna martie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria prelucrătoare (+2,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,1%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-6,6%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în martie 2011-martie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-martie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 3,4%. Majorarea producției în ianuarie-martie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+22,0%) și în industria prelucrătoare (+4,4%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,6%).

Producția industrială serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în ianuarie-martie 2022 comparativ cu ianuarie-martie 2021 s-a majorat cu 4,7%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+15,3%) și în industria prelucrătoare (+4,9%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,2%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Martie 2022 față de martie 2021

Ianuarie-martie 2022 față
de ianuarie-martie 2021

Informativ:
martie 2021 față de martie 2020

Informativ:
ianuarie-martie 2021 față
de ianuarie-martie 2020

TOTAL

B

102,5

103,4

117,5

102,5

S

101,9

104,7

116,6

103,2

Industria extractivă

B

86,4

122,0

125,2

87,3

S

93,4

115,3

118,3

97,8

Industria prelucrătoare

B

102,9

104,4

111,1

97,1

S

102,0

104,9

109,2

97,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

102,7

99,4

144,6

122,6

S

100,1

99,8

132,9

124,0

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 74,4% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 9,9%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale de 8,3 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,8%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – de 2,1 ori (+1,8%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 79,4% (+0,3%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 25,4% (+1,0%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 23,1% (+0,2%).

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 32,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 13,4% (-0,1%); la fabricarea produselor lactate – cu 1,3% etc.

În luna martie 2022 s-au înregistrat creșteri față de martie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare în special la industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații cu 46,8% (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,3%); fabricarea de mobilă – cu 37,7% (+1,0%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 27,9% (+0,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 26,5% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 25,4% (+1,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 16,3% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 14,6% (+0,9%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 13,6% (+0,8%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 9,2% (+0,2%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 7,3% (+0,2%) etc.

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna martie 2022 față de martie 2021 și anume: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4, care s-a redus cu 79,9% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 6,0%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 52,8% (-2,0%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 48,0% (-3,0%); industria metalurgică – cu 37,7% (-0,1%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 29,3% (-0,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 25,8% (-0,3%); fabricarea produselor textile – cu 19,6% (-1,0%); fabricarea băuturilor – cu 13,5% (-0,8%).

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în martie 2022, % (serie brută)

 

Martie 2022 față de:

Martie 2022 față de martie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

februarie
 2022 

martie
2021

martie
2019

INDUSTRIE – TOTAL

117,1

102,5

109,0

+2,5

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

110,4

86,4

85,5

-0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

121,1

102,9

105,7

+2,2

Industria alimentară

138,2

174,4

147,9

+9,9

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

103,6

125,4

135,4

+1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

104,1

86,6

122,2

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

187,4

206,2

161,5

+1,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

179,6

834,1

230,9

+6,8

Fabricarea produselor lactate

107,1

98,7

95,1

-0,0

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

140,4

179,4

184,4

+0,3

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

125,5

99,9

106,5

-0,0

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

134,1

123,1

101,8

+0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

110,6

67,5

95,3

-0,1

Fabricarea băuturilor

79,6

86,5

93,0

-0,8

Fabricarea produselor textile

113,5

80,4

103,9

-1,0

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

119,2

114,6

110,9

+0,9

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

141,6

127,9

151,2

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

118,0

126,5

158,6

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

116,7

116,3

134,6

+0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

97,9

100,5

79,6

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

121,9

107,3

138,2

+0,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

207,4

109,2

213,3

+0,2

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

132,9

125,4

175,8

+1,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

131,0

113,6

131,6

+0,8

Industria metalurgică

72,4

62,3

88,8

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

173,8

146,8

180,7

+1,3

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

122,7

70,7

121,5

-0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

111,5

47,2

28,0

-2,0

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

60,0

20,1

33,4

-6,0

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

86,4

52,0

29,7

-3,0

Fabricarea de mobilă

121,8

137,7

187,6

+1,0

Alte activități industriale n.c.a.

114,5

104,9

173,4

+0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

129,1

74,2

103,7

-0,3

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

105,1

102,7

124,7

+0,6

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Baza de date Eurostat:

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER