Activitatea industriei în ianuarie-februarie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2022, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,4%. Reducerea producției în februarie 2022 față de luna februarie 2021 a fost cauzată de descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-11,9%), precum și în industria prelucrătoare (-3,0%), generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 3,0% și 2,2% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+75,8%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu 0,8%.

Concomitent, datorită ritmului sporit al producției în luna ianuarie a.c., cumulativ de la începutul anului curent (pentru perioada ianuarie - februarie a.c.) în comparație cu perioada respectivă a anului precedent, producția industrială a crescut cu 3,7%.

În luna februarie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 0,3% față de luna februarie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), și în industria prelucrătoare (-0,2%) . Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+39,7%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în februarie 2011– februarie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-februarie 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 3,7%. Majorarea producției în ianuarie-februarie 2022 față de perioada precedentă a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+71,6%) și în industria prelucrătoare (+5,1%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,2%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-februarie 2022, comparativ cu ianuarie-februarie 2021, s-a majorat cu 6,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+29,2%) și în industria prelucrătoare (+6,3%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,0%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Februarie 2022 față de februarie 2021

Ianuarie-februarie 2022 față de ianuarie-februarie 2021

Informativ:
februarie 2021 față de februarie 2020

Informativ:
ianuarie-februarie 2021 față de ianuarie-februarie 2020

TOTAL

B

95,6

103,7

101,0

95,4

S

99,7

106,1

100,3

97,4

Industria extractivă

B

175,8

171,6

71,6

61,5

S

139,7

129,2

88,3

88,7

Industria prelucrătoare

B

97,0

105,1

93,6

90,1

S

99,8

106,3

93,7

91,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

88,1

97,8

131,2

114,5

S

92,8

99,0

126,8

119,7

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

Printre activitățile industriei prelucrătoare care au înregistrat descreșteri mai importante în luna februarie 2022 față de februarie 2021, se enumeră: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 56,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,3%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 48,1% (-3,9%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 33,8% (-0,4%);  fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 26,1% (-0,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 24,4% (-0,9%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 17,0% (-0,1%); fabricarea produselor textile – cu 16,8% (-0,8%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 8,1% (-0,2%); fabricarea de mobilă – cu 3,9% (-0,1%) etc.

Totodată, în luna februarie 2022, comparativ cu lună februarie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 16,7% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 2,6%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 50,2% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,6%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 33,2% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 21,8% (+0,9%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 18,3% (+0,3%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 9,5% (+0,1%), etc.

În luna februarie 2022 s-au înregistrat creșteri față de februarie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea băuturilor cu 28,6% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,5%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 24,1% (+0,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 19,9% (+0,5%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 19,2% (+0,8%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 15,5% (+0,8%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 15,3% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 12,8% (+0,7%), etc.

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase cu 12,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,0% (-0,1%) și la fabricarea produselor lactate – cu 0,1%.

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice înfebruarie 2022, % (serie brută)

 

Februarie 2022 față de:

Februarie 2022 față de februarie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

ianuarie 2022

februarie 2021

februarie
2019

INDUSTRIE – TOTAL

101,3

95,6

102,0

-4,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

174,2

175,8

131,9

+0,8

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

106,6

97,0

102,0

-2,2

Industria alimentara

92,9

116,7

119,9

+2,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

98,4

121,8

124,7

+0,9

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

96,1

89,0

119,0

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

164,1

118,3

91,8

+0,3

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

83,4

150,2

183,5

+1,6

Fabricarea produselor lactate

101,6

99,9

103,3

-0,0

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

105,0

133,2

142,3

+0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

93,2

87,5

94,1

-0,3

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

47,3

109,5

91,8

+0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

108,5

111,2

106,3

+0,0

Fabricarea băuturilor

118,7

128,6

133,2

+1,5

Fabricarea produselor textile

109,0

83,2

114,2

-0,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

108,0

112,8

104,1

+0,7

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

111,1

99,4

105,3

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

106,9

124,1

100,6

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

110,0

115,3

129,6

+0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

138,1

108,9

67,1

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

106,4

119,9

151,4

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

69,9

73,9

78,5

-0,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

115,9

119,2

108,9

+0,8

Producția altor produse din minerale nemetalifere

104,7

115,5

172,2

+0,8

Industria metalurgică

111,2

104,3

176,4

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

136,3

91,9

123,1

-0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

97,8

83,0

68,8

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

67,6

43,3

30,4

-2,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

334,4

75,6

64,4

-0,9

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

128,3

51,9

37,4

-3,9

Fabricarea de mobilă

96,4

96,1

177,1

-0,1

Alte activități industriale n.c.a.4

115,4

102,0

138,1

+0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

202,4

66,2

75,5

-0,4

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

85,0

88,1

99,8

-3,0

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

​​​​​​​​​​​​​​Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2022 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER