Activitatea industriei în anul 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna decembrie 2020 față de luna decembrie 2019 cu 1,8%. Majorarea producției în decembrie 2021 față de luna decembrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+6,3%), în industria prelucrătoare (+12,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+9,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,1%, 9,3% și 2,0% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna decembrie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 14,3% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+1,6%), în industria prelucrătoare (+12,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+15,8%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în decembrie 2011– decembrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În anul 2021 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,1%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 5,5%. Majorarea producției în anul 2021 față de anul precedent a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+11,9%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,1%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în anul 2021 comparativ cu anul 2020 s-a majorat cu 12,3%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+11,8%), în industria prelucrătoare (+10,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+15,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

Decembrie 2021 față de
decembrie 2020

Informativ:
decembrie 2020 față de
decembrie 2019

Anul 2021 față de
anul 2020

Informativ:
anul 2020 față de
anul 2019

TOTAL

B

111,4

98,2

112,1

94,5

S

114,3

98,8

112,3

94,1

Industria extractivă

B

106,3

132,5

111,9

109,5

S

101,6

125,0

111,8

108,7

Industria prelucrătoare

B

112,0

94,4

111,4

92,9

S

112,5

94,9

110,7

93,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

109,7

112,1

116,1

102,3

S

115,8

112,2

115,6

103,4

Datele tabelului în format .xls

În luna decembrie 2021 comparativ cu lună decembrie 2020 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 40,1% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 7,9%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – de 4,6 ori (+5,7%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 28,2% (+1,5%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 10,5% (+0,4%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 8,7% (+0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 6,4% (+0,1%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 3,4% (+0,1%) etc.

În același timp, s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase cu 1,5%.

În luna decembrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de decembrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie cu 37,8% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,5%); fabricarea băuturilor – cu 35,1% (+3,9%); fabricarea produselor textile – cu 29,3% (+0,9%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 23,8% (+0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 19,2% (+0,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 17,9% (+0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 5,9% (+0,3%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 2,5% (+0,1%) etc.

Totodată, în luna decembrie 2021 față de decembrie 2020 producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 49,2% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,8%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 44,8% (-1,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 39,2% (-0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 15,4% (-0,3%); fabricarea de mobilă – cu 14,5% (-0,6%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 11,7% (-0,4%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 9,8% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 7,7% (-0,4%); tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 6,9% (-0,1%) etc.

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în decembrie 2021, % (serie brută)

 

Decembrie 2021 față de:

Decembrie 2021 față de decembrie 2020: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

noiembrie 2021

decembrie 2020

decembrie

2019

INDUSTRIE – TOTAL

105,7

111,4

109,4

+11,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

63,6

106,3

140,8

+0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

101,8

112,0

105,8

+9,3

Industria alimentară

102,9

140,1

131,8

+7,9

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

120,3

128,2

124,3

+1,5

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

146,8

108,7

130,9

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

42,3

103,4

69,2

+0,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

86,3

110,5

107,9

+0,4

Fabricarea produselor lactate

96,0

106,4

101,4

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

97,2

108,6

114,5

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,1

98,5

99,0

-0,0

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

182,8

460,2

433,8

+5,7

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

91,3

124,5

114,5

+0,0

Fabricarea băuturilor

163,5

135,1

92,1

+3,9

Fabricarea produselor textile

112,3

129,3

112,0

+0,9

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

96,1

102,5

104,3

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

105,7

119,2

117,0

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

98,2

117,9

226,5

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

101,5

137,8

131,9

+0,5

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

149,4

93,1

95,3

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

114,5

90,2

124,7

-0,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

120,9

84,6

91,6

-0,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

88,1

92,3

98,3

-0,4

Producția altor produse din minerale nemetalifere

69,5

105,9

111,3

+0,3

Industria metalurgică

94,9

114,8

159,6

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

80,5

88,3

128,7

-0,4

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

87,0

60,8

86,8

-0,5

Fabricarea echipamentelor electrice

63,3

55,2

52,0

-1,2

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

63,9

102,5

95,2

+0,0

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

85,9

50,8

35,9

-1,8

Fabricarea de mobilă

82,8

85,5

112,6

-0,6

Alte activități industriale n.c.a.4

96,8

123,8

183,8

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

82,2

99,1

167,4

-0,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

132,2

109,7

123,0

+2,0

Datele tabelului în format .xls

 Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

2021 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER