Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,2%. Majorarea producției în noiembrie 2021 față de luna noiembrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+19,4%) și în industria prelucrătoare (+8,2%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,5% și 6,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,2%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,9%.

În luna noiembrie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 8,5% față de luna noiembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+14,8%) și în industria prelucrătoare (+9,2%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,4%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în noiembrie 2011–noiembrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,9%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-noiembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 5,9%. Majorarea producției în ianuarie-noiembrie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+12,4%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020, s-a majorat cu 10,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+10,7%), în industria prelucrătoare (+10,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,4%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Noiembrie 2021 față de noiembrie 2020

Ianuarie-noiembrie 2021 față de ianuarie-noiembrie 2020

TOTAL

B

106,2

111,9

S

108,5

110,4

Industria extractivă

B

119,4

112,4

S

114,8

110,7

Industria prelucrătoare

B

108,2

111,4

S

109,2

110,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

94,8

114,7

S

98,6

110,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna noiembrie 2021, comparativ cu luna noiembrie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 17,6% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 4,1%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 86,9% (+2,6%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 34,5% (+1,4%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 24,7% (+1,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon – cu 15,0% (+0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 14,0% (+0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 4,1% (+0,1%) etc.

În același timp, s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea altor produse alimentare – cu 24,2% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,3%).

În luna noiembrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de noiembrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor de 2,6 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,0%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – de 2,3 ori (+1,2%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 52,1% (+0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 47,3% (+0,6%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 39,4% (+0,2%); fabricarea de mobilă – cu 32,8% (+1,0%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 25,8% (+0,7%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 13,9% (+0,9%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 13,8% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 11,8% (+0,6%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 6,9% (+0,4%) etc.

Totodată, în luna noiembrie 2021 față de noiembrie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 52,5% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,4%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 24,3% (-1,0%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 18,1% (-0,3%); fabricarea produselor textile – cu 17,9% (-0,8%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 13,2% (-0,4%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 9,8% (-0,1%); fabricarea băuturilor – cu 1,0% (-0,1%).

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice în noiembrie 2021, % (serie brută)

 

Noiembrie 2021 față de:

Noiembrie 2021 față de noiembrie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

octombrie 2021

noiembrie 2020

noiembrie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

107,9

106,2

109,2

+6,2

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

110,4

119,4

157,7

+0,5

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

96,8

108,2

105,8

+6,6

Industria alimentară

86,3

117,6

114,3

+4,1

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

97,3

134,5

117,4

+1,4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

97,6

114,0

125,8

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

90,2

186,9

87,3

+2,6

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105,4

124,7

155,5

+1,1

Fabricarea produselor lactate

101,4

100,7

111,2

+0,0

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

108,6

115,0

122,5

+0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

96,5

104,1

97,8

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

51,7

75,8

117,9

-1,3

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

94,3

100,0

147,2

+0,0

Fabricarea băuturilor

175,0

99,0

91,3

-0,1

Fabricarea produselor textile

106,0

82,1

101,1

-0,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

93,0

111,8

101,9

+0,6

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

112,0

113,8

93,0

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

92,3

139,4

103,4

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

98,9

147,3

139,0

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

158,0

102,0

80,7

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

85,4

75,7

97,8

-1,0

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

80,4

81,9

85,4

-0,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

115,1

106,9

107,1

+0,4

Producția altor produse din minerale nemetalifere

96,0

113,9

132,6

+0,9

Industria metalurgică

91,8

128,0

135,4

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

94,8

125,8

102,1

+0,7

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

127,1

90,2

92,3

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

92,3

86,8

82,2

-0,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

186,8

228,8

231,0

+1,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

76,1

47,5

36,4

-2,4

Fabricarea de mobilă

66,0

132,8

151,8

+1,0

Alte activități industriale n.c.a.4

119,1

152,1

159,5

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

74,9

257,8

183,1

+1,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

264,3

94,8

122,0

-0,9

Datele tabelului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2021 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER