Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 cu 7,8%. Majorarea producției în octombrie 2021 față de luna octombrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+7,3%) și în industria prelucrătoare (+12,2%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2% și 10,9% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.

În luna octombrie 2021 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 11,6% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+6,0%) și în industria prelucrătoare (+12,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în octombrie 2011 - octombrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-octombrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,9%. Majorarea producției în ianuarie-octombrie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+11,5%), în industria prelucrătoare (+11,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+18,4%).

Producția industrială serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu ianuarie-octombrie 2020 s-a majorat cu 10,9%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+9,9%), în industria prelucrătoare (+10,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+11,3%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Octombrie 2021 față de
octombrie 2020

Ianuarie-octombrie 2021 față de ianuarie-octombrie 2020

TOTAL

B

111,0

112,6

S

111,6

110,9

Industria extractivă

B

107,3

111,5

S

106,0

109,9

Industria prelucrătoare

B

112,2

111,8

S

112,0

110,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

97,5

118,4

S

99,9

111,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna octombrie 2021 comparativ cu lună octombrie 2020 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 32,2% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 8,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare de 2,0 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,3%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 51,6% (+2,4%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 18,9% (+1,0%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 12,8% (+0,7%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 10,7% (+0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,1% (+0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 2,6% (+0,1%) etc.

În același timp s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 16,7%.

În luna octombrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de octombrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor de 3,7 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,7%); fabricarea de mobilă – cu 84,8% (+3,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 44,1% (+0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 38,4% (+0,6%); alte activități industriale n.c.a.4 – 34,2% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 15,4% (+1,0%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,3% (+1,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 12,7% (+0,5%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 4,7% (+0,2%) etc.

Totodată, în luna octombrie 2021 față de octombrie 2020 producția a înregistrat descreșteri la activitățile: tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor cu 53,1% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,4%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 41,7% (-2,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 26,3% (-1,4%); fabricarea produselor textile – cu 21,9% (-1,0%); fabricarea băuturilor – cu 13,6% (-1,0%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 12,6% (-0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 10,5% (-0,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 8,5% (-0,1%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
octombrie 2021, % (serie brută)

 

Octombrie 2021 față de:

Octombrie 2021 față de octombrie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

septembrie 2021

octombrie 2020

Octombrie
2019

INDUSTRIE – TOTAL

107,8

111,0

102,3

+11,0

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

81,3

107,3

121,6

+0,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

109,1

112,2

101,2

+10,9

Industria alimentară

125,4

132,2

101,0

+8,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

104,2

118,9

109,6

+1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

97,1

110,7

125,8

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104,7

151,6

74,8

+2,4

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

193,2

112,8

111,7

+0,7

Fabricarea produselor lactate

91,7

105,1

101,3

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

81,5

105,1

99,6

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

99,2

102,6

97,1

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

190,9

196,7

119,6

+4,3

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

113,3

83,3

94,4

-0,0

Fabricarea băuturilor

103,9

86,4

79,2

-1,0

Fabricarea produselor textile

89,2

78,1

98,1

-1,0

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

114,3

115,4

108,0

+1,0

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

106,7

97,2

102,0

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

110,2

144,1

65,9

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

101,6

138,4

138,4

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

99,0

46,9

49,9

-0,4

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

79,2

73,7

92,3

-1,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

101,3

102,7

104,0

+0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

92,1

112,7

99,1

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

110,6

114,3

126,2

+1,1

Industria metalurgică

91,7

111,0

112,3

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

72,0

104,7

99,9

+0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

88,2

91,5

70,9

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

100,4

89,5

64,0

-0,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

134,0

87,4

51,8

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

99,4

58,3

48,6

-2,3

Fabricarea de mobilă

127,2

184,8

232,1

+3,3

Alte activități industriale n.c.a.4

86,1

134,2

124,9

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

201,1

370,6

561,4

+1,7

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

106,8

97,5

113,1

-0,2

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

2021 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER