Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 cu 7,9%. Majorarea producției în septembrie 2021 față de luna septembrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+34,7%) și în industria prelucrătoare (+14,2%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 1,2% și 12,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,1%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,1%.

În luna septembrie 2021, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 13,2% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+33,7%) și în industria prelucrătoare (+13,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în septembrie 2011 – septembrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,9%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,8%. Majorarea producției în ianuarie-septembrie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+11,9%), în industria prelucrătoare (+11,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+19,9%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu ianuarie-septembrie 2020, s-a majorat cu 10,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+10,5%), în industria prelucrătoare (+9,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Septembrie 2021 față de
septembrie 2020

Ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020

TOTAL

B

113,7

112,9

S

113,2

110,8

Industria extractivă

B

134,7

111,9

S

133,7

110,5

Industria prelucrătoare

B

114,2

111,7

S

113,0

109,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

98,9

119,9

S

99,8

112,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna septembrie 2021, comparativ cu lună septembrie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 42,5% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 9,4%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale de 3,9 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 2,5%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – de 2,1 ori (+3,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 63,0% (+0,2%); fabricarea altor produse alimentare – cu 30,9% (+1,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 20,0% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 16,2% (+1,0%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 9,1% (+0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 5,8% (+0,2%), etc.

În luna septembrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de septembrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor cu 73,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu  0,6%); fabricarea de mobilă – cu 64,9% (+2,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 40,6% (+0,5%); alte activități industriale n.c.a.4 – 36,8% (+0,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 34,0% (+0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 31,8% (+0,6%); industria metalurgică – cu 31,3% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 23,1% (+1,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 22,4% (+0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 21,9% (+1,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 19,1% (+1,0%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 10,2% (+0,5%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 6,4% (+0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 2,7% (+0,2%).
   
Totodată, în luna septembrie 2021 față de septembrie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor cu 52,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 39,6% (-2,4%); fabricarea produselor textile – cu 22,9% (-1,4%); fabricarea băuturilor – cu 22,2% (-1,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 18,8% (-0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 17,6% (-0,3%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
septembrie 2021, % (serie brută)
 

 

Septembrie 2021 față de:

Septembrie 2021 față de septembrie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

august 2021

septembrie 2020

septembrie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

121,9

113,7

104,7

+13,7

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

121,4

134,7

157,0

+1,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

123,4

114,2

102,2

+12,6

Industria alimentara

149,4

142,5

94,2

+9,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

93,3

116,2

106,4

+1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103,7

120,0

135,5

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

203,1

209,4

96,1

+3,9

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

de 21,8 ori

387,8

145,5

+2,5

Fabricarea produselor lactate

92,0

105,8

98,5

+0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

103,7

163,0

130,9

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,8

109,1

109,9

+0,3

Fabricarea altor produse alimentare

440,1

130,9

58,2

+1,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

135,2

108,3

60,7

+0,0

Fabricarea băuturilor

83,6

77,8

85,3

-1,8

Fabricarea produselor textile

154,9

77,1

136,9

-1,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

107,0

121,9

127,4

+1,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

121,6

82,4

101,9

-0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

114,3

134,0

118,4

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

123,9

131,8

153,7

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

115,1

47,3

53,8

-0,5

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

99,8

110,2

112,3

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

200,3

140,6

108,9

+0,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

106,2

123,1

110,2

+1,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

95,9

102,7

112,5

+0,2

Industria metalurgică

98,0

131,3

106,1

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

137,2

119,1

145,8

+1,0

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

183,9

106,4

72,3

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

167,4

122,4

65,4

+0,6

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

124,0

81,2

46,0

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

179,6

60,4

54,9

-2,4

Fabricarea de mobilă

110,0

164,9

185,5

+2,5

Alte activități industriale n.c.a.4

121,2

136,8

180,6

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

174,3

173,9

87,0

+0,6

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

105,3

98,9

122,8

-0,1

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

2021 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER