Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2021

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-industriei-in-ianuarie-septembrie-2021-9503_49982.html

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 cu 7,9%.

Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 cu 7,9%. Majorarea producției în septembrie 2021 față de luna septembrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+34,7%) și în industria prelucrătoare (+14,2%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 1,2% și 12,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,1%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,1%.

În luna septembrie 2021, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 13,2% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+33,7%) și în industria prelucrătoare (+13,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în septembrie 2011 – septembrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,9%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,8%. Majorarea producției în ianuarie-septembrie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+11,9%), în industria prelucrătoare (+11,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+19,9%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu ianuarie-septembrie 2020, s-a majorat cu 10,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+10,5%), în industria prelucrătoare (+9,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Septembrie 2021 față de
septembrie 2020

Ianuarie-septembrie 2021 față de ianuarie-septembrie 2020

TOTAL

B

113,7

112,9

S

113,2

110,8

Industria extractivă

B

134,7

111,9

S

133,7

110,5

Industria prelucrătoare

B

114,2

111,7

S

113,0

109,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

98,9

119,9

S

99,8

112,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna septembrie 2021, comparativ cu lună septembrie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 42,5% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 9,4%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale de 3,9 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 2,5%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – de 2,1 ori (+3,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 63,0% (+0,2%); fabricarea altor produse alimentare – cu 30,9% (+1,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 20,0% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 16,2% (+1,0%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 9,1% (+0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 5,8% (+0,2%), etc.

În luna septembrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de septembrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor cu 73,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu  0,6%); fabricarea de mobilă – cu 64,9% (+2,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 40,6% (+0,5%); alte activități industriale n.c.a.4 – 36,8% (+0,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 34,0% (+0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 31,8% (+0,6%); industria metalurgică – cu 31,3% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 23,1% (+1,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 22,4% (+0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 21,9% (+1,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 19,1% (+1,0%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 10,2% (+0,5%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 6,4% (+0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 2,7% (+0,2%).
   
Totodată, în luna septembrie 2021 față de septembrie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor cu 52,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 39,6% (-2,4%); fabricarea produselor textile – cu 22,9% (-1,4%); fabricarea băuturilor – cu 22,2% (-1,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 18,8% (-0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 17,6% (-0,3%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
septembrie 2021, % (serie brută)
 

 

Septembrie 2021 față de:

Septembrie 2021 față de septembrie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

august 2021

septembrie 2020

septembrie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

121,9

113,7

104,7

+13,7

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

121,4

134,7

157,0

+1,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

123,4

114,2

102,2

+12,6

Industria alimentara

149,4

142,5

94,2

+9,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

93,3

116,2

106,4

+1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103,7

120,0

135,5

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

203,1

209,4

96,1

+3,9

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

de 21,8 ori

387,8

145,5

+2,5

Fabricarea produselor lactate

92,0

105,8

98,5

+0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

103,7

163,0

130,9

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,8

109,1

109,9

+0,3

Fabricarea altor produse alimentare

440,1

130,9

58,2

+1,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

135,2

108,3

60,7

+0,0

Fabricarea băuturilor

83,6

77,8

85,3

-1,8

Fabricarea produselor textile

154,9

77,1

136,9

-1,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

107,0

121,9

127,4

+1,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

121,6

82,4

101,9

-0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

114,3

134,0

118,4

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

123,9

131,8

153,7

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

115,1

47,3

53,8

-0,5

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

99,8

110,2

112,3

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

200,3

140,6

108,9

+0,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

106,2

123,1

110,2

+1,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

95,9

102,7

112,5

+0,2

Industria metalurgică

98,0

131,3

106,1

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

137,2

119,1

145,8

+1,0

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

183,9

106,4

72,3

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

167,4

122,4

65,4

+0,6

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

124,0

81,2

46,0

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

179,6

60,4

54,9

-2,4

Fabricarea de mobilă

110,0

164,9

185,5

+2,5

Alte activități industriale n.c.a.4

121,2

136,8

180,6

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

174,3

173,9

87,0

+0,6

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

105,3

98,9

122,8

-0,1

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM - Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

19.11.2021

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md