Activitatea industriei în ianuarie-august 2021

Activitatea industriei în ianuarie-august 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019 cu 7,9%. Majorarea producției în august 2021 față de luna august 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+2,3%), în industria prelucrătoare (+7,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,1%, 6,2% și 0,3% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna august 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 9,0% față de luna august a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+0,4%), în industria prelucrătoare (+9,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,6%).

Industria_august_2021_1_1.PNG

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în august 2011 – august 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-august 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,8%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-august 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,6%. Majorarea producției în ianuarie-august 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+8,2%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2021, comparativ cu ianuarie-august 2020, s-a majorat cu 10,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,1%), în industria prelucrătoare (+9,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,3%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

August 2021 față de august 2020

Ianuarie-august 2021 față de ianuarie-august 2020

TOTAL

B

106,6

112,8

S

109,0

110,1

Industria extractivă

B

102,3

108,2

S

100,4

107,1

Industria prelucrătoare

B

107,1

111,4

S

109,2

109,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

103,7

121,4

S

107,6

114,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna august 2021, comparativ cu lună august 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 16,0% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 3,3%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 49,5% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 36,4% (+0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 25,5% (+1,7%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,0% (+0,8%); fabricarea altor produse alimentare – cu 13,4% (+0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 12,8% (+0,5%), fabricarea produselor lactate – cu 6,5% (+0,3%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 70,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – 30,7% (-0,1%).

În luna august 2021 s-au înregistrat creșteri față de august 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice cu 54,2% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu  0,4%); fabricarea de mobilă – cu 53,4% (+2,3%); alte activități industriale n.c.a.4 – 44,8% (+0,3%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 34,8% (+1,6%); industria metalurgică – cu 30,7% (+0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 24,1% (+0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 23,2% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 15,8% (+1,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,9% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 6,9% (+0,7%), etc.

Totodată, în luna august 2021 față de august 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor cu 53,4% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,7%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 41,8% (-0,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 41,4% (-0,4%); fabricarea produselor textile – cu 19,5% (-0,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 18,4% (-0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 11,4% (-0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 11,3% (-0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 8,9% (-0,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 3,3% (-0,3%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
august 2021, % (serie brută)

 

August 2021 față de:

August 2021 față de
august 2020: gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, %

iulie 2021

august 2020

august 2019

INDUSTRIE – TOTAL

87,3

106,6

98,2

+6,6

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

105,1

102,3

144,4

+0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

85,8

107,1

96,4

+6,2

Industria alimentara

114,3

116,0

95,2

+3,3

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

110,3

125,5

106,4

+1,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

109,4

136,4

129,5

+0,2

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

141,5

123,0

76,4

+0,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

250,0

29,7

de 15,3 ori

-0,4

Fabricarea produselor lactate

96,2

106,5

100,4

+0,3

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

96,1

149,5

132,0

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

110,1

112,8

100,0

+0,5

Fabricarea altor produse alimentare

209,9

113,4

57,0

+0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

76,7

69,3

99,2

-0,1

Fabricarea băuturilor

65,2

115,8

93,3

+1,2

Fabricarea produselor textile

69,4

80,5

83,8

-0,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

85,6

96,7

126,3

-0,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

61,7

88,6

100,7

-0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

100,3

123,2

119,5

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

98,4

124,1

117,6

+0,4

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

89,8

58,2

54,3

-0,3

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

132,7

91,1

107,9

-0,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

77,6

154,2

82,8

+0,4

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

101,9

134,8

108,1

+1,6

Producția altor produse din minerale nemetalifere

98,5

106,9

114,8

+0,7

Industria metalurgică

102,6

130,7

116,3

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

80,4

110,9

119,1

+0,5

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

92,0

58,6

34,9

-0,4

Fabricarea echipamentelor electrice

53,2

88,7

47,9

-0,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

48,9

81,6

38,6

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

59,6

46,6

25,3

-2,7

Fabricarea de mobilă

58,7

153,4

167,4

+2,3

Alte activități industriale n.c.a.

105,1

144,8

157,1

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

57,3

102,1

134,4

+0,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

98,7

103,7

105,3

+0,3

Datele tabelului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

2021 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER