Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iunie și în ianuarie-iunie 20221,2,3

Exporturile de mărfurirealizate în luna iunie 2022 au avut o valoare de 415,4 milioane dolari SUA, cu 0,2% mai puțin, în raport cu luna mai 2022 și de 1,8 ori mai mult, comparativ cu luna iunie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 2290,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare de 1,7 ori, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iunie 2022 au constituit 1705,5 milioane dolari SUA (74,5% din total exporturi), fiind în creștere de 1,7 ori față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 54,3%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-iunie 2022 s-au cifrat la 584,9 milioane dolari SUA (25,5% din total exporturi), sau de 1,7 ori mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 17,7%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,4% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 14,1%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-iunie 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (73,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (16,6%), transportul feroviar (9,6%) și transportul aerian (0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-iunie 2022, au totalizat 1410,3 milioane dolari SUA (de 1,6 ori mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 61,6% în total exporturi, în descreștere cu 2,9 puncte procentuale față de ianuarie-iunie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-iunie 2022, au avut o valoare de 410,0 milioane dolari SUA (de 2,0 ori mai mult4, în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 17,9% în total exporturi, în creștere cu 2,2 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iunie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 93,1% din total exporturi au fost: România (29,0% din total exporturi), Ucraina (10,8%), Turcia (9,2%), Italia (8,5%), Germania (5,6%), Federația Rusă (5,1%), Bulgaria (4,9%), Polonia (2,8%), Elveția (2,4%), Cehia (2,2%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (2,0%), Iran si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 1,6%), Belarus (1,4%), Ungaria (1,2%), Franța (1,0%), Statele Unite ale Americii și Grecia (câte 0,9%), Liban (0,7%), Spania și Portugalia (câte 0,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iunie 2022, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (de 1,8 ori), Ucraina (de 6,7 ori), Italia (de 2,1 ori), Turcia (de 1,8 ori), Bulgaria (de 6,8 ori), Elveția (de 3,5 ori), Iran (de 2115,8 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 2,4 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+45,2%), Polonia (+21,7%), Statele Unite ale Americii (de 1,9 ori), Ungaria (+42,5%), Cehia (+18,1%), Cipru (de 2,8 ori), Grecia (+44,7%), Franța (+30,9%), Serbia (de 1,6 ori), Egipt (de 2,4 ori), Iordania (de 6,5 ori), Canada (de 1,6 ori), Arabia Saudită (de 2,2 ori), Mexic (de 64,4 ori), Irak (+45,6%), Lituania (+40,4%), Tunisia (de 6,9 ori), Coreea de Sud (de 3,5 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 74,2%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Federația Rusă (-9,0%), Emiratele Arabe Unite (-87,0%), Germania (-4,3%), Spania (-21,0%), Georgia (-34,9%), China (-37,3%), Libia (-97,7%), Israel (-29,9%), Portugalia (-9,7%), Finlanda (-86,5%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 3,3%.

În structura exporturilor, din ianuarie-iunie 2022 (Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: cereale și preparate pe bază de cereale (14,6%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,3%); semințe și fructe oleaginoase (11,2%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (10,0%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (8,7%); legume și fructe (8,3%); îmbrăcăminte și accesorii (6,4%); mobilă și părțile ei (3,3%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,2%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%), vehicule rutiere (2,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 5,7 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite, în principal reexporturi (de 15,5 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 5,2 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 3,3 ori), legume și fructe (+42,3%), hrană destinată animalelor (de 3,4 ori), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 1,7 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+12,2%), articole din minerale nemetalice (+45,3%), produse chimice organice (+50,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,1 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+15,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,9 ori), produse lactate și ouă de păsări (+47,8%), articole din lemn (+18,3%), produse chimice anorganice (de 5,7 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+46,4%), încălțăminte (+8,0%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+36,9%), influențând creșterea pe total exporturi cu 74,6%.

Totodată, s-au redusexporturile de băuturi alcoolice și nealcoolice (-22,7%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-4,0%), produse medicinale și farmaceutice (-24,7%), mobilă și părțile ei (-6,9%), animale vii (-36,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-5,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-14,4%), carne și preparate din carne (-44,6%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 4,2%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2022 au constituit 764,8 milioane dolari SUA, cu 1,0% mai puțin, față de luna mai 2022 și cu 29,7% mai mult, comparativ cu luna iunie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022importurile de mărfuri au însumat 4347,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,1%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-iunie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,5% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,6%), transportul maritim (6,8%), transportul feroviar (4,9%), transportul aerian (1,6%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-iunie 2022, s-au cifrat la 1997,4 milioane dolari SUA (cu 29,0% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 45,9% în total importuri, în scădere cu 1,5 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iunie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-iunie 2022, au avut o valoare de 1151,3 milioane dolari SUA (cu 55,0% mai mult5, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 26,5% în total importuri, în creștere cu 3,8 puncte procentuale, față de ianuarie-iunie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri s-au regăsit: România (16,2%), Federația Rusă (15,3% din total importuri, datorită majorării considerabile a valorii gazului natural importat, căruia i-au revenit 61,5 % din importurile realizate din Federația Rusă), China (9,4%), Ucraina (9,1%), Turcia (7,1%), Germania (6,6%), Italia (5,3%), Polonia (3,3%), India (2,6%), Franța (2,4%), Ungaria (2,1%), Statele Unite ale Americii (1,6%), Cehia și Bulgaria (câte 1,5%), Belarus și Spania (câte 1,3%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (1,0%), Austria (0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%), Coreea de Sud și Japonia (câte 0,7%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2022, comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 1,8 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat, de 3,6 ori), România (de 1,7 ori), Ucraina (+34,4%), India (de 5,1 ori), Turcia (+31,5%), Ungaria (+45,1%), Bulgaria (de 1,7 ori), China (+6,5%), Polonia (+16,5%), Statele Unite ale Americii (+32,0%), Franța (+19,0%), Germania (+5,8%), Coreea de Sud (+42,5%), Cehia (+15,3%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+23,9%), Spania (+18,4%), Italia (+3,7%), Grecia (+54,9%), Azerbaidjan (de 10,2 ori), Slovacia (+37,5%), Serbia (+46,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+16,9%), Israel (de 1,7 ori), Uzbekistan (de 1,8 ori), Turkmenistan (de 6,5 ori), Pakistan (de 1,7 ori), Belgia (+16,9%), Suedia (+28,2%), Finlanda (+46,5%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 33,4%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Argentina (-86,0%), Austria (-16,7%), Belarus (-5,5%), Vietnam (-13,2%), Japonia (-9,4%) și Maroc (-41,8%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,9%. 

În structura importurilor, din ianuarie-iunie 2022 (Figura 12 și Anexa 7), ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (14,7%); gaz și produse industriale obținute din gaz (10,0%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,1%); vehicule rutiere (5,6%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,8%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,6%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); legume și fructe (2,5%); fier și oțel (2,2%); articole prelucrate din metal (2,2%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,5 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 3,4 ori, pe seama creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 3,6 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 2,2 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (de 2,0 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 8,1 ori), vehicule rutiere (+16,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+40,0%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+30,5%), produse lactate și ouă de păsări (+35,5%), fier și oțel (+16,9%), cauciuc prelucrat (+30,5%), lemn și plută (+47,8%), produse chimice anorganice (de 2,0 ori), energie electrică (de 3,2 ori), materiale plastice sub forme primare (+24,5%), legume și fructe (+7,1%), încălțăminte (+22,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+14,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+3,2%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+7,5%), pește, crustacee, moluște (+12,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+4,6%), cărbune, cocs și brichete (de 1,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+1,5%), hrană destinată animalelor (+15,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,8%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 33,3%.

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-56,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-29,5%), articole prelucrate din metal (-5,0%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-4,1%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-37,7%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-26,1%), tutun brut și prelucrat (-9,2%), produse medicinale și farmaceutice (-1,1%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,7%.

Deficitul balanței comercialeîn luna iunie 2022 a fost de 349,4 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 7,3 milioane dolari SUA (-2,0%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna mai 2022 și cu 13,4 milioane dolari SUA (-3,7%) mai puțin, comparativ cu luna iunie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-iunie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2056,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 122,0 milioane dolari SUA (+6,3%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-iunie 2022, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 587,1 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 741,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 102,0 milioane dolari SUA (-14,8%) mai puțin și cu 207,1 milioane dolari SUA (+38,8%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iunie 2022, a fost de 52,7%, în creștere cu 11,9 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iunie 2022, a constituit 70,6%, majorându-se cu 15,1 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iunie 2022, a marcat 35,6%, în creștere cu 7,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-iunie 2022, mărfuri în valoare de 109,8 milioane dolari SUA, cu 12,1% mai puțin, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-13,4%), cărora le-au revenit 84,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele format .xlsx)

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru luna mai 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Sporirea exporturilor în țările CSI se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere în Ucraina.
5 Creșterea importurilor din țările CSI a fost generată, preponderent, de majorarea valorii gazului natural importat din Federația Rusă.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străineinclud reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
    Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
    Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2021 2022 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER