Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 20221

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 au crescut cu 1,39%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,18%, la mărfurile nealimentare cu 1,19% și la serviciile prestate populației cu 3,39% (Tabelul 1, Figurile 1 și 2).

În luna iulie faţă de iunie curent, creșteri mai accentuate au fost marcate la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 17,5%, zahăr – cu 5,8%, pâine din făină de grâu – cu 1,2%, lapte şi produse lactate – cu 1,1%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume – în medie cu 12,7% (inclusiv la: tomate – cu 35,3%, castraveți cu 12,4%, ceapă – cu 12,7%, usturoi – 11,9%), cartofi – 7,0%, ulei vegetal – cu 2,7%, contribuind împreună la atenuarea creșterii lunare a prețurilor medii de consum cu cca 0,6%.

La mărfurile nealimentare, în luna iulie față de iunie 2022 au fost înregistrate creșterimaisemnificative de preț la materialele de construcție pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 3,1%. Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate unele reduceri de preț la combustibili și carburanți – cu 0,1%.

Creșteri mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – cu 2,7% (inclusiv la serviciile de furnizare a energiei electrice2 - cu 4,8%) și serviciile transportului de pasageri – cu 20,3%, generând împreună creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,8%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 21,84%, inclusiv la produse alimentare cu 21,72%, mărfuri nealimentare cu 16,26% și la servicii prestate populaţiei cu 30,25% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 33,55%, inclusiv la produse alimentare cu 36,40%, mărfuri nealimentare cu 24,17% și servicii prestate populaţiei cu 43,51% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

 Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna iulie 20223

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

Iulie 2022, în % faţă de:

Iulie 2022 față de iunie
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

 iunie
 2022

decembrie
2021

iulie
2021

Total

10 000

1,39

21,84

33,55

1,39

  Produse alimentare

3 634,29

0,18

21,72

36,40

0,07

Pâine

194

1,23

21,80

35,62

0,02

Legume5

377

-12,66

20,62

86,78

-0,48

Fructe6

274

6,02

37,02

31,13

0,17

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,95

18,58

26,24

0,07

Lapte şi produse lactate

463

1,07

13,18

25,98

0,05

Zahăr

51

5,80

28,76

38,54

0,03

Ouă

53

17,48

14,01

57,54

0,09

Ulei vegetal

49

-2,66

9,81

13,93

-0,01

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,19

16,26

24,17

0,45

Confecții

447

0,70

6,26

15,97

0,03

Încălțăminte

245

0,93

7,42

16,40

0,02

Medicamente

336

0,44

7,17

9,95

0,01

Combustibili și carburanți7

577

-0,01

49,81

66,89

0,00

Materiale de construcţie

135

3,10

21,74

31,83

0,04

  Servicii

2 581,06

3,39

30,25

43,51

0,88

Servicii comunal-locative

860

2,73

58,91

93,01

0,23

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,54

0,54

0,00

-    energie electrică

328

4,77

59,80

59,80

0,16

-    gaze naturale prin reţea8

185

0,00

120,88

301,29

0,00

-    încălzire centralizată8

97

0,00

54,11

92,03

0,00

Transportul de pasageri

275

20,29

55,10

63,66

0,56

Alimentaţia publică

320

0,24

18,42

27,97

0,01

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna iulie 2022 faţă de luna iunie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele tabelului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – iulie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

 

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC  pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2.IPC în iulie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

Iulie 2022, în % faţă de:

Iulie 2022 față de iunie 2022:gradul de
influență (+/-) asupra IPC, %

iunie
2022

decembrie 2021

iulie 2021

 

Total IPC

10000

101,39

121,84

133,55

1,39

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3492

100,16

122,17

137,33

0,05

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

100,90

112,18

114,76

0,03

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

100,94

106,51

115,24

0,08

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1255

103,76

151,28

181,66

0,47

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

101,43

112,74

120,79

0,11

06

Sănătate

614

100,48

106,96

111,58

0,03

07

Transport

986

104,93

140,90

147,22

0,49

08

Telecomunicație11

501

100,07

103,78

106,50

0,00

09

Recreere și cultură

288

102,19

113,89

119,27

0,06

10

Educație

111

101,89

109,88

110,22

0,02

11

Restaurante și hoteluri

329

100,27

118,40

128,03

0,01

12

Diverse produse și servicii

413

100,67

109,63

113,59

0,03

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în iulie 2022

Denumirea indicatorilor

Iulie 2022, în % faţă de:

 iunie
2022

decembrie 2021

iulie
2021

Total IPC

101,39

121,84

133,55

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,21

111,68

118,26

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

102,08

121,88

131,88

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,68

118,45

129,06

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,48

120,25

131,67

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,18

121,72

136,40

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

104,93

139,09

156,65

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

99,99

149,81

166,89

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,52

129,31

145,13

Datele tabelului în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial față de lunile ianuarie-iulie 2022 sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4.IPC în ianuarie-iulie 2022 pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

Datele tabelului în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele disponibile13 privind rata lunară a inflației pentru luna iulie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele tabelului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna iulie față de luna iunie a.c. în Republica Moldova (1,4%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (2,4%), Ungaria (2,3%), Letonia (2,2%), Olanda (2,1%), Estonia (1,9%), totodată depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Lituania (1,2%), Slovenia (1,0%), Germania (0,9%), Belgia și Austria (0,8%), Polonia și Italia (0,4%), Franța, Portugalia – sub 0,3 la sută.

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a energiei electrice au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 170-176 din 10 iunie 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la energia electrică în lunile iunie și iulie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea energiei electrice conform tarifelor vechi și noi.
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:
  • grupa majoră ”Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră ”Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră ”Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informație comparativă privind rata inflaţiei în iulie 2021 si iulie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.

4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform metodologiei de calcul a IPC,  la calcularea IPC pentru noiembrie 2021- martie 2022 s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
13 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

2022 cifre comerț date evoluția prețurilor inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER