Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai și în ianuarie-mai 20221,2,3

Exporturile de mărfurirealizate în luna mai 2022 au avut o valoare de 416,1 milioane dolari SUA, cu 5,0% mai mult, în raport cu luna aprilie 2022 și de 2,1 ori mai mult, comparativ cu luna mai 2021 (Figurile 1 și 2).

Figura 1. Evoluţia lunară a exporturilor de mărfuri,  în anii 2017-2022 (milioane dolari SUA)

Datele graficului în format. xlsx

Figura 2. Evoluţia lunară a indicilor valorici ai exporturilor de mărfuri, în anii 2020-2022 (%)

Datele graficului în format. xlsx

În ianuarie-mai 2022 exporturile de mărfuri au însumat 1875,2 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare de 1,7 ori, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-mai 2022 au constituit 1444,8 milioane dolari SUA (77,0% din total exporturi), fiind în creștere de 1,8 ori față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 56,8%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-mai 2022 s-au cifrat la 430,4 milioane dolari SUA (23,0% din total exporturi), sau cu 49,7% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 12,9%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport,cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,4% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilatede vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 11,6%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-mai 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (73,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (16,2%), transportul feroviar (9,6%) și transportul aerian (0,8%).

Figura 3. Structura exporturilor de mărfuri, în ianuarie-mai 2017-2022, după modul de transport (%)

Datele graficului în format. xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-mai 2022, au totalizat 1208,1 milioane dolari SUA(de 1,7 ori mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 64,4% în total exporturi, în descreștere cu 0,9 puncte procentuale față de ianuarie-mai 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-mai 2022,au avut o valoare de 284,5 milioane dolari SUA(de 1,6 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 15,2% în total exporturi, în descreștere cu 0,5 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Figura 4. Structura exporturilor de mărfuri, în ianuarie-mai 2017-2022, pe grupe de ţări (%)

Datele graficului în format. xlsx

În ianuarie-mai 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 92,2% din total exporturi au fost: România (30,4% din total exporturi), Italia (9,4%), Turcia (9,2%), Ucraina (8,4%), Germania (5,7%), Federația Rusă (4,9%), Bulgaria (4,6%), Elveția și Polonia (câte 2,8%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) și Cehia (câte 2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,7%), Belarus (1,3%), Ungaria (1,2%), Franța (1,1%), Grecia (1,0%), Statele Unite ale Americii (0,9%), Liban și Portugalia (câte 0,8%), Spania (0,7%).

Figura 5. Structura exporturilor, în ianuarie-mai 2017-2022, pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor (%)

Datele graficului în format. xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-mai 2022, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (de 1,9 ori), Ucraina (de 5,0 ori), Italia (de 2,3 ori), Turcia (de 1,7 ori), Bulgaria (de 6,0 ori), Elveția (de 3,7 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 2,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (de 1,6 ori), Iran (de 617,7 ori), Polonia (+22,5%), Statele Unite ale Americii (de 1,9 ori), Cipru (de 3,2 ori), Cehia (+19,1%), Grecia (+52,1%), Ungaria (+37,8%), Franța (+38,0%), Liban (+55,3%), Egipt (de 2,7 ori), Serbia (de 1,8 ori), Iordania (de 10,3 ori), Canada (+54,6%), Arabia Saudită (de 2,5 ori), Mexic (de 66,7 ori), Irak (+55,8%), Tunisia (de 6,9 ori), Coreea de Sud (de 3,8 ori), Albania (de 5,9 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 72,0%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Federația Rusă (-11,9%), Germania (-6,9%), Spania (-20,0%), Georgia (-35,0%), China (-43,1%), Belarus (-7,7%), Libia (-97,7%), Portugalia (-11,0%), Slovacia (-16,4%), Belgia (-8,4%), Kazahstan (-14,3%), Finlanda (-92,9%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 3,4%.

În structura exporturilor, din ianuarie-mai 2022(Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: cereale și preparate pe bază de cereale (16,3%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,2%); semințe și fructe oleaginoase (11,8%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (9,8%); legume și fructe (8,2%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (6,5%); îmbrăcăminte și accesorii (6,4%); mobilă și părțile ei (3,4%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,2%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%), vehicule rutiere (2,1%).

Figura 6. Structura exporturilor, pe grupe de mărfuri (%)

Datele graficului în format. xlsx

În ianuarie-mai 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021(Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 6,0 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 5,7 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 3,0 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite, în principal reexporturi (de 9,6 ori), legume și fructe (+36,6%), hrană destinată animalelor (de 3,5 ori), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 1,8 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+13,2%), articole din minerale nemetalice (+56,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,7 ori), produse chimice organice (+58,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+16,0%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,9 ori), încălțăminte (+18,0%), articole din lemn (+25,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+5,8%), produse chimice anorganice (de 6,0 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; pârți și piese detașate ale acestor mașini (+17,1%), produse lactate și ouă de păsări (+43,6%), articole prelucrate din metal (+8,7%), fier și oțel (+46,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+25,9%), influențând creșterea pe total exporturi cu 72,9%.

Totodată, s-au redusexporturile de băuturi alcoolice și nealcoolice (-23,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-6,4%), produse medicinale și farmaceutice (-19,3%), mobilă și părțile ei (-7,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-34,6%), carne și preparate din carne (-63,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-12,4%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 4,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2022 au constituit 772,6 milioane dolari SUA, cu 0,2% mai mult, față de luna aprilie 2022 și cu 37,1% mai mult, comparativ cu luna mai 2021 (Figurile 7 și 8).

Figura 7. Evoluţia lunară a importurilor de mărfuri, în anii 2017-2022 (milioane dolari SUA)

Datele graficului în format. xlsx

Figura 8. Evoluţia lunară a indicilor valorici ai importurilor de mărfuri, în anii 2020-2022 (%)

Datele graficului în format. xlsx

În ianuarie-mai 2022importurile de mărfuri au însumat 3581,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,8%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-mai 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,1% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (10,9%), transportul maritim (6,2%), transportul feroviar (4,5%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,1%).

Figura 9. Structura importurilor de mărfuri, în ianuarie-mai 2017-2022, după modul de transport (%)

Datele graficului în format. xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-mai 2022, s-au cifrat la 1609,3 milioane dolari SUA (cu 27,0% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 44,9% în total importuri, în scădere cu 2,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-mai 2022, au avut o valoare de 1002,8 milioane dolari SUA (de 1,6 ori mai mult4, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 28,0% în total importuri, în creștere cu 5,1 puncte procentuale, față de ianuarie-mai 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

 Figura 10. Structura importurilor de mărfuri, în ianuarie-mai 2017-2022, pe grupe de ţări (%)

Datele graficului în format. xlsx

În ianuarie-mai 2022, în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri s-au regăsit: Federația Rusă (17,1% din total importuri, datorită majorării considerabile a valorii gazului natural importat, căruia i-au revenit 62,8 % din importurile realizate din Federația Rusă), România (15,0%), China (9,3%), Ucraina (8,7%), Turcia (7,0%), Germania (6,7%), Italia (5,3%), Polonia (3,2%), Franța (2,5%), Ungaria și India (câte 2,2%), Statele Unite ale Americii (1,7%), Cehia (1,5%), Bulgaria (1,4%), Belarus și Spania (câte 1,3%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) și Austria (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%) și Coreea de Sud (0,7%).

Figura 11. Structura importurilor, în ianuarie-mai 2017-2022, pe principalele ţări de origine a mărfurilor (%)

Datele graficului în format. xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-mai 2022, comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 1,9 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat, de 3,8 ori), România (de 1,6 ori), Ucraina (+32,3%), Turcia (+31,6%), India (de 4,2 ori), Ungaria (+47,3%), Statele Unite ale Americii (+52,5%), Bulgaria (de 1,7 ori), China (+5,6%), Franța (+21,4%), Polonia (+12,1%), Germania (+5,4%), Italia (+6,5%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+29,1%), Coreea de Sud (+45,6%), Spania (+20,8%), Azerbaidjan (de 11,1 ori), Cehia (+13,8%), Slovacia (+44,5%), Serbia (+45,5%), Israel (de 1,8 ori), Turkmenistan (de 7,1 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+15,7%), Grecia (+35,2%), Uzbekistan (de 1,7 ori), Pakistan (de 1,7 ori), Suedia (+30,0%), Lituania (de 1,7 ori), Kârgâzstan (de 41,9 ori), Finlanda (+50,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 34,1%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Argentina (-90,0%), Vietnam (-26,9%), Austria (-10,4%), Japonia (-13,6%), Malaysia (-26,3%) șiMaroc (-40,4%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,0%. 

În structura importurilor, din ianuarie-mai 2022(Figura 12 și Anexa 7),ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (13,1%); gaz și produse industriale obținute din gaz (11,3%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,1%); vehicule rutiere (5,4%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,8%), produse medicinale și farmaceutice (3,7%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,5%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); legume și fructe (2,6%); fier și oțel (2,3%).

Figura 12. Structura importurilor, pe grupe de mărfuri (%)

Datele graficului în format.xlsx

În ianuarie-mai 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (de 3,5 ori, pe seama creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 3,8 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,4 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,7 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (de 2,2 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 1,8 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 7,0 ori), vehicule rutiere (+13,1%), fier și oțel (+28,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+36,3%), carne și preparate din carne (de 1,7 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+35,6%), produse lactate și ouă de păsări (+34,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+8,7%), produse medicinale și farmaceutice (+7,7%), lemn și plută (de 1,7 ori), cauciuc prelucrat (+31,5%), legume și fructe (+7,6%), produse chimice anorganice (de 2,0 ori), materiale plastice sub forme primare (+21,9%), cărbune, cocs și brichete (de 2,2 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+8,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+11,9%), încălțăminte (+17,4%), pește, crustacee, moluște (+12,7%), hrană destinată animalelor (+14,9%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 33,2%.

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-53,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-30,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-4,1%), tutun brut și prelucrat (-17,1%),aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-31,7%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-24,6%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,4%.

Deficitul balanței comercialeîn luna mai 2022 a fost de 356,5 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 18,0 milioane dolari SUA (-4,8%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna aprilie 2022 și cu 5,2 milioane dolari SUA (-1,4%) mai puțin, comparativ cu luna mai 2021.

Figura 13. Evoluţia lunară a balanţei comerciale, în anii 2017-2022 (milioane dolari SUA)

Datele graficului în format.xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-mai 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1705,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 134,0 milioane dolari SUA (+8,5%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-mai 2022, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 401,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 718,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 144,9 milioane dolari SUA (-26,5%) mai puțin și cu 279,5 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Figura 14. Tendinţele comerţului internaţional cu mărfuri, în ianuarie-mai 2017-2022 (milioane dolari SUA)

Datele graficului în format.xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-mai 2022, a fost de 52,4%, în creștere cu 11,1 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-mai 2022, a constituit 75,1%, majorându-se cu 18,2 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-mai 2022, a marcat 28,4%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-mai 2022, mărfuri în valoare de94,9 milioane dolari SUA, cu 6,3% mai puțin, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-21,6%), cărora le-au revenit 84,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă: (8 tabele în format .xlsx)

  • Exporturile, importurile, balanța comercială, pe țări, grupe de țări, grupe de mărfuri și moduri de transport

Note:

Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 
2 Datele pentru luna mai 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Creșterea importurilor din țările CSI a fost generată, preponderent, de majorarea valorii gazului natural importat din Federația Rusă..

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru  perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 

balanța comercială comerț comerț exterior comerțul internațional export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine reexport reexporturile țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER