Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 20221

Biroul National de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 133,7 mii de turiști sau de 2,4 ori mai mult față de perioada ianuarie-iunie a anului precedent. Din numărul total de turiști, 73,1 mii (54,7%) au constituit turiștii nerezidenți și 60,6 mii (45,3%) - turiștii rezidenți.

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-iunie 2021, numărul turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire turistică colective în ianuarie-iunie 2022 a crescut cu 53,5 mii de turiști (de 3,7 ori) ), a celor rezidenți – cu 23,8 mii de turiști (cu 64,6%). Majorarea numărului de turiști cazați în structurile de primire turistică colective în perioada de raport în comparație cu ianuarie-iunie 2021 se datorează creșterii cazării acestora în hoteluri și moteluri – cu 45,2 mii de turiști (de 2,4 ori), structuri de odihnă – cu 15,1 mii de turiști (de 3,3 ori), pensiuni turistice și agroturistice – cu 7,7 mii de turiști (de 1,9 ori), tabere de vacanță pentru elevi – cu 4,9 mii de turiști (de 11,6 ori), cămine pentru vizitatori – cu 2,3 mii de turiști (de 2,6 ori), structuri de întremare – cu 2,1 mii de turiști (+28,0%).

În perioada de raport ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică colective din mun. Chișinău a constituit 68,1%, regiunile de dezvoltare Centru – 16,7%, Sud – 7,1%, Nord – 6,8% și UTA Găgăuzia – 1,3%.

Tabelul 1. Numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2022

 

Ianuarie-iunie 2022

Ianuarie-iunie 2022 în % față de ianuarie-iunie 2021

Turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

Total

133,7

73,1

237,0

372,8

     din care:

    

Hoteluri şi moteluri

77,6

59,4

239,7

353,7

Cămine pentru vizitatori

3,8

1,6

261,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

15,8

4,1

194,3

406,7

Structuri de întremare

9,6

0,2

128,0

480,6

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

21,6

7,8

331,6

444,1

Tabere de vacanță

5,3

-

de 11,6 ori

-

Datele graficului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din Ucraina (48,1%), România (13,3%), Statele Unite ale Americii (6,2%), Turcia (3,7%), Federația Rusă (3,4%), Israel și Italia (câte 2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Germania (câte 2,0%), Franța (1,8%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 505,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 258,0 mii de înnoptări (de 2,0 ori) mai mult față de ianuarie-iunie 2021. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în hoteluri și moteluri - cu 133,6 mii de înnoptări (de 2,8 ori), tabere de vacanță pentru elevi – cu 42,5 mii de înnoptări (de 14,5 ori), structuri de odihnă - cu 34,4 mii de înnoptări (de 3,7 ori), structuri de întremare - cu 23,7 mii de înnoptări (+21,8%), pensiuni turistice și agroturistice - cu 19,1 mii de înnoptări (de 2,3 ori), cămine pentru vizitatori - cu 4,8 mii (+13,8%). Din numărul total de înnoptări, 60,9% revin înnoptărilor turiștilor rezidenți și 39,1% - înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2022

 

Ianuarie-iunie 2022

Ianuarie-iunie 2022 în % faţă de ianuarie-iunie 2021

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

505,0

197,6

204,4

484,1

din care:

    

Hoteluri şi moteluri

207,1

165,4

281,9

476,7

Cămine pentru vizitatori

39,3

1,7

113,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

33,8

12,6

228,9

526,4

Structuri de întremare

132,2

1,9

121,8

446,2

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

46,9

16,0

373,9

484,8

Tabere de vacanţă pentru elevi

45,7

-

de 14,5 ori

-

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 68,6 mii de locuri-pat sau cu 19,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2021. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în tabere de vacanță (de 3,7 ori), pensiuni turistice și agroturistice (+32,4%), cămine pentru vizitatori (+16,4%), structuri de odihnă (+14,4%), structuri de întremare (+10,2%).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-iunie 2022 a constituit 24,0%, din care: la cămine pentru vizitatori – 53,3%, structuri de întremare – 38,0%, hoteluri și moteluri – 23,8%, pensiuni turistice şi agroturistice – 18,0%, structuri de odihnă – 14,1%, tabere de vacanță – 15,6%.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2022 a fost de 4,8 zile (6,1 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,7 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

2021 2022 activitatea turistică agențiile de turism cămine pentru vizitatori excursioniști hoteluri și moteluri numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice servicii turistice structuri de întremare structuri de odihnă tabere de vacanță turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști nerezidenți turiști rezidenți turoperatori

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER