Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 3,5% faţă de luna precedentă şi a scăzut cu 4,1% comparativ cu luna iunie 2021.

 

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în iunie 2022 în preţuri comparabile a crescut cu 19,4% faţă de luna precedentă şi cu 8,1% comparativ cu luna iunie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Iunie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2022
în % față de
ianuarie-iunie 2021

Informativ: ianuarie-iunie 2021
 în % faţă de
ianuarie- iunie 2020

Mai
 2022

Iunie 2021

Comerţ cu amănuntul

103,5

95,9

100,6

119,7

Servicii de piaţă prestate populaţiei

119,4

108,1

115,5

177,3

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) și cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-au majorat în preţuri comparabile respectiv cu 0,6% și 15,5% faţă de ianuarie-iunie 2021.

În luna iunie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 0,3% față de luna mai 2022 și cu 45,1% comparativ cu luna iunie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor
și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Iunie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-iunie 2022
în % față de
ianuarie-iunie 2021

Informativ: ianuarie-iunie 2021
 în % faţă de
ianuarie- iunie 2020

Mai
 2022

Iunie 2021

Comerț cu autovehicule și motociclete, întreținerea și repararea acestora

91,4

115,0

121,4

                                                  150,9

 

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

100,3

145,1

154,8

112,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

108,8

131,8

131,4

122,0

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciilede piaţă prestate în principal întreprinderilor în iunie 2022 în preţuri curente a crescut cu 8,8% față de luna precedentă și cu 31,8% comparativ cu luna iunie 2021.

În ianuarie-iunie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 54,8% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor în ianuarie-iunie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 31,4% în raport cu ianuarie-iunie 2021.

În luna iunie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete în preţuri curente s-a micșorat cu 8,6% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 15,0% față de luna iunie 2021.

În ianuarie-iunie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete în preţuri curente s-a majorat cu 21,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 cifra de afaceri comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata grupe de mărfuri mărfuri moldova servicii servicii de piață

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER