Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,6% faţă de luna precedentă și cu 4,2% comparativ cu luna septembrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în septembrie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 3,8% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 9,4% comparativ cu luna septembrie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Septembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2022
în % față de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ: ianuarie-septembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-septembrie 2020

August 2022

Septembrie 2021

Comerţ cu amănuntul

93,4

95,8

99,0

116,5

Servicii de piaţă prestate populaţiei

96,2

109,4

113,3

176,8

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 1,0% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-septembrie 2022 s-a majorat cu 13,3% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-septembrie 2021.

În luna septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a scăzut cu 5,1% față de luna august 2022 și cu 3,8% comparativ cu luna septembrie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Septembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2022
în % față de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ: ianuarie-septembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-septembrie 2020

August 2022

Septembrie 2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

85,1

104,1

119,7

149,0

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

94,9

96,2

135,5

121,7

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

103,4

125,0

129,8

127,4

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în septembrie 2022 în preţuri curente s-a majorat cu 3,4% față de luna precedentă și cu 25,0% comparativ cu luna septembrie 2021.

În ianuarie-septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 35,5% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-septembrie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 29,8% în raport cu ianuarie-septembrie 2021.

În luna septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a micșorat cu 14,9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 4,1% față de luna septembrie 2021.

În ianuarie-septembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 19,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 cifra de afaceri cifre comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date moldova servicii servicii de piață statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER