Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-noiembrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,0% faţă de luna precedentă și cu 2,0% comparativ cu luna noiembrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în noiembrie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 8,8% faţă de luna precedentă şi cu 5,4% comparativ cu luna noiembrie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Noiembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-noiembrie 2022
în % față de
ianuarie-noiembrie 2021

Informativ: ianuarie-noiembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-noiembrie 2020

Octombrie 2022

Noiembrie 2021

Comerţ cu amănuntul

94,0

98,0

98,6

113,5

Servicii de piaţă prestate populaţiei

91,2

94,6

110,8

173,6

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-noiembrie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2022 s-a majorat cu 10,8% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-noiembrie 2021.

În luna noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a scăzut cu 4,2% față de luna octombrie 2022 și s-a majorat cu 0,7% comparativ cu luna noiembrie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Noiembrie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-noiembrie 2022
în % față de
ianuarie-noiembrie 2021

Informativ: ianuarie-noiembrie 2021
 în % faţă de
ianuarie-noiembrie 2020

Octombrie 2022

Noiembrie 2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

111,9

117,0

118,5

146,1

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

95,8

100,7

128,1

123,3

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

99,7

121,9

128,1

128,5

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în noiembrie 2022 în preţuri curente a scăzut cu 0,3% față de luna precedentă și s-a majorat cu 21,9% comparativ cu luna noiembrie 2021.

În ianuarie-noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 28,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-noiembrie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 28,1% în raport cu ianuarie-noiembrie 2021.

În luna noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 11,9% faţă de luna precedentă şi cu 17,0% față de luna noiembrie 2021.

În ianuarie-noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, a crescut cu 18,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date indicatori moldova servicii servicii de piață statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER