Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-august 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 6,5% faţă de luna precedentă, dar s-a micșorat cu 4,5% comparativ cu luna august 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în august 2022 în preţuri comparabile a crescut cu 4,3% faţă de luna precedentă şi cu 11,6% comparativ cu luna august 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

August 2022 în % faţă de:

Ianuarie-august 2022
în % față de
ianuarie-august 2021

Informativ: ianuarie-august 2021
 în % faţă de
ianuarie-august 2020

Iulie 2022

August 2021

Comerţ cu amănuntul

106,5

95,5

99,4

117,7

Servicii de piaţă prestate populaţiei

104,3

111,6

113,7

180,4

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-august 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-august 2022 s-a majorat cu  13,7% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-august 2021.

În luna august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a crescut cu 7,1% față de luna iulie 2022 și cu 13,2% comparativ cu luna august 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

August 2022 în % faţă de:

Ianuarie-august 2022
în % față de
ianuarie-august 2021

Informativ: ianuarie-august 2021
 în % faţă de
ianuarie-august 2020

iulie 2022

august 2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

123,5

143,5

122,0

149,3

 

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

107,1

113,2

142,6

118,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

101,6

128,6

130,5

126,3

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în august 2022 în preţuri curente s-a majorat cu 1,6% față de luna precedentă și cu 28,6% comparativ cu luna august 2021.

În ianuarie-august 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 42,6% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-august 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 30,5% în raport cu ianuarie-august 2021.

În luna august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 23,5% faţă de luna precedentă şi cu 43,5% față de luna august 2021.

În ianuarie-august 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 22,0%  comparativ cu aceeași perioadă din 2021. 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date grupe de mărfuri indicatori mărfuri moldova servicii servicii de piață statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER