Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-mai 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 4,8% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 1,9% comparativ cu luna mai 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în mai 2022 în preţuri comparabile a crescut cu 8,0% faţă de luna precedentă şi cu 5,9% comparativ cu luna mai 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
 şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Mai 2022 în % faţă de:

Ianuarie-mai 2022
în % față de
ianuarie-mai 2021

Informativ: ianuarie-mai 2021
 în % faţă de
ianuarie-mai 2020

Aprilie
 2022

Mai 2021

Comerţ cu amănuntul

104,8

101,9

104,4

120,8

Servicii de piaţă prestate populaţiei

108,0

105,9

117,4

167,1

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-mai 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-mai 2022 s-a majorat cu 17,4% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-mai 2021.

În luna mai 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a micșorat cu 1,5% față de luna aprilie 2022 și s-a majorat cu 49,3% comparativ cu luna mai 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor,întreţinerea şi repararea acestora,
comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Mai 2022 în % faţă de:

Ianuarie-mai 2022
în % față de
ianuarie-mai 2021

Informativ: ianuarie-mai 2021
 în % faţă de
ianuarie-mai 2020

Aprilie
 2022

Mai
2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

111,4

130,3

122,7

153,0

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

98,5

149,3

156,3

109,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

103,6

139,2

130,9

118,7

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciilede piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în mai 2022 în preţuri curente a crescut cu 3,6% față de luna precedentă și cu 39,2% comparativ cu luna mai 2021.

În ianuarie-mai 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 56,3% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie- mai 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 30,9% în raport cu ianuarie- mai 2021.

În luna mai 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 11,4% faţă de luna precedentă şi cu 30,3% față de luna mai 2021.

În ianuarie-mai 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 22,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 cheltuieli cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date mărfuri autohtone moldova prețuri prețuri comparabile servicii servicii de piață venituri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER