Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-aprilie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a micșoratcu 2,5% faţă de luna precedentă şi a scăzut cu 5,7% comparativ cu luna aprilie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în aprilie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 0,9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 6,0% comparativ cu luna aprilie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi
serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Aprilie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-aprilie 2022
în % față de
ianuarie-aprilie 2021

Informativ:
ianuarie-aprilie 2021
 în % faţă de
ianuarie-aprilie 2020

Martie
 2022

Aprilie 2021

Comerţ cu amănuntul

97,5

94,3

101,8

121,3

Servicii de piaţă prestate populaţiei

99,1

106,0

120,8

152,2

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 1,8% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-aprilie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2022 s-a majorat cu 20,8% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-aprilie 2021.

În luna aprilie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a micșoratcu 8,2% față de luna martie 2022 și s-a majorat cu 44,9% comparativ cu luna aprilie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor,
întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata 
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi
serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Aprilie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-aprilie
2022
în % față de
ianuarie-aprilie
 2021

Informativ:
ianuarie-aprilie 2021
 în % faţă de
ianuarie-aprilie
2020

Martie
 2022

Aprilie
2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

104,4

109,5

120,6

152,9

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

91,8

144,9

158,1

105,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

105,5

131,8

128,3

113,9

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciilede piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în aprilie 2022în preţuri curente a crescut cu 5,5% față de luna precedentă și cu 31,8% comparativ cu luna aprilie 2021.

În ianuarie-aprilie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 58,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-aprilie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creșterecu 28,3% în raport cu ianuarie-aprilie 2021.

În luna aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 4,4% faţă de luna precedentă şi cu 9,5% față de luna aprilie 2021.

În ianuarie-aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-amajorat cu 20,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER