Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru trimestrul II 2022 a însumat 64,3 miliarde lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul II 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 0,9% pe seria brută și cu 0,6% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

În semestrul I 2022 Produsul Intern Brut a constituit în valoare nominală 120,6 miliarde lei, menținându-se, în termeni reali, la nivelul primului semestru al anului trecut (vezi Tabelul 2).

Evoluția PIB trimestrial în perioada 2020-2022 calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica PIB trimestrial în anii 2020-2022 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

- în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2020

99,5

84,5

88,8

95,8

91,7

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

2022

101,1

99,1

 

 

 

Serie ajustată sezonier3

2020

99,1

86,5

87,3

94,9

-

2021

106,8

115,5

114,4

119,0

-

2022

101,0

99,4

 

 

-

- în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2020

98,2

92,7

101,8

102,5

-

2021

110,5

100,2

100,8

106,6

-

2022

93,7

98,7

 

 

-

Datele tabelului în format .xlsx

PIB în trimestrul II 2022 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul II 2022 valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,8% la formarea PIB a contribuit la reducerea PIB cu 0,4%, volumul VAB fiind în scădere, de asemenea, cu 0,4% față de cel înregistrat în trimestrul II 2021 (vezi Tabelul A1 din anexă).

La micșorarea PIB în trimestrul II 2022 față de trimestrul II 2021 au contribuit în special următoarele activități:

 • Construcțiile (generând scăderea PIB cu 3,0%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitate cu 28,1%;
 • Industria prelucrătoare (-0,7%), cu o pondere de 9,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,5%;
 • Tranzacțiile imobiliare (-0,4%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 4,9%;
 • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,4%), cu o pondere de 1,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 27,3%;
 • Agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,3%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,0%.

Impact pozitiv asupra evoluției PIB au avut în special următoarele activități:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (contribuind la majorarea PIB cu 2,2%) cu o pondere de 18,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,3%;
 • Sănătate și asistență socială (+0,9%) cu o pondere de 4,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 21,8%;
 • Activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,5%;
 • Activități de cazare și alimentație publică (+0,3%) cu o pondere de 1,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 33,8%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,2% la formarea PIB au contribuit la descreșterea PIB cu 0,6%, volumul lor micșorându-se cu 3,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea PIB în trimestrul II 2022 față de trimestrul II 2021 s-a datorat în principal:

 • Formării brute de capital fix (generând scăderea PIB cu 3,2%), al cărui volum s-a micșorat cu 11,3%, constituind 24,0% din PIB;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (-0,4%), al cărui volum s-a micșorat cu 0,5%, constituind 81,4% din PIB.

Contribuție pozitivă asupra volumului fizic al PIB au avut:

 • Exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu 3,4% la creșterea PIB, consecință a creșterii volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+53,9%), corelată cu o creștere mai modestă a volumului importurilor de bunuri și servicii (+20,0%);
 • Consumul final al instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,4%), al cărui volum s-a majorat cu 32,7%, constituind 1,6% din PIB;
 • Consumul final al administrației publice (+0,3%), al cărui volum s-a majorat cu 1,5%, constituind 19,0% din PIB.

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2015-2022 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Datele graficului în format .xlsx

PIB în semestrul I 2022 (serie brută)

În semestrul I 2022 PIB a constituit, în valoare nominală, 120,6 miliarde lei, prețuri curente de piață, fiind în termeni reali la nivelul semestrului I 2021 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în semestrul I 2022

 

2022

Trimestrul I

Trimestrul II

Semestrul I

PIB, prețuri curente, mil. lei

56 266

64 326

120 593

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

101,1

99,1

100,0

Datele tabelului în format .xlsx

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,7% la formarea PIB, a contribuit cu 0,3% la creșterea PIB în semestrul I 2022 față de semestrul I 2021, volumul VAB fiind în creștere cu 0,3% (vezi Tabelul A4 din anexă). La creșterea PIB în semestrul I 2022 față de semestrul I 2021 au contribuit următoarele activități:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (contribuind la majorarea PIB cu 2,0%) cu o pondere de 17,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 13,6%;
 • Sănătate și asistență socială (+0,7%) cu o pondere de 5,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 13,6%;
 • Activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,9%.

Impact negativ la evoluția PIB au avut:

 • Construcțiile (generând scăderea PIB cu 1,7%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 18,5%;
 • Industria prelucrătoare (-0,5%), cu o pondere de 10,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 4,5%;
 • Tranzacțiile imobiliare (-0,5%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 5,8%;
 • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,3%), cu o pondere de 3,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 12,2%;
 • Agricultură, silvicultură și pescuit (-0,2%), cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 4,8%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,3% la formarea PIB, au contribuit la micșorarea PIB cu 0,2%, volumul lor fiind în descreștere cu 1,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A4 din anexă), creșterea PIB în semestrul I 2022 față de semestrul I 2021 s-a datorat, în principal:

 • Exportului net de bunuri și servicii, contribuind cu 3,9% la creșterea PIB, consecință a creșterii volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+45,4%), corelată cu o creștere mai modestă a volumului importurilor de bunuri și servicii (+15,8%);
 • Consumului final al administrației publice (+1,3%), al cărui volum s-a majorat cu 7,3%, constituind 19,8% din PIB;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 0,1% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 0,1%, constituind 81,5% din PIB.

Contribuție negativă asupra volumului fizic al PIB a avut formarea brută de capital fix (-1,9%) cu o pondere de 22,8% la formarea PIB și o descreștere cu 7,3%.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul II și semestrul I 2022 sunt prezentate în tabelele din anexă.

 

Anexă:

  Note:

  1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.
  3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

  Precizări metodologice:

  Informații relevante:

  Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

  Eurostat:

  OECD:

  Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):


  Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER