Produsul Intern Brut în trimestrul I 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul I 2022, a însumat 56,3 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul I 2021, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,1% pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

Evoluția PIB trimestrial în perioada 2020-2022, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica PIB trimestrial în anii 2020-2022 (%)

 

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % față de perioada respectivă din anul precedent

 

 

 

 

 

 

Serie brută

2020

99,5

84,5

88,8

95,8

91,7

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

2022

101,1

    

Serie ajustată sezonier

2020

99,3

86,1

87,0

95,1

-

2021

107,0

115,4

114,3

119,2

-

2022

101,0

   

-

    - în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2020

98,2

91,8

102,3

103,1

-

2021

110,5

99,0

101,4

107,5

-

2022

93,6

 

 

 

-

Datele tabelului în format .xlsx

PIB în trimestrul I 2022 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul I 2022, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,5% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 1,0%, volumul VAB fiind în creștere cu 1,2% față de cel înregistrat în trimestrul I 2021 (vezi Tabelul A1 din anexă).

La creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 au contribuit, în special, următoarele activități:

  • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (contribuind la majorarea PIB cu 1,7%) cu o pondere de 15,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,7%;
  • Sănătate şi asistenţă socială (+0,4%) cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,0%;
  • Activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,4%.

Impact negativ la modificarea PIB au realizat, în special, următoarele activități:

  • Tranzacțiile imobiliare (contribuind la descreșterea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 7,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,7%;
  • Industria prelucrătoare (-0,3%), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 2,4%;
  • Construcțiile (-0,3%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 3,5%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,5% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu  0,1%, volumul lor majorându-se cu 0,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), creșterea PIB în trimestrul I 2022 față de trimestrul I 2021 s-a datorat în principal:

  • Exportului net de bunuri și servicii, contribuind cu 4,4% la creșterea PIB,  consecință a  creșterii volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+36,9%), corelată cu o creștere mai modestă a volumului importurilor de bunuri și servicii (+11,4%);
  • Consumului final al administrației publice (+2,4%), al cărui volum s-a majorat cu 13,6%, constituind 20,8% din PIB;
  • Consumului final al gospodăriilor populației (+0,6%), al cărui volum s-a majorat cu 0,7%, constituind 81,6% din PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut formarea brută de capital (-6,1%) deținând o pondere de 23,0% din PIB.

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2015-2022, exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Datele graficului în format .xlsx

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul I 2022 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexă:

 

Note:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.
Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

activitatea asiguratorilor PIB prime brute prime brute subscrise

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER