Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în anul 20211,2

În anul 2021 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 59,4 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 314,9 mii, deținând 59,1% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 183 569,7 mil. lei sau 37,6% din venituri din vânzări în total pe economie.

Datele graficului în format .xlsx

Analiza indicatorilor ÎMM în anul 2021 indică că: veniturile din vânzări în medie pe o întreprindere au constituit 3,1 mil lei, cu 470,4 mii lei (sau 17,9 %) mai mult față de anul 2020; veniturile din vânzări ale ÎMM în medie pe un salariat au constituit 582,9 mii lei, cu 109,1 mii lei (sau 23,0%) mai mult față de anul 2020; numărul de salariați în medie pe o întreprindere în anul 2021 a constituit 5 persoane.

Tabelul 1. Ponderea ÎMM în totalul întreprinderilor raportoare în anii 2017-2021
 
pe principalii indicatori

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. mediu anual de salariați, mii

Venituri din vânzări, mild. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

 2021

60,3

59,4

98,4

532,5

314,9

59,1

488,0

183,6

37,6

 2020

58,1

57,2

98,6

526,7

316,8

60,1

381,9

150,1

39,3

 2019

56,7

55,9

98,6

544,8

335,8

61,6

397,9

157,3

39,5

 2018

56,5

55,7

98,7

540,3

328,0

60,7

356,7

144,2

40,4

 2017

54,3

53,6

98,6

528,6

323,3

61,2

331,0

137,5

41,5

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,7 mii întreprinderi sau 35,0% din totalul ÎMM. În agricultură, silvicultură și pescuit au activat 5,0 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM, în industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 8,1% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Numărul și ponderea ÎMM pe principale genuri de activitate în anii 2020-2021

Activități economice

2020

2021

2021 în % față de 2020

IMM (mii unități)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unități)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi  
pe genul de activitate, %

total ÎMM, %

total întreprinderi
pe genul de activitate, %

total ÎMM,%

Total

57,2

98,6

100,0

59,4

98,4

100,0

103,7

Agricultura, silvicultura și pescuit

4,7

99,5

8,1

5,0

99,1

8,5

108,1

Industria prelucrătoare

4,8

96,3

8,5

4,8

95,9

8,1

98,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

84,0

0,2

0,2

88,8

0,3

151,2

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,5

98,9

0,8

0,5

98,8

0,8

103,5

Construcții

3,4

98,1

6,0

3,7

98,0

6,2

106,0

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

20,5

98,4

35,7

20,7

98,1

35,0

101,4

Transport și depozitare

3,1

99,1

5,4

3,2

99,1

5,5

104,8

Activități de cazare și alimentație publică

2,1

99,8

3,7

2,2

99,8

3,6

103,1

Informații și comunicații

2,5

99,1

4,4

2,9

99,1

4,8

114,1

Tranzacții imobiliare

3,8

99,7

6,7

3,9

99,6

6,7

103,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

5,0

99,9

8,7

5,3

99,9

8,9

106,3

Alte activități

6,8

98,4

11,9

7,0

98,3

11,8

102,8

Datele tabelului în format .xlsx

Tabelul 3. Veniturile din vânzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate în anii 2020-2021

Activități economice

anul 2020

anul 2021

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil. lei

ÎMM, mil. lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM,%

total întreprinderi pe genul de activitate, %

total ÎMM, %

Total

381 896,1

150 122,1

39,3

100,0

488 014,2

183 569,7

37,6

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

15 974,0

12 663,4

79,3

8,4

24 721,8

19 161,4

77,5

10,4

Industria prelucrătoare

57 051,5

16 248,6

28,5

10,8

67 390,7

18 132,2

26,9

9,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

21 672,4

310,2

1,4

0,2

23 263,2

393,6

1,7

0,2

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

3 271,2

1 133,0

34,6

0,8

3 909,3

1 190,8

30,5

0,6

Construcții

23 046,2

11 950,8

51,9

8,0

25 363,4

12 895,0

50,8

7,0

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

184 352,4

70 926,4

38,5

47,2

237 651,2

83 510,4

35,1

45,5

Transport și depozitare

15 887,0

10 195,2

64,2

6,8

20 918,7

12 360,1

59,1

6,7

Activități de cazare și alimentație publică

2 718,3

2 145,7

78,9

1,4

4 461,7

3 497,1

78,4

1,9

Informații și comunicații

14 620,9

5 385,3

36,8

3,6

18 149,8

7 115,4

39,2

3,9

Tranzacții imobiliare

5 335,9

4 175,7

78,3

2,8

6 430,5

4 961,7

77,2

2,7

Activități profesionale, științifice și tehnice

4 534,6

4 165,4

91,9

2,8

5 548,0

5 276,1

95,1

2,9

Alte activități

33 431,6

10 812,3

32,3

7,2

50 206,1

15 075,9

30,0

8,2

Datele tabelului în format .xlsx

Suma profitului până la impozitare obținut de ÎMM  în anul 2021 a constituit 20 237,4 mil. lei, cu 11 186,5 mil. lei (sau de 2,2 ori) mai mult față de anul 2020.

Tabelul 4. Rezultatul financiar până la impozitare ale ÎMM pe principale genuri de activitate în anii 2020-2021, mil. lei

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) până la impozitare

anul 2020

anul 2021

Total

9 050,9

20 237,4

Agricultura, silvicultura și pescuit

-271,9

5 190,2

Industria prelucrătoare

848,8

1 291,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

29,3

19,3

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7,6

5,2

Construcții

1 255,3

1 196,5

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

3 403,9

5 523,6

Transport și depozitare

626,4

830,7

Activități de cazare și alimentație publică

-278,1

183,7

Informații și comunicații

850,8

1 144,8

Tranzacții imobiliare

840,9

1 595,3

Activități profesionale, științifice și tehnice

1 014,9

1 410,0

Alte activități

723,1

1 846,3

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Informația este elaborată în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor, organizațiilor necomerciale și instituțiilor bugetare. Criteriile de raportare la sectorul ÎMM sunt determinate conform art. 4 al Legii „Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii” nr. 179/2016: a) număr mediu anual de salariaţi de până la 250 și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei.

Informații relevante:

2021 2022 cifre date demografia întreprinderilor întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER