Activitatea industriei în ianuarie-iunie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2022 producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,6%. Reducerea producției în iunie 2022 față de luna iunie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă (-2,8%), în industria prelucrătoare (-6,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), generând descreșterea producției pe total industrie cu 0,1%, 6,0% și, respectiv, 0,5% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna iunie 2022 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 3,8% față de luna iunie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-3,9%), în industria prelucrătoare (-4,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,9%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în iunie 2011–iunie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,9%. Majorarea producției în ianuarie-iunie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+5,0%) și în industria prelucrătoare (+2,6%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iunie 2022 comparativ cu ianuarie-iunie 2021, s-a majorat cu 2,0%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+5,6%) și în industria prelucrătoare (+3,1%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,1%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Iunie 2022 față de iunie 2021

Ianuarie-iunie 2022 față de ianuarie-iunie 2021

Informativ: iunie 2021 față de iunie 2020

Informativ: ianuarie-iunie 2021 față de ianuarie-iunie 2020

TOTAL

B

93,4

100,9

120,3

113,4

S

96,2

102,0

116,9

110,9

Industria extractivă

B

97,2

105,0

118,1

112,5

S

96,1

105,6

119,4

113,8

Industria prelucrătoare

B

93,3

102,6

120,8

111,2

S

96,0

103,1

118,1

109,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

92,8

92,7

115,3

124,5

S

93,1

91,9

112,0

120,1

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna iunie 2022 comparativ cu lună iunie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 28,4% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 4,8%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 5,2 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,0%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 27,4% (+0,8%) și producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 14,7% (+0,7%).

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 40,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahărul) – cu 15,6% (-0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,5% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 8,3% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 3,3% (-0,1%).

În luna iunie 2022 s-au înregistrat creșteri față de iunie 2021 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 cu 90,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 50,4% (+1,0%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 25,4% (+0,4%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu – 24,9% (+0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 7,9% (+0,5%); fabricarea produselor textile – cu 4,5% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 1,4% (+0,1%).

Totodată, s-au înregistrat descreșteri la alte activități ale industriei prelucrătoare în luna iunie 2022 față de iunie 2021, la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 77,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,8%); fabricarea de mobilă – cu 56,1% (-5,3%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 38,3% (-2,2%); industria metalurgică – cu 29,1% (-0,1%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 26,6% (-0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 21,9% (-1,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 8,2% (-0,7%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 7,1% (-0,1%); fabricarea băuturilor – cu 6,3%  (-0,4%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 4,5% (-0,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 4,4% (-0,1%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în iunie 2022, % (serie brută)

 

Iunie 2022 față de:

Iunie 2022 față de iunie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

mai 2022

iunie 2021

INDUSTRIE – TOTAL

98,5

93,4

-6,6

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

118,2

97,2

-0,1

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

98,5

93,3

-6,0

Industria alimentara

105,6

128,4

+4,8

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

106,4

114,7

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

102,3

88,5

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

154,4

127,4

+0,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

88,3

521,6

+4,0

Fabricarea produselor lactate

102,1

96,7

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

83,8

94,7

-0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

103,5

91,7

-0,2

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

119,7

84,4

-0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

60,3

59,2

-0,1

Fabricarea băuturilor

60,6

93,7

-0,4

Fabricarea produselor textile

128,8

104,5

+0,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

116,2

101,4

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

90,0

92,9

-0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

131,1

124,9

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

114,2

125,4

+0,4

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

95,8

73,4

-0,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

76,2

95,5

-0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

141,3

150,4

+1,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

106,6

107,9

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

108,6

91,8

-0,7

Industria metalurgică

151,7

70,9

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

117,9

78,1

-1,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

54,3

91,7

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

90,2

22,3

-3,8

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

49,8

190,9

+1,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

82,2

61,7

-2,2

Fabricarea de mobilă

120,2

43,9

-5,3

Alte activități industriale n.c.a. 4

102,5

95,5

-0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

139,4

95,6

-0,1

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

91,5

92,8

-0,5

Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM –Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

2021 2022 cifre date industria extractivă industria prelucrătoare industrie numărul întreprinderilor producția industrială sectorul energetic

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER