Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2022 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 10376,2 lei și s-a mărit față de trimestrul II 2021 în valoare nominală cu 14,7%, iar în termeni reali, ajustat la indicele prețurilor de consum, s-a micșorat cu 11,3%.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul II 2022 s-au  înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 26517,9 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 20401,2 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 15010,1 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au  înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 6658,2 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6667,2 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 7258,9 lei.

Comparativ cu trimestrul II 2021 câștigul salarial a crescutîn toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 28,4%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 28,1%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 22,2%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut în trimestrul II 2022, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul II 2021

trimestrul I 2022

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

10 376,2

114,7

108,5

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

6 667,2

128,1

106,5

64,3

Industrie – total

9 533,9

116,3

110,4

91,9

Industria extractivă

8 550,2

114,4

114,2

82,4

Industria prelucrătoare

8 944,8

119,9

109,2

86,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

15 010,1

105,3

115,6

144,7

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

8 845,6

106,7

113,6

85,2

Construcții

9 138,4

116,0

112,0

88,1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

9 246,1

115,8

106,1

89,1

Transport și depozitare

8 363,9

116,9

110,2

80,6

Activități de cazare și alimentație publică

6 658,2

128,4

108,6

64,2

Informații și comunicații

26 517,9

121,9

108,3

255,6

Activități financiare și de asigurări

20 401,2

122,2

117,5

196,6

Tranzacții imobiliare

8 460,6

115,8

109,0

81,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

12 668,9

110,9

110,4

122,1

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

7 759,6

114,6

111,4

74,8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

11 790,6

114,8

108,9

113,6

Învățământ

8 288,6

109,2

105,8

79,9

Sănătate și asistență socială

11 730,3

101,3

108,8

113,1

Artă, activități de recreere și de agrement

7 258,9

117,7

109,8

70,0

Alte activități de servicii

12 566,3

119,4

106,6

121,1

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul I 2022 în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial. Cele mai semnificative au fost în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 17,5%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 15,6%;
 • industria extractivă – cu 14,2%.

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar în trimestrul II 2022 câștigul salarial mediu lunar a constituit 8712,9  lei (cu 12,0% mai mult față de trimestrul II 2021), iar în sectorul real – 10960,4 lei (cu 15,4% mai mult față de trimestrul II 2021).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul II 2022 față de trimestrul II 2021 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), a fost de 88,7%, ceea ce semnifică că câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 11,3%.

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul II 2022 comparativ cu trimestrul II 2021,cu 0,4%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 19,6%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 6,4%;
 • informații și comunicații – cu 4,3%;
 • transport și depozitare – cu 4,1%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul II 2022 față de trimestrul II 2021 s-au înregistrat în:

 • construcții – cu 9,5%;
 • industria extractivă – cu 4,1%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 4,0%.

Comparativ cu trimestrul I 2022, numărul mediu al salariaților s-a mărit cu 0,5%. Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 9,7%;
 • industria extractivă – cu 8,6%;
 • alte activități de servicii – cu 4,8%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 4,1%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul II 2022 față de trimestrul I 2022, s-au înregistrat în:

 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 2,2%;
 • învățământ – cu 2,0%.

Datele graficului în format .xlsx

 

 • Anexă  (8 tabele format. xlsx)

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
 
Informații relevante:

 

2021 2022 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER