Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 primele brute subscrise au constituit 1182,1 mil. lei, fiind în creştere cu 34,6% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-iunie 2021.

Despăgubirile și îndemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2022 au însumat 420,4 mil. lei și s-au majorat cu 34,6% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2021-2022

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2022 în % față de 2021

mil. lei

structura, %

2022 în % față de 2021

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 Total

878,3

1182,1

100,0

100,0

134,6

312,3

420,4

100,0

100,0

134,6

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

832,2

1134,6

94,8

96,0

136,3

294,0

396,0

94,1

94,2

134,7

asigurări de sănătate

49,1

56,3

5,6

4,8

114,6

16,8

22,6

5,4

5,4

134,5

asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

187,9

211,2

21,4

17,9

112,4

107,5

127,8

34,4

30,4

118,9

asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

117,2

186,7

13,3

15,8

159,3

8,8

22,3

2,8

5,3

254,4

asigurări de răspundere civilă auto

389,2

515,2

44,3

43,6

132,4

152,0

184,8

48,7

44,0

121,6

alte asigurări generale

88,8

165,1

10,1

14,0

186,0

8,8

38,5

2,8

9,1

435,8

Asigurări de viață

46,1

47,6

5,2

4,0

103,2

18,4

24,4

5,9

5,8

133,0

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

43,9

45,4

5,0

3,8

103,4

17,1

23,4

5,5

5,6

137,0

alte asigurări de viață

2,2

2,1

0,2

0,2

99,1

1,3

1,1

0,4

0,2

81,1

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat  față de perioada respectivă a anului 2021 cu 40,5% şi 39,0% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 57,5% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021-2022

 

milioane lei

2022 în %
 față de 2021

2021

2022

Venituri – total

1264,7

1776,6

140,5

Venituri din activitatea operațională

1173,8

1657,3

141,2

din care din activitatea de asigurare

1153,8

1644,4

142,5

Cheltuieli – total

1162,3

1615,4

139,0

Cheltuieli aferente activității operaționale

1138,7

1577,5

138,5

din care aferente activității de asigurare

931,2

1341,4

144,1

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

102,3

161,2

157,5

Datele tabelului în format .xlsx

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Informații relevante:

 

2021 2022 activitatea asiguratorilor asigurări de viață asigurări generale cheltuielile asigurătorilor cifre date despăgubiri indemnizații moldova prime brute prime brute subscrise veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER