Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 primele brute subscrise au constituit 485,4 mil. lei, fiind în creştere cu 24,5% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-martie 2021.

Despăgubirile și indemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-martie 2022 au însumat 186,0 mil. lei și s-au majorat cu 16,5% față de achitările efectuate în perioada respectivă a anului 2021.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2022 în % față de 2021

mil. lei

structura, %

2022 în % față de 2021

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 Total

389,8

485,4

100,0

100,0

124,5

159,6

186,0

100,0

100,0

116,5

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

363,3

457,9

93,2

94,3

126,1

152,1

174,9

95,3

94,0

115,0

asigurări de sănătate

22,0

24,5

5,6

5,0

111,5

8,0

11,5

5,0

6,2

142,9

asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

87,9

94,7

22,6

19,5

107,7

51,9

63,0

32,5

33,9

121,5

asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

49,1

82,6

12,6

17,0

168,3

7,6

10,9

4,8

5,9

143,3

asigurări de răspundere civilă auto

176,4

228,9

45,2

47,2

129,8

78,7

89,1

49,3

47,9

113,2

alte asigurări generale

27,9

27,2

7,2

5,6

97,3

5,8

0,4

3,6

0,2

6,3

Asigurări de viață

26,5

27,5

6,8

5,7

103,4

7,5

11,1

4,7

6,0

147,6

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

25,3

26,2

6,5

5,4

103,7

6,9

10,6

4,3

5,7

153,2

alte asigurări de viață

1,3

1,2

0,3

0,3

99,0

0,6

0,5

0,4

0,3

84,6

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de perioada respectivă a anului 2021 cu 9,8% şi 2,1% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat de 2,3 ori comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie

 

milioane lei

2022 în %
 față de 2021

Informativ: 2021 în %
 față de 2020

2021

2022

Venituri – total

614,3

674,3

109,8

106,0

Venituri din activitatea operațională

564,6

625,6

110,8

106,1

din care din activitatea de asigurare

554,8

620,9

111,9

105,5

Cheltuieli – total

578,3

590,5

102,1

103,9

Cheltuieli aferente activității operaționale

565,2

577,6

102,2

104,0

din care aferente activității de asigurare

461,7

472,7

102,4

105,5

Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare

36,0

83,8

de 2,3 ori

de 1,6 ori

Datele tabelului în format .xlsx

 

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Informații relevante:

 

activitatea asigurătorilor asigurători cheltuielile asigurătorilor despăgubiri îndemnizații prime brute prime brute subscrise veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER