Activitatea asigurătorilor în anul 20211

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 primele brute subscrise au constituit 1926,3 mil. lei, fiind în creştere cu 32,5% faţă de primele brute subscrise în anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 10,6%.

Despăgubirile și îndemnizațiile de asigurare plătite în anul 2021 au însumat 655,0 mil. lei și s-au majorat cu 7,9%  față de achitările efectuate  în anul precedent (pentru comparație: indicatorul în cauză în anul 2020 s-a redus cu 8,5% față de anul 2019).

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în anii 2020-2021

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
 de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 Total

453,6

1 926,3

100,0

100,0

132,5

607,0

655,0

100,0

100,0

107,9

inclusiv:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 352,0

1 825,2

93,0

94,8

135,0

577,2

617,5

95,1

94,3

107,0

asigurări de sănătate

71,5

128,4

4,9

6,7

179,6

26,6

33,7

4,4

5,1

126,5

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

339,1

417,8

23,3

21,7

123,2

182,2

220,6

30,0

33,7

121,0

asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

121,0

209,2

8,3

10,9

173,0

41,2

27,7

6,8

4,2

67,3

asigurări de răspundere civilă auto

654,8

866,5

45,0

45,0

132,3

276,9

322,3

45,6

49,2

116,4

alte asigurări generale

165,6

203,3

11,4

10,6

122,8

50,3

13,3

8,3

2,0

26,4

Asigurări de viață

101,6

101,1

7,0

5,2

99,5

29,8

37,5

4,9

5,7

126,0

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

96,8

96,4

6,7

5,0

99,6

27,8

34,9

4,6

5,3

125,2

alte asigurări de viață

4,8

4,7

0,3

0,2

97,6

1,9

2,6

0,3

0,4

138,8

În anul 2021 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat  față de anul 2020 cu 16,3% şi 14,4% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 56,0% comparativ cu anul precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în anii  2020-2021

 

milioane lei

2021 în %
 față de 2020

Informativ: 2020 în %
 față de 2019

2020

2021

Venituri – total

2 379,6

2 767,2

116,3

93,1

Venituri din activitatea operațională

2 160,3

2 533,7

117,3

92,9

din care din activitatea de asigurare

2 135,6

2 503,7

117,2

93,3

Cheltuieli – total

2 269,9

2 596,1

114,4

87,9

Cheltuieli aferente activității operaționale

2 164,0

2 501,1

115,6

91,4

din care aferente activității de asigurare

1 741,4

2 045,5

117,5

93,3

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

109,7

171,2

156,0

x

Datele tabelului în format .xlsx

Notă:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Informații relevante:

Persoana de contact:

Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică 
Tel. 067770023

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER