Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2021

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 20211

Biroul Național de Statistică informează că, în perioada ianuarie-septembrie 2021 primele brute subscrise au constituit 1438,6 mil. lei, fiind în creștere cu 35,4% față de perioada respectivă a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de perioada respectivă a anului 2019 cu 12,8%.

Despăgubirile și îndemnizațiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2021 au însumat 474,1 mil. lei și s-au majorat cu 1,8% față de perioada corespunzătoare a anului precedent (pentru comparație: indicatorul în cauză în ianuarie-septembrie 2020 s-a redus cu 7,7% față de perioada respectivă a anului 2019).

Tabelul 1.Primebrute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite
în ianuarie-septembrie 2020 și 2021
 

 

Prime brute subscrise
în ianuarie-septembrie

Despăgubiri și indemnizații
de asigurare plătite
în ianuarie-septembrie

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 Total

1062,7

1438,6

100,0

100,0

135,4

465,9

474,1

100,0

100,0

101,8

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

992,3

1369,8

93,4

95,2

138,0

445,4

447,0

95,6

94,3

100,4

asigurări de sănătate

53,6

98,5

5,0

6,8

183,6

19,3

26,0

4,1

5,5

134,9

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

234,1

297,6

22,0

20,7

127,1

128,4

163,4

27,6

34,5

127,3

asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

87,5

187,9

8,2

13,1

214,6

25,5

11,7

5,5

2,5

45,9

asigurări de răspundere civilă auto

484,2

610,5

45,6

42,4

126,1

201,3

235,6

43,2

49,7

117,1

alte asigurări generale

132,8

175,5

12,5

12,2

132,1

71,0

10,3

15,2

2,2

14,5

Asigurări de viață

70,4

68,7

6,6

4,8

97,7

20,5

27,1

4,4

5,7

132,2

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

67,0

65,5

6,3

4,6

97,8

19,2

25,2

4,1

5,3

130,9

alte asigurări de viață

3,4

3,2

0,3

0,2

95,7

1,3

1,9

0,3

0,4

150,8

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat în raport cu perioada respectivă a anului 2020 cu 14,6% şi 11,3%, respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 69,2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2020 și 2021

 

Milioane lei

Ianuarie-septembrie 2021 în % față de ianuarie-septembrie 2020

Informativ:
ianuarie-septembrie 2020 în % față de ianuarie-septembrie 2019

ianuarie-septembrie

2020

2021

Venituri – total

1755,6

2011,8

114,6

88,8

Venituri din activitatea operațională

1611,4

1867,4

115,9

89,9

din care din activitatea de asigurare

1596,2

1838,1

115,2

90,8

Cheltuieli – total

1655,0

1841,5

111,3

86,4

Cheltuieli aferente activității operaționale

1582,2

1797,7

113,6

88,9

din care aferente activității de asigurare

1286,5

1469,9

114,3

89,8

Profitul (+) / Pierderea (-) pînă la impozitare

100,7

170,3

169,2

166,4

Datele tabelului în format .xlsx

 

Notă:

 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023

2021 activitatea asiguratorilor asigurări de viață asigurări generale cheltuielile asigurătorilor cifre date despăgubiri indemnizații indicatori moldova prime brute prime brute subscrise statistica statistici veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER