Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie și în ianuarie-iulie 20221,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2022 au avut o valoare de 338,3 milioane dolari SUA, cu 18,8% mai puțin, în raport cu luna iunie 2022 și cu 40,5% mai mult, comparativ cu luna iulie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 2629,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 67,3%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iulie 2022 au constituit 1909,0 milioane dolari SUA (72,6% din total exporturi), fiind în creștere cu 65,3% față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 48,0%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-iulie 2022 s-au cifrat la 720,7 milioane dolari SUA (27,4% din total exporturi), sau cu 72,8% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 19,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,7% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 15,7%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-iulie 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (74,0% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (15,9%), transportul feroviar (9,1%), transportul aerian (0,8%) și instalații fixe de transport (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-iulie 2022, au totalizat 1587,1 milioane dolari SUA (cu 57,2% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 60,3% în total exporturi, în descreștere cu 3,9 puncte procentuale față de ianuarie-iulie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-iulie 2022, au avut o valoare de 517,2 milioane dolari SUA (de 2,1 ori mai mult4, în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 19,7% în total exporturi, în creștere cu 4,2 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iulie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 93,1% din total exporturi au fost: România (28,5% din total exporturi), Ucraina (12,5%), Turcia (8,7%), Italia (8,3%), Germania (5,5%), Federația Rusă (5,1%), Bulgaria (4,5%), Polonia (2,8%), Cehia (2,2%), Elveția (2,1%), Iran (2,0%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (1,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,6%), Belarus (1,5%), Ungaria (1,2%), Franța (1,0%), Spania și Statele Unite ale Americii (câte 0,9%), Grecia (0,8%), Liban și Portugalia (câte 0,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iulie 2022, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevă majorarea livrărilor de mărfuri în România (de 1,7 ori), Ucraina (de 7,5 ori), Italia (de 1,8 ori), Bulgaria (de 5,5 ori), Turcia (de 1,7 ori), Iran (de 2910,1 ori), Elveția (de 2,1 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 2,2 ori), Polonia (+20,8%), Statele Unite ale Americii (de 1,8 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+29,0%), Ungaria (+38,9%), Cehia (+15,2%), Cipru (de 2,8 ori), Grecia (+40,7%), Franța (+29,7%), Spania (+23,9%), Serbia (de 1,8 ori), Canada (de 1,9 ori), Belarus (+9,1%), Egipt (de 2,4 ori), Iordania (de 4,7 ori), Lituania (de 1,7 ori), Arabia Saudită (de 2,2 ori), Irak (+54,9%), Mexic (de 13,2 ori), Croația (de 4,1 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 69,6%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Federația Rusă (-10,8%), Germania (-7,4%), Emiratele Arabe Unite (-83,4%), Georgia (-26,8%), China (-37,2%), Israel (-36,4%), Libia (-97,7%), Belgia (-12,5%), Portugalia (-9,3%), Indonezia (-83,0%), Finlanda (-82,5%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 3,4%.

În structura exporturilor, din ianuarie-iulie 2022 (Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: cereale și preparate pe bază de cereale (13,7%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,1%); semințe și fructe oleaginoase (10,5%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (9,9%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (9,8%); legume și fructe (8,2%); îmbrăcăminte și accesorii (6,7%); băuturi alcoolice și nealcoolice (3,4%); mobilă și părțile ei (3,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%); articole din minerale nemetalice (2,0%); vehicule rutiere (2,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 4,0 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite, în principal reexporturi (de 19,5 ori, datorită majorării livrărilor în Ucraina, de 25,1 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 5,8 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 3,0 ori), legume și fructe (+40,5%), hrană destinată animalelor (de 3,3 ori), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (+55,2%), îmbrăcăminte și accesorii (+10,5%), articole din minerale nemetalice (+44,2%), produse chimice organice (+53,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+12,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,7 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,9 ori), energie electrică (de 1433,1 ori, generată de creșterea livrărilor în Ucraina), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (de 1,6 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,7 ori), produse chimice anorganice (de 6,2 ori), articole din lemn (+17,0%), produse lactate și ouă de păsări (+39,7%), influențând creșterea pe total exporturi cu 69,9%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice și nealcoolice (-17,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-4,7%), produse medicinale și farmaceutice (-34,3%), mobilă și părțile ei (-8,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-12,3%), animale vii (-37,4%), carne și preparate din carne (-50,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-14,4%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 4,5%.
 
Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2022 au constituit 761,2 milioane dolari SUA, cu 0,9% mai puțin, față de luna iunie 2022 și cu 35,4% mai mult, comparativ cu luna iulie 2021 (Figurile 7 și 8).
 

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022 importurile de mărfuri au însumat 5111,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 33,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-iulie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,4% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,0%), transportul maritim (7,5%), transportul feroviar (4,9%), transportul aerian (1,6%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-iulie 2022, s-au cifrat la 2362,9 milioane dolari SUA (cu 30,7% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 46,2% în total importuri, în scădere cu 1,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iulie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI, în ianuarie-iulie 2022, au avut o valoare de 1321,7 milioane dolari SUA (cu 49,2% mai mult5, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 25,9% în total importuri, în creștere cu 2,8 puncte procentuale, față de ianuarie-iulie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022, în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (16,6%), Federația Rusă (14,3%), China (9,6%), Ucraina (9,4%), Turcia (6,9%), Germania (6,5%), Italia (5,2%), Polonia (3,4%), India (2,8%), Franța (2,2%), Ungaria (2,1%), Statele Unite ale Americii (1,6%), Cehia și Bulgaria (câte 1,5%), Belarus și Spania (câte 1,2%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (1,0%), Austria (0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Japonia (câte 0,8%), Grecia și Coreea de Sud (câte 0,7%), Belgia și Slovacia (câte 0,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iulie 2022, comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevă majorarea importurilor provenite din România (de 1,8 ori), Federația Rusă (de 1,6 ori), Ucraina (+36,9%), India (de 5,5 ori), Turcia (+31,0%), China (+10,3%), Ungaria (+45,6%), Bulgaria (de 1,6 ori), Polonia (+17,1%), Grecia (de 2,1 ori), Statele Unite ale Americii (+30,6%), Germania (+5,3%), Franța (+15,4%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+26,9%), Turkmenistan (de 3,7 ori), Cehia (+13,7%), Coreea de Sud (+34,2%), Spania (+16,3%), Israel (de 2,1 ori), Azerbaidjan (de 9,0 ori), Slovacia (+31,6%), Serbia (+41,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+12,7%), Finlanda (+53,9%), Kazahstan (+54,7%), Uzbekistan (de 1,7 ori), Italia (+1,6%), Belgia (+15,1%), Suedia (+24,8%), Pakistan (+54,8%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 33,9%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Austria (-18,9%), Argentina (-74,8%), Belarus (-9,5%), Vietnam (-15,3%), Malaysia (-21,2%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,9%.

În structura importurilor, din ianuarie-iulie 2022 (Figura 12 și Anexa 7), ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (15,9%); gaz și produse industriale obținute din gaz (9,1%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,1%); vehicule rutiere (5,7%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,8%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,7%); produse medicinale și farmaceutice (3,2%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,7%); legume și fructe (2,3%); articole prelucrate din metal (2,2%); fier și oțel (2,2%); îmbrăcăminte și accesorii (2,1%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,7 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 3,3 ori, pe seama creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 3,5 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+57,1%), semințe și fructe oleaginoase (de 2,5 ori), vehicule rutiere (+18,9%), îngrășăminte minerale sau chimice (de 1,9 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 7,7 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+46,8%), energie electrică (de 4,6 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+32,0%), carne și preparate din carne (+54,3%), produse lactate și ouă de păsări (+32,5%), fier și oțel (+14,3%), cauciuc prelucrat (+30,2%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+2,9%), lemn și plută (+32,4%), produse chimice anorganice (de 1,9 ori), legume și fructe (+6,5%), cărbune, cocs și brichete (de 1,9 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+14,7%), materiale plastice sub forme primare (+15,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+7,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+2,7%), încălțăminte (+17,8%), pește, crustacee, moluște (+12,2%), hrană destinată animalelor (+15,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,6%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 33,9%.

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-56,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-27,9%), produse medicinale și farmaceutice (-6,4%), articole prelucrate din metal (-4,3%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-36,6%), tutun brut și prelucrat (-9,7%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-6,8%), materiale plastice prelucrate (-2,5%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-21,3%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-1,9%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,9%.

Deficitul balanței comerciale în luna iulie 2022 a fost de 422,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 71,0 milioane dolari SUA (+20,2%) mai mult, față de cel înregistrat în luna iunie 2022 și cu 101,6 milioane dolari SUA (+31,6%) mai mult, comparativ cu luna iulie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-iulie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de2482,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 226,2 milioane dolari SUA (+10,0%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-iulie 2022, balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 775,8 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 804,5 milioane dolari SUA, respectiv cu 22,0 milioane dolari SUA (-2,8%) mai puțin și cu 162,2 milioane dolari SUA (+25,3%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iulie 2022, a fost de 51,4%, în creștere cu 10,3 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iulie 2022, a constituit 67,2%, majorându-se cu 11,3 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iulie 2022, a marcat 39,1%, în creștere cu 11,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-iulie 2022, mărfuri în valoare de130,4 milioane dolari SUA, cu 12,2% mai puțin, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-23,3%), cărora le-au revenit 84,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele în format .xlsx):

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru luna iulie 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Sporirea exporturilor în țările CSI se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate în Ucraina.
5 Creșterea importurilor din țările CSI a fost generată, preponderent, de majorarea valorii gazului natural importat din Federația Rusă.

Informații suplimentare:

 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

  Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

  Informații relevante:

  balanța comercială comerț comerț exterior comerțul internațional export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine reexport reexporturile țările csi

  Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER