Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 20221,2,3

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 11,8 miliarde lei sau cu 7,7% (în preturi comparabile) mai puţin faţă de ianuarie-iunie 2021.

În ianuarie-iunie 2022 investițiile în imobilizări corporale au constituit 11,5 miliarde lei (ceea ce constituie 97,5% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), fiind în descreștere cu 7,8% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 296,5 milioane lei sau cu 0,1% mai puţin față de ianuarie-iunie 2021.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-iunie 2022

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

Informativ:

ianuarie-iunie 2021

total

ianuarie-iunie 2021 în %
față de ianuarie-iunie 2020

Investiţii în active imobilizate – total

11 833,2

92,3

100,0

133,5

Imobilizări necorporale

296,5

99,9

2,5

126,0

Imobilizări corporale

11 536,7

92,2

97,5

133,6

din care:

    

clădiri rezidențiale

1 881,3

97,1

15,9

106,6

clădiri nerezidențiale

1 673,3

90,0

14,1

116,2

construcții inginerești

2 300,1

73,6

19,4

172,7

mașini şi utilaje

3 691,1

102,5

31,2

120,2

mijloace de transport

1 331,5

94,1

11,3

187,2

alte imobilizări corporale

659,4

112,2

5,6

145,9

 Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, au scăzut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: clădiri rezidențiale (-2,9%), mijloace de transport (-5,9%), clădiri nerezidențiale (-10,0%), construcții inginerești (-26,4%). Totodată, în perioada analizată, faţă de ianuarie-iunie 2021, au crescut volumele investiţiilor pentru procurarea maşinilor şi utilajelor (+2,5%) şi altor imobilizări corporale, din care terenuri (+19,0%).

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe cercul de entități cu 5 și mai mulți salariați.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entități.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER