Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 20221,2,3

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 4,9 miliarde leisau cu 12,6% (în preturi comparabile) mai mult faţă de ianuarie-martie 2021.

În ianuarie-martie 2022 investițiile în imobilizări corporale au constituit 4,7 miliarde lei (ceea ce constituie 96,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 12,7% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 158,3 milioane lei sau cu 10,8% mai mult față de ianuarie-martie 2021.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2022

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-martie 2021 în % față de ianuarie-martie 2020

ianuarie-martie 2021

total

Investiţii în active imobilizate – total

4 904,1

112,6

100,0

114,8

Imobilizări necorporale

158,3

110,8

3,2

148,1

Imobilizări corporale

4 745,8

112,7

96,8

113,9

din care:

 

 

 

 

clădiri rezidențiale

787,5

111,1

16,1

93,4

clădiri nerezidențiale

653,4

118,7

13,3

95,3

construcții inginerești

864,3

151,2

17,6

111,4

mașini şi utilaje

1 589,8

102,7

32,4

121,0

mijloace de transport

585,0

94,9

11,9

151,0

alte imobilizări corporale

265,8

138,7

5,4

130,4

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, au crescut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: construcții inginerești (+51,2%), clădiri nerezidențiale (+18,7%), clădiri rezidențiale (+11,1%), maşini şi utilaje (+2,7%). Totodată, volumul investiţiilor pentru procurarea mijloacelor de transport a scăzut cu 5,1% faţă de ianuarie-martie 2021.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe cercul de entități cu 5 și mai mulți salariați.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entități.
 
active imobilizate imobilizări corporale imobilizări necorporale investiţii

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER