Investiţii în active imobilizate în anul 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 29,6 miliarde leisau cu 4,8% (în prețuri comparabile) mai mult faţă de anul precedent.

În anul 2021, investițiile în imobilizări corporale au însumat 29,0 miliarde lei (ceea ce constituie 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 4,5% față de anul precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 651,3 milioane lei sau cu 20,2% mai mult față de anul 2020.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în anul 2021

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2020

total

Investiţii în active imobilizate – total

29 628,0

104,8

100,0

Imobilizări necorporale

651,3

120,2

2,2

Imobilizări corporale

28 976,7

104,5

97,8

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 666,7

91,5

12,4

clădiri nerezidențiale

4 587,3

95,0

15,5

construcții inginerești

7 301,8

100,1

24,6

mașini şi utilaje

8 525,0

119,1

28,8

mijloace de transport

3 177,7

110,2

10,7

alte imobilizări corporale

1 718,2

111,3

5,8

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, faţă de anul precedent, creşteri mai însemnate ale investiţiilor realizate au avut loc la maşini şi utilaje cu 19,1% şi la mijloace de transport cu 10,2%. Totodată, au scăzut volumele investiţiilor realizate la clădiri rezidențiale şi la clădiri nerezidențiale cu 8,5% şi, respectiv, cu 5,0%.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Date preliminare, elaborate pe cercul de unități economice (sectorul real) cu 5 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați cuprinse în cercetarea infraanuală. Datele finale privind investiţiile în active imobilizate în anul 2021, pe întregul cerc de entități, vor fi diseminate la data de 29.07.2022.
 
Informații relevante:
2021 active active imobilizate cifre date imobilizări corporale imobilizări necorporale indicatori investiții moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER