Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2021

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 20211,2,3

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 18,3 miliarde leisau cu 16,6% (în preturi comparabile) mai mult faţă de ianuarie-septembrie a anului precedent (pe fundalul reducerii cu 4,4% a indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de perioada respectivă a anului 2019).

În ianuarie-septembrie 2021, investițiile în imobilizări corporale au constituit 17,9 miliarde lei (ceea ce constituie 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 16,4% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 409,7 milioane lei sau cu 25,2% mai mult față de ianuarie-septembrie 2020.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2021

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-septembrie 2020 în % față de ianuarie-septembrie 2019

ianuarie-septembrie 2020

total

Investiţii în active imobilizate – total

18 264,3

116,6

100,0

95,6

Imobilizări necorporale

409,7

125,2

2,2

80,6

Imobilizări corporale

17 854,6

116,4

97,8

96,0

din care:

 

 

 

 

clădiri rezidențiale

2648,0

105,0

14,5

107,0

clădiri nerezidențiale

2 411,9

97,3

13,2

80,1

construcții inginerești

4 346,9

124,0

23,8

106,2

mașini şi utilaje

5 494,7

131,8

30,1

85,5

mijloace de transport

2 045,1

103,3

11,2

133,4

alte imobilizări corporale

908,0

150,6

5,0

76,0

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, au crescut volumele investiţiilor la maşini şi utilaje cu 31,8%, construcții inginerești - cu 24,0%, clădiri rezidențiale - cu 5,0%, mijloace de transport - cu 3,3%. Totodată, a scăzut volumul investiţiilor la clădiri nerezidențiale cu 2,7%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe entitățile cu 5 salariați și mai mult.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entități.

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

2021 active active imobilizate cifre date imobilizări corporale imobilizări necorporale indicatori investiții moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER