Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2021

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 20211,2,3

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 10,1 miliarde leisau cu 21,8% (în prețuri comparabile) mai mult faţă de ianuarie-iunie a anului precedent (pe fundalul reducerii cu 14,9% a indicatorului în cauză în primul semestru 2020 față de perioada respectivă a anului 2019).

În ianuarie-iunie 2021 investițiile în imobilizări corporale au constituit 9,8 miliarde lei (ceea ce constituie 97,5% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 21,7% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 255,7 milioane lei sau cu 26,0% mai mult față de ianuarie-iunie 2020.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-iunie 2021

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-iunie 2020 în % față de ianuarie-iunie 2019

ianuarie-iunie 2020

total

Investiţii în active imobilizate – total

10 076,0

121,8

100,0

85,1

Imobilizări necorporale

255,7

126,0

2,5

82,5

Imobilizări corporale

9 820,3

121,7

97,5

85,2

din care:

 

 

 

 

clădiri rezidențiale

1 608,7

106,6

16,0

105,7

clădiri nerezidențiale

1 542,6

116,2

15,3

83,7

construcții inginerești

1 631,2

108,7

16,2

95,3

mașini şi utilaje

3 253,5

120,2

32,3

82,6

mijloace de transport

1 278,0

187,2

12,7

63,0

alte imobilizări corporale

506,3

145,9

5,0

66,8

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-iunie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent au crescut volumele investiţiilor la toate imobilizările corporale, după cum urmează: clădiri rezidențiale cu 6,6%, clădiri nerezidențiale – 16,2%, construcții inginerești – 8,7%, maşini şi utilaje – 20,2%, mijloace de transport – 87,2%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe entitățile cu 5 salariați și mai mult.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entități.

 Informații relevante:

Persoana de contact:
Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

2021 active active imobilizate cifre date imobilizări corporale imobilizări necorporale indicatori investiții moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER